Skip to main content

Naturgas ger Stockholm ny energi

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 11:51 CEST

- Det krävs politiska beslut för att lösa Stockholmsregionens energibehov. I tider av kärnkraftsavveckling och ökande energianvändning behövs ett nytt alternativ. Naturgas är ett miljövänligt alternativ som ger regionen ytterligare energislag, stimulerar konkurrensen och sätter press på priserna. Det sade Handelskammarens vice VD Jan Sandberg vid ett energipolitiskt seminarium på tisdagen. Seminariet ordnades av Stockholms Handelskammare för att peka på lösningar för regionens framtida energibehov

I Handelskammarens rapport "Energialternativ för Stockholms framtid", som presenterades på seminariet, ställs konkreta krav på politiska beslut som ger långsiktiga och robusta spelregler på energimarknaden.

- I Europa står naturgasen för 23 procent av energiförsörjningen. Motsvarande siffra i Sverige är bara två procent. Sveriges industri behöver ett konkurrerande energislag till oljan och naturgas finns det gott om i vår geografiska närhet. Berörda kommuner och myndigheter bör få i uppdrag att underlätta för planering och utbyggnad av naturgas i Mellansverige, sade Jan Sandberg.

- Självfallet måste också skattereglerna ändras så att naturgasen inte missgynnas jämfört med andra energislag.

- Därutöver behövs ett system som stimulerar produktion av s k kraftvärme eftersom det ger ett tillskott av elektricitet utan att miljön behöver påverkas negativt. Det är hög tid att Sverige implementerar EU:s kraftvärmedirektiv. Och för att stimulera naturgasen bör den inordnas i systemet med el-certifikat, sade Jan Sandberg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera