Skip to main content

Ny undersökning: Inte ens dubbel trängselskatt täcker sina kostnader

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 09:59 CET

Om trängselskatten permanentas kommer den innebära en stor nettokostnad för skattebetalarna, utan utrymme för nödvändiga investeringar i Stockholm. Om trängselskatten ska täcka sina kostnader skulle minst en dubbel skatteintäkt behövas, och ansvariga politiker ser ut att vara benägna att höja skatten kraftigt. Det framgår av rapporten ”Trängselskatten – en tickande bomb”, som presenteras av Stockholms Handelskammare i dag.

I rapporten har Stockholms Handelskammare beräknat intäkter och kostnader för en permanentad trängselskatt, genom försiktiga uppskattningar utifrån tillgängliga uppgifter och kostnader. Kostnaden uppgår då till 1200 miljoner per år och intäkten till 800 vid dagens skattesatser, vilket ger ett årligt underskott på 400 miljoner kronor. Handelskammaren har också låtit ett oberoende undersökningsföretag intervjua regeringsunderlagets riksdagsledamöter i finansutskottet, som är närmast ansvariga för utformningen av en eventuellt permanentad skatt. Av 11 svarande vill 7 höja trängselskatten, ingen avskaffa den och fyra svarar att de inte vet.

- Ibland påstås det att trängselskatten skulle ge intäkter till regionen, men räknar man på det syns det tydligt att skatten inte ger några intäkter alls ens om den fördubblas, säger Peter Egardt i en kommentar.
- Det här visar att trängselskatten är en ren straffskatt på Stockholm, som inte ger något tillbaka till regionen. Därmed stryper den landets viktigaste tillväxtmotor, vilket vore förödande för ekonomin i hela vårt land, fortsätter Peter Egardt.
- Trängselskatten är en statlig skatt som riskerar att fördubblas utan att ge några pengar tillbaka till Stockholm. Det är det och inget annat som stockholmarna ska rösta om i höst, och det är därför det är så viktigt att säga nej, avslutar Peter Egardt.

För mer info kontakta:
Peter Egardt, VD, 070 - 560 00 91
Anna Wersäll, trafikexpert, för frågor beräkningar och källor, 08 - 555 100 17, anna.wersall@chamber.se
Anna Kinberg Batra, informationschef, 070 - 991 83 55, anna.kinberg.batra@chamber.se

Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen.

Hela rapporten kan laddas ned från:
http://www.chamber.se/se/omoss/varapublikationer/rapporter/

Högupplösta bilder på Peter Egardt kan laddas ned från:
http://www.chamber.se/se/omoss/pressbilder/

Ytterligare information om Stockholms Handelskammare finns på www.chamber.seBifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera