Skip to main content

Ny undersökning: Näringslivet om trängselskatten - starkt motstånd mot försöket

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 09:09 CEST

Efter tre månaders försök med trängselskatt rapporterar sju av tio företag högre kostnader och ökad administration. Vart tionde företag uppger förlorade affärer och tre av fyra stockholmsföretag, dvs 75%, uppger att de skulle rösta nej till trängselskatten om folkomröstningen ägde rum i dag. Det visar en ny undersökning från Stockholms Handelskammares näringslivets attityder till trängselskatt.

- Redan efter tre månader är det tydligt att trängselskatten bidrar till ökade kostnader och krångel för företagen. Detta har naturligtvis negativa konsekvenser för tillväxten samtidigt som det bidrar till att splittra regionen, säger Peter Egardt, VD för Handelskammaren.

- Stockholm är enligt de senaste konjunkturundersökningarna, Sveriges tillväxtmotor och står för ca 30 procent av vårt lands BNP trots att vi bara har ca 20 procent av befolkningen. Vår oro handlar om skattens effekter för tillväxt och sysselsättning. Stockholm är Sveriges enda riktiga storstad med många varu- och tjänstemarknader representerade – mer än dubbelt så många som i Göteborg och Malmö. Det är med andra ord viktigt för hela riket att det går bra för Stockholm. Om trängselskatten leder till minskad aktivitet i ekonomin och mindre utbyte mellan företagen i vår region hämmas tillväxten, varnar Peter Egardt.

- Effekterna av trängselskatten är alltså hittills – efter bara några månader - ökade kostnader, mer administrativt krångel och förlorade kunder/intäkter. Och detta i en rejäl högkonjunktur som inneburit att handeln under de första månaderna ökat med ca åtta procent. I Stockholm har den ökat med drygt hälften. Det är inte en alltför vågad gissning att tro att det är trängselskatten som har medverkat till att tillväxten för handeln är relativt sett så mycket sämre. Det brukar vara tvärtom, avslutar Peter Egardt.
I undersökningen besvarar företagen frågor om hur trängselskatten påverkat dem under försökets första tre månader.

-23 %, nästan vart fjärde företag, har vidtagit särskilda åtgärder under försöket.

-68 %, dvs. sju av tio företag har fått högre kostnader

-59 %, dvs. sex av tio företag, har ökad administration.

-10% av företagen har förlorat intäkter/affärer på grund av försöket

-10 % av företag överväger att flytta företaget från Stockholms om trängselskatten permanentas. (13 % av företagen i Stockholms stad jämfört med 7 % av företagen i övriga länet.)

Undersökningen är gjord i mars månad bland Handelskammarens medlemmar som är såväl små, medelstora som stora företag i Stockholms län. 503 företagare har svarat på frågorna som ställdes på e-post av företaget Easyresearch på uppdrag av Stockholms Handelskammare.

Hela rapporten kan laddas ned från:
http://www.chamber.se/se/omoss/varapublikationer/rapporter/
Undersökningen bifogas även som pdf.

Högupplöst bild på Peter Egardt kan laddas ned från:
http://www.chamber.se/se/omoss/pressbilder/

Läs mer om företagens syn på trängselskatten på www.tullvalet.se.

Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Ytterligare information om Stockholms Handelskammare finns på www.chamber.se .

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera