Skip to main content

Nya ledamöter till IMM:s Etiknämnd

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2016 12:59 CET

Institutet Mot Mutors (IMM) styrelse har utsett fyra nya ledamöter till Etiknämnden. 

Ledamöterna är:
Anders Thorstensson, chefsjurist, Svenskt Näringsliv
Johan Lundström, chefsjurist, Insurance Sweden
Inger Brattne, senior Legal Director; Strategy & Operations Legal Lead, Pfizer
Lena Grapp, stadsjurist, Uppsala kommun

- Jag ser fram emot att delta i arbetet med att åstadkomma en effektiv konkurrens. Det är viktigt att ännu tydligare definiera gränsdragningen mellan tillbörliga och otillbörliga belöningar i näringslivet, det säger Anders Thorstensson, chefsjurist på Svenskt Näringsliv.

Kontakta IMM:s generalsekreterare Helena Sundén för mer information 0723-65 85 07 eller helena.sunden@institutetmotmutor.se

Om Etiknämnden
Nämnden tar emot förfrågningar och lämnar förhandsutlåtanden om ett visst förfarande är förenligt med den Näringslivskod som IMM förvaltar. Beslut från Etiknämnden ger praktisk vägledning för att hjälpa näringslivet att göra rätt med en marginal till det straffbara. Näringslivskoden och Etiknämnden är positiva verktyg i näringslivets arbete med självreglering mot korruption.

Om Institutet Mot Mutor
IMM är en idéell näringslivsorganisation som verkar för en god sed för beslutspåverkan både inom näringslivet och samhället i övrigt. IMM arbetar för att motverka mutor och andra otillbörliga förmåner som används för att påverka beslut. IMM:s huvudmän är Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Läkemedelsindustriföreningen (LIF).

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy