Skip to main content

Regeringens obefintliga IT-politik har kraftigt minskat Sveriges försprång

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2004 12:03 CEST

Stockholms Handelskammare har genomfört en utvärdering av regeringens IT-politik ur ett näringslivsperspektiv. Utvärderingen visar på en mängd tecken som tyder på att Sverige har förlorat stora delar av sitt försprång som ledande IT-nation.

– Den samlade bilden är oroande, säger Stockholms Handelskammares VD Peter Egardt. Regeringen ägnar sig åt symbolåtgärder i stället för att se till att Sverige utvecklas som IT-nation. Mängden grupper, delegationer och nämnder kan inte frånta regeringen ansvaret för IT-politiken.

I rapporten går Stockholms Handelskammare igenom ett antal misslyckanden som inträffat under året. Handelskammaren lägger också fram förslag på förbättringar.

– Vi tror på Sverige som IT-nation. Näringslivet drar sitt lass, nu måste regeringen se till att offentlig sektor kommer ikapp, säger Peter Egardt. Till och med regeringens egen utvärdering konstaterade att regeringen saknar strategi för IT-politiken. Ansvaret måste ligga på respektive departement och inte förträngas till ad-hoc-grupper.

I rapporten rekommenderar Stockholms Handelskammare att regeringen prioriterar elektronisk upphandling och informationssäkerhet.

– 76 procent av de statliga myndigheter som Statskontoret intervjuade nyligen förklarade att de inte tänkte införa elektronisk handel eller elektronisk fakturering. Det behövs tydliga besked om att detta är prioriterat, säger Nicklas Lundblad, chef för e-Handelskammaren.

Stockholms Handelskammare har också, som föregående år, försökt skicka in sin årsredovisning elektroniskt, men har återigen fått beskedet att Patent- och Registreringsverket inte kan ta emot årsredovisningen.

– Handelskammaren kommer att skicka in sin årsredovisning elektroniskt varje år för att se till att det till sist blir möjligt för hela svenska näringslivet att göra detta. Det är närmast löjeväckande att regeringen talar om att förenkla för företagen, samtidigt som Pagrotsky inte kan ordna en så enkel sak, säger Peter Egardt.

För mer info kontakta:

Peter Egardt, tfn 555 100 42
mobil 070 560 00 91

Nicklas Lundblad, tfn 555 100 87
mobil 070 638 6 0 60

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy