Skip to main content

Skapa möjligheter att bygga mer!

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 11:36 CET

Stockholmsregionens befolkning ökar i allt snabbare takt. Om bara 20 år kan regionen ha 800 000 fler invånare än i dag. Samtidigt är bostadsbristen i länet påtaglig. Bristen på bostäder och det låga bostadsbyggandet bromsar företagens utveckling och minskar tillväxten i regionen. För att få bukt med bostadsbristen föreslår Handelskammaren i en ny rapport att regering och riksdag nu tar bort den kristidsreglering av bostadsmarknaden som har varit i kraft sedan andra världskriget.

- Det är dags att statsmakterna gör något åt den alarmerande bostadsbristen. Ett sätt att åstadkomma detta är att riksdagen ändrar lagen för en stegvis anpassning till marknadsmässiga hyresnivåer utan att bestittningsskyddet hotas. Den bostadspolitik som bedrivits har lett till en påtaglig svarthandel med hyreskontrakt till attraktiva lägenheter i Stockholms innerstad. Att avreglera bostadsmarknaden är det bästa sättet att rycka undan mattan för den svarta hyresmarknaden.

Det säger Stockholms Handelskammares VD Peter Egardt.

- Något är fundamentalt fel med bostadsmarknaden när det är billigare att förvara en soffa i en hyreslägenhet i Vasastan än att hyra ett förråd i Västberga. Den här problematiken riskerar att leda till att hyreslägenheter används som lagerlokaler i stället för att ge tak över huvudet till personer som söker bostad. Stockholm behöver en avreglerad bostadsmarknad och om andrahandsuthyrningen befrias från skatt kan det ge 55 000 nya bostadstillfällen i Stockholms län, säger Anna Wersäll, chef för regionala avdelningen vid Stockholms Handelskammare.

Rapporten innehåller följande konkreta råd för att råda bot på bostadsbristen:

* Successiv anpassning av hyrorna till marknadsmässiga nivåer utan att besittningsskyddet hotas. Det kan ske med hjälp av regler som hindrar alltför kraftiga hyreshöjningar och även ekonomiskt stöd till dem som har svårigheter att klara bostadskostnaderna.

* Personer ska få skattebefrielse för att fritt hyra ut del av sin bostad. Detta kan skapa 55 000 nya bostadstillfällen i Stockholms län.

* Hyressättning i ägarlägenheter och nyproduktion ska ske på marknadsmässiga grunder.

* Det ska vara tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan att ange särskilda skäl om inte en bostadsrättsförenings stadgar eller hyreskontrakt föreskriver något annat.

* Det ska inte vara möjligt att i efterhand begära att hyresnämnden ska ändra en avtalad hyra.

* Fri hyressättning för nyproducerade lägenheter.

Hela rapporten finns att läsa på www.chamber.se

För mer information kontakta informationschef Andreas Åström 073-633 55 55.

Om Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy