Skip to main content

Snålheten bedrar visheten när Stockholm sneglar mot Göteborg och spårvagnar

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 10:41 CEST

Att 75 procent av Stockholmarna åker kollektivt till jobbet beror i hög grad på att Stockholm har ett utbyggt tunnelbanenät. Tunnelbanan står för hälften av alla kollektiva resor eller en miljon resor per arbetsdag. Mot den bakgrunden - och dagens klimatdebatt - är det anmärkningsvärt att Stockholms planering för de närmaste 12 åren är kliniskt rensad från nya satsningar på tunnelbanan.

I stället för kapacitetsstarka tunnelbanor fokuserar Länsstyrelsens plan för regional transportinfrastruktur på spårvagnar. Som jämförelse kan nämnas att Göteborg, vars kollektivtrafik bygger på spårvagnar, har en kollektivtrafikandel på 20 procent, jämfört med Stockholms 75. Det finns en överhängande risk att Stockholmsregionen nu fokuserar på att plöja ner miljardbelopp på spårvagnssatsningar. Något Stockholms Handelskammare starkt avråder från.

- Det finns en klar risk att snålheten bedrar visheten. Spårvagnsprojekt är stora ingrepp i gatumiljön och de är dyra att genomföra. Ändå ger de bara bråkdelar av kapaciteten jämfört med tunnelbanan. Tyvärr andas Länsplanen kortsiktig snålhet och brist på långsiktiga visioner.

Det säger Anna Wersäll, Stockholms Handelskammares chef för regional näringspolitik, med anledning av Länsstyrelsens plan för regional transportinfrastruktur.

Hela remissvaret finns på:
http://www.chamber.se/filearchive/2/27384/remiss lansplan.pdf

Mer information: Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare, 0705-80 89 04.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy