Skip to main content

Stark byggkonjunktur i Stockholmsregionen

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 11:13 CEST

Stockholms Handelskammare konstaterar i sin nya konjunkturbarometer att näringslivet i Stockholms län fortsätter att utvecklas väl, men sedan förra kvartalet har läget blivit aningen dystrare. Stockholmsföretagen presterar fortsatt bättre än övriga riket men förtroendet faller under andra kvartalet. Undantaget är byggindustrin som flyttar fram positionerna och uppvisar den starkaste utvecklingen på tre år och de anställer på bred front. Läget bland hushållen är fortsatt nedstämd och förväntningarna på Sveriges ekonomi når sin lägsta nivå sedan finanskrisen.

– Stockholmsekonomin står fortsatt stark men vi ser att riskerna för gråväder har ökat. Läget för näringslivet har försämrats och hushållen är dystra. Det är oroande att förväntningar på Sveriges ekonomi når en nivå som vi inte sett sedan finanskrisen, något som kan förklara varför handeln backar. Särskilt drabbat är sällanvaruköp, såsom möbler och datorer, som faller på bred front.

Det säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

– Byggbranschen uppvisar den starkaste utvecklingen på tre år. Det är väldigt positivt eftersom den är sysselsättningsintensiv och en viktig motor för hela ekonomin. En utmaning är dock att många byggföretag redan uppger att det är brist på arbetskraft. Orosmolnen med ihållande pessimism bland länets hushåll, liksom nya oroligheter i den globala ekonomin mot bakgrund av en fortsatt Greklandskris och kraftiga börsfall i Kina, bör få regeringen att tänka noga på vilka reformer man föreslår i sin kommande budget, avslutar Andreas Hatzigeorgiou.

Rapportens huvudpunkter:

  • Stockholmsbarometern visar att huvudstadsekonomin är starkare än normalt. Men konjunkturen försvagas när företagens tillit minskar och hushållen fortsatt är dystra.
    Barometern faller med 1,3 enheter under andra kvartalet 2015 till 103,1, något starkare än normalt.
  • Huvudstadsekonomin agerar draglok för landet med en starkare konfidensnivå än övriga riket. Byggindustrins styrka bidrar positivt. Även om handeln i Stockholm faller under andra kvartalet (-4,6 enheter) är läget (108,5) fortsatt mycket bättre än normalt.
  • Jobben blir fler men nyanställningarna trappas ned. Byggbranschen anställer på bred front, liksom handeln, medan tjänstenäringarna spretar. Jobben ökar men tillväxten i sysselsättningen minskar något. Nettotalet avseende antal anställda (skillnaden mellan andelen företag som ökar antalet anställda och andelen som minskar anställningar), sjunker under andra kvartalet med två enheter.

Pressbild på Andreas Hatzigeorgiou finns på: http://www.chamber.se/cldocpart/2758.jpg.

På den interaktiva siten www.stockholmsbarometern.se kan du läsa mer om Stockholmsbarometern samt själv laborera med statistiken.

För ytterligare kommentarer kontakta Andreas Åström, kommunikationschef, 073-633 55 55, andreas.astrom@chamber.se.

Om Stockholmsbarometern

Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholm. Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy