Skip to main content

Stockholms arbetskraftsbrist rekordhög

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 11:30 CET

Andreas Hatzigeorgiou

Stockholms Handelskammare konstaterar i en ny rapport att konjunkturen i Stockholms län är starkare än normalt. Konjunkturindikatorn för fjärde kvartalet 2016 stärks med drygt en enhet till 103,9. Stockholmsekonomin hålls tillbaka av den högsta arbetskraftsbristen på åtta år.

- Företagen i Stockholm fortsätter att anställa och hushållen är optimistiska. Byggbranschen och delar av tjänstenäringen utvecklas väl. Stockholmsekonomins akilleshäl är arbetskraftsbristen som är den högsta på hela åtta år. Inte minst bygg- och IT-företag i Stockholm har stora problem att hitta rätt arbetskraft.

Det säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

- Den ekonomiska aktiviteten i kombination med befolkningsökningen gör att huvudstadsregionens behov är stora. Vi måste investera mer i fler bostäder och bygga Östlig förbindelse samt påbörja planering av nya tunnelbaneprojekt. Kompetensförsörjningen måste säkras genom bättre möjligheter att locka talanger till regionen, vilket kan uppnås genom att förenkla för arbetskraftsinvandring, avslutar Andreas Hatzigeorgiou.

 • Stockholmskonjunkturen stärks under fjärde kvartalet 2016 och konjunkturen är starkare än normalt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 102,8 till 103,9.
 • Byggbranschen ger viss skjuts till näringslivet medan handeln backar. De flesta delbranscherna i Stockholms näringsliv fortsätter att utvecklas bättre än normalt.
 • Arbetskraftsbristen blir allt värre och når de högsta nivåerna på åtta år. Många företag har svårt att hitta arbetskraft, främst IT-branschen har problem vilket hämmar deras tillväxt.

  På den interaktiva siten www.stockholmsbarometern.se kan du läsa mer om Stockholmsbarometern samt själv laborera med statistiken.

  Hela Stockholmsbarometern finns på www.chamber.se.

  Pressbilder på Andreas Hatzigeorgiou finns på https://www.chamber.se/cldocpart/3510.jpg.

  Kontakta Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare, för mer information 073-633 55 55.

  Om Stockholmsbarometern
  Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera