Skip to main content

Stockholms ekonomi växer så det knakar

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 10:30 CET

Stockholms Handelskammare konstaterar att konjunkturen i Stockholms län fortsätter att växa starkt. Konjunkturindikatorn för tredje kvartalet 2010 stärks från 31 till 32. Situationen för näringslivet fortsätter att stabiliseras och ekonomin visar stark tillväxt. Företagen fortsätter att öka antalet anställda.

- Stockholm leder konjunkturuppgången och den starka tillväxten kommer att dra med sig andra delar av Sverige. Fler jobb i Stockholm betyder också fler jobb i resten av landet på lite sikt.

Det säger Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare.

- Det är glädjande att företagen i Stockholm nu ökar antalet anställda. Men så fort företagen börjar anställa dyker arbetskraftsbristen upp som en gubbe i lådan. IT- och byggföretag uppger redan att de har problem att hitta kompetent arbetskraft. Flexibiliteten behöver förbättras på arbetsmarknaden och det måste bli lättare att flytta till huvudstadsregionen, avslutar Johan Treschow, ekonomisk analytiker.

Rapportens huvudpunkter:

* Stockholmskonjunkturen fortsätter att stärkas. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för näringslivet är stabil och ekonomin växer så det knakar. Konjunkturindikatorn för hela landet bibehåller 25.

* Tack vare starkare tillväxt förbättras även arbetsmarknaden i Stockholm. Under fjärde kvartalet förväntas sysselsättningen fortsätta att öka och de nya jobben kommer främst i byggindustrin, databranschen och handeln med motorfordon.

* När nyanställningar tar fart och antalet anställda ökar, tilltar också problemen med att få tag i rätt kompetens och arbetskraft. Under tredje kvartalet drabbas särskilt företag i databranschen. Brist på arbetskraft förhindrar företag att matcha den ökade efterfrågan, vilket dämpar tillväxten.

* Byggbranschen tar ordentlig fart under tredje kvartalet. Både byggandet och antalet anställda uppvisar den snabbaste ökningstakten sedan 2008 och 79 procent av företagen noterar att orderstocken ökar.   
Hela Stockholmsbarometern finns på:
www.chamber.se/stockholmsbarometern

Pressbilder på Maria Rankka och Johan Treschow finns på
www.chamber.se/pressrum

Kontakta Andreas Åström, informationschef vid Stockholms Handelskammare, för mer information 073-633 55 55.

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera