Skip to main content

Stockholmskonjunkturen är urstark men flaskhalsarna syns allt tydligare

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 10:45 CEST

Konjunkturen i Stockholm är fortsatt stark under det andra kvartalet år 2007. Konjunkturindikatorn stiger från 34 till 35 under perioden och noterar en ny rekordnivå sedan undersökningen startades. Utvecklingen för de olika branscherna varierar även om de flesta bibehåller höga konjunkturnivåer. Det visar den Stockholmsbarometer som Stockholms Handelskammare presenterar i dag.

- Stockholms konjunktur är urstark och vi kan se hur det ger tusentals nya jobb. Samtidigt ser vi oroande tendenser inom vissa branscher på att konjunkturens topp kan vara nådd. Olika flaskhalsar sätter stopp för ytterligare expansion, vilket är särskilt tydligt inom data- och byggbranschen. Det är i goda tider vi verkligen saknar bostäder så folk kan flytta hit och en infrastruktur som kunde underlätta rörligheten på arbetsmarknaden. Tyvärr ser det ut som om vi inte kan ta vara på hela konjunkturuppgången.

Det säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare, med anledning av Stockholmsbarometern.

– Stockholms viktigaste bransch, uppdragsverksamheten eller företagstjänster, har stärkts rejält. Detta får konjunktursiffrorna för Stockholm att stiga och fortsatt bidrar till att dra upp hela vårt lands konjunktur, kommenterar Johan Treschow, ansvarig för ekonomisk analys på Stockholms Handelskammare.

Rapportens huvudpunkter:
* Stockholmskonjunkturen fortsätter nå nya rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län stiger från 34 till 35 under årets andra kvartal. Avståndet till riket är fortfarande stort då riket som helhet stiger från 26 till 28. Stockholm driver på hela Sveriges konjunktur.

* Allt fler företag nyanställer. Det är särskilt företag inom byggindustrin, sällanköpsvaruhandeln och uppdragsverksamheten som i större utsträckning anlitar ny arbetskraft. Nyanställningar förväntas fortsätta öka ordentligt även framöver för näringslivet totalt.

* Uppdragsverksamheten stärks ordentligt under andra kvartalet med ökad efterfrågan, god lönsamhet och fler nyanställningar. Förväntningar om fortsatt positiv utveckling bidrar till att konfidensindikatorn för Stockholms viktigaste bransch stiger från 47 till 62.

* Brist på arbetskraft börjar ge konkreta tillväxthämmande effekter. Över 80 procent av företagen inom data- och byggbranschen anger brist på arbetskraft som den största flaskhalsen. Företag underlåter att nyanställa och möjlig tillväxt uteblir.

Hela rapporten finns på: http://www.chamber.se/se/naringsplitik/konjunkturanalyser/stockholmsbarometern/

Pressbilder på Peter Egardt och Johan Treschow finns på: http://www.chamber.se/se/omoss/pressbilder/

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.