Skip to main content

Stockholmskonjunkturen starkare än under IT-yran

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 10:37 CET

Konjunkturen i Stockholm är nu inom vissa branscher starkare än under rekordsiffrorna i början av 2000-talet. Företagen visar på god lönsamhet och jobbtillväxten är stark. Samtidigt finns oroväckande tecken på svaga siffror inom främst tillverkningsindustrin. Det visar den Stockholmsbarometer för kvartal 4 år 2006, som Stockholms Handelskammare presenterar i dag.

- Företagen i Stockholmsregionen går mycket bra och drar hela landets konjunktur. Med dessa rekordstarka siffror kan vi se ända upp till 50 000 nya jobb i regionen under året. Det som hotar en fortsatt framgång för regionen är bristen på infrastruktur och bostäder. Det vore en viktig signal till regionens företag om regeringen snabbt fattar beslut om projekt som Citybanan, Österleden och Förbifart Stockholm. Då vågar också företagen expandera ytterligare.

Det säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare, med anledning av Stockholmsbarometern.

– Det är framför allt Stockholms viktigaste bransch, företagstjänster eller uppdragssektorn, som drar upp konjunktursiffrorna. Sektorn utgör en femtedel av regionen arbetsmarknad och att den går bra betyder mycket för både den totala konjunkturen och tillväxten av nya jobb, kommenterar Martin Sjöberg, ansvarig för ekonomisk analys på Stockholms Handelskammare.

Rapportens huvudpunkter:

* Sammantaget var konjunkturläget stabilt under sista kvartalet i fjol. Konjunkturindikatorn sjönk endast marginellt från 32 till 31, vilket innebär att den ligger kvar på en mycket hög nivå.

* Uppdelat på olika branscher ser situationen emellertid något annorlunda ut. Det är främst tillverkningsindustrin som tycks uppleva svårigheter, vilket kan vara tidiga tecken på en global avmattning och en försämrad konkurrenssituation till följd av den svaga dollarn.

* Samtidigt fortsätter den inhemska tjänstesektorn att gå allt bättre. Både för datakonsulter och uppdragsverksamhet ligger konjunkturindikatorn på den högsta nivån sedan mätningarna startade år 2000. Det innebär även att jobben växer till i rask takt.

* Inom byggsektorn börjar överhettningstendenserna bli oroväckande påtagliga. Byggandet fortsätter att öka och anbudspriserna stiger. Närmare 60 procent av företagen ökade antalet anställda under fjärde kvartalet samtidigt som nästan 70 procent anger arbetskraftsbrist som det främsta hindret för ett ökat byggande.

Hela rapporten finns på: http://www.chamber.se/se/naringsplitik/konjunkturanalyser/stockholmsbarometern/

Pressbilder på Peter Egardt och Martin Sjöberg finns på: http://www.chamber.se/se/omoss/pressbilder/

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.