Skip to main content

Stoppa Reepalus skadliga förslag

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 09:35 CET

Maria Rankka

Illmar Reepalus utredning om vinstbegränsningar för privata välfärdsföretag är feltänkt. Vad som är viktigt i välfärden är kvalitet, bra service, tillgänglighet och valfrihet. Stockholms Handelskammare är oroad när ett så här ideologiskt förslag läggs fram och får politiskt gehör. Det cirkulerar många råttan i pizzan-myter på detta område.

- Stockholms Handelskammare avvisar utredningens förslag om vinstbegränsning. Istället välkomnar vi högre kvalitetskrav, transparenta kvalitetsredovisningar och skarp tillsyn för både offentliga och privata utförare. I länen Stockholm och Uppsala jobbar 100 000 personer privat inom vård, omsorg och utbildning och de bidrar till regionens attraktivitet. Några av regionens bästa utförare är privata. Vad vi istället borde fundera på är vad som krävs för att vi ska få ännu mer för pengarna. Mer innovation och bättre välfärd.

Det säger Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, i en kommentar.

- Privata aktörer har länge efterfrågat högre och tydliga kvalitetskrav. Men de ska även gälla offentlig verksamhet. Det finns offentliga verksamheter med återkommande underskott och ineffektivitet vilket inte är acceptabelt. Mer rationellt vore därför att överväga förlustförbud inom det offentliga.

- En vinstbegränsning skulle ha ödesdigra konsekvenser, särskilt för mindre företag. Vi ser idag väl fungerande och uppskattade välfärdsföretag, med nöjda medborgare och hög kvalitet, som är oroliga över framtiden. Man törs inte investera eller expandera trots att det finns stort behov av exempelvis äldreboenden i kommunerna. En vinstbegränsning kommer att hämma företagande och valfrihet, skapa otrygghet och osäkerhet hos alla människor som har gjort aktiva val av skola, vård och omsorg, avslutar Maria Rankka.

För ytterligare kommentarer kontakta Andreas Åström, kommunikationschef Stockholms Handelskammare, 073-633 55 55. 

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy