Skip to main content

Svenska företag är mest positiva i Europa till de ekonomiska utsikterna 2010

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 10:11 CET

En av världens största konjunkturundersökningar, som görs av den europeiska handelskammarorganisationen Eurochambres varje år (Eurochambres Economic Survey 2010), målar upp en positiv bild av konjunkturen i Europa för 2010. Sverige klarar sig väl i den europeiska konkurrensen, men det krävs fortsatta åtgärder för att få igång såväl Europas som Sveriges ekonomi igen.

- Den europeiska företagsamheten är på väg att återhämta sig efter en mycket djup konjunktursvacka. I Sverige är framtidstron störst och svenska företag toppar ligan över dem som är mest positiva till konjunkturen i Europa 2010. Något som är oroväckande ur ett svenskt perspektiv är emellertid att investeringarna förväntas ligga på en låg nivå under 2010. När vi nu ser ljusglimtar i den ekonomiska utvecklingen är det viktigt att politiker runt om i Europa inte lutar sig tillbaka utan genomför avregleringar och skapar möjligheter för att utveckla tjänstesektorerna inom vård, service och utbildning. Europa måste bli konkurrenskraftigare än i dag.

Det säger Peter Egardt, VD för Stockholms Handelskammare och vice ordförande i Eurochambres, med anledning av offentliggörandet av konjunkturundersökningen Eurochambres Economic Survey.

- Efter finanskrisens härjningar visar Europa gryende form igen. Under 2010 förväntas företagens omsättning, inhemsk försäljning och export att ta fart igen. I Stockholm utvecklas särskilt tjänsteföretagen mycket positivt och om det värsta är över för tjänstesektorn ser de ut att ha klarat sig relativt lindrigt undan lågkonjunkturen, säger Johan Treschow ansvarig för ekonomisk analys på Stockholms Handelskammare.

Hela Eurochambres Economic Survey finns på: 
www.chamber.se/Annual_Report_EES_2010_webb.pdf

Pressbilder på Peter Egardt och Johan Treschow finns på www.chamber.se/pressrum

Mer information: Andreas Åström, informationschef Stockholms Handelskammare, 073-633 55 55.

Fakta om undersökningen Eurochambres Economic Survey

Över 69 500 företag i Europa, såväl stora som små, har besvarat undersökningen. I Sverige har 1625 företag besvarat enkäten och de är jämt fördelade över hela landet.

Europa

* Under 2010 förväntas omsättning, inhemsk försäljning och export att ta fart igen. Antal anställda och investeringar förväntas minska något under 2010.

* De stora ekonomierna i Europa visar positiva tendenser. Viktiga svenska handelspartners i Europa såsom Tyskland, Danmark och Storbritannien är mer positiva om framtiden.

* Svenska företag är de mest positiva i hela Europa, därefter följer företag i Danmark, Turkiet och Portugal.

Sverige

* I samtliga indikatorer underskattade svenska företag nedgången som kom att prägla 2009. Inför 2010 är näringslivet mer positivt inom samtliga indikatorer även om den förväntade ökningen inom antal anställda och investeringar är måttlig.

* Varuproducerande företag är genomgående mer pessimistiska än tjänsteproducerande inom samtliga indikatorer. Om det värsta är över ser tjänstesektorn ut att ha klarat sig relativt lindrigt undan lågkonjunkturen.

Stockholm

* I samtliga indikatorer underskattade Stockholmsföretagen nedgången som kom att prägla 2009. Inför 2010 är Stockholms näringsliv mer positivt inom samtliga indikatorer även om förväntade ökningen inom antal anställda är måttlig och investeringar förväntas fortsätta minska något.

* I Stockholm är de tjänsteproducerande företagen genomgående mer optimistiska än de varuproducerande inom samtliga indikatorer. Om det värsta är över ser tjänstesektorn ut att ha klarat sig relativt lindrigt undan lågkonjunkturen.

Om Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy