Skip to main content

Sverige har potential som inte utnyttjas

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 16:45 CEST

I dag offentliggjordes The Global Competitiveness Report 2004-2005, som tas fram av World Economic Forum. I denna placerades USA på första platsen, Finland och Tyskland på andra respektive tredje plats. Sverige rankades som nummer fyra.

Dr Christian Ketels, från Harvard Business School som har varit med om att utveckla metodiken bakom studien presenterade resultatet vid ett seminarium på Stockholms Handelskammare på onsdagen. Han konstaterade att Sverige, är ett land som har väldigt goda förutsättningar att vara konkurrenskraftigt, men att Sverige ligger ca 20% under den förväntade BNP nivån med hänsyn till de underliggande faktorer som mäts i Global Competitiveness Report.

- De viktigaste skälen till att Sverige inte utvecklas så positivt som man skulle kunna förvänta utifrån studien ligger i det höga skattetrycket och företagsklimatet för små och medelstora företag, sa Dr Ketels.

- Studien visar att svenska företag ökat sin konkurrenskraft men att 2004 ändå kan betraktas som ett förlorat år från konkurrensutgångspunkt. Den svenska nationella politiken hindrar företagen från att utveckla sin fulla potential och medverkar till att färre jobb skapas än vad som skulle vara möjligt, säger Handelskammarens VD Peter Egardt i en kommentar.

- Uppseendeväckande är att offentlig upphandling och IT-lagstiftning anses tillhöra Sveriges relativa nackdelar.

- Studien borde vara en väckarklocka för regeringen. Nu krävs krafttag för att infria visionerna från regeringsförklaringar och extra partikongresser om inte också 2005 ska bli ett förlorat år, sammanfattar Peter Egardt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera