Skip to main content

Sysselsättningen försämras i Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2013 10:10 CEST

Stockholms Handelskammare konstaterar att konjunkturen i Stockholms län fortsätter att växa försiktigt. Sysselsättningen i regionen fortsätter däremot att försämras och byggkonjunkturen utvecklas svagt och befinner sig på fortsatt låga nivåer. Konjunkturindikatorn för andra kvartalet 2013 ökar från 5 till 11. 

- Trots global oro är läget i huvudstadsregionen bättre än rikssnittet tack vare vårt diversifierade näringsliv. Men att sysselsättningen fortsätter att försämras är en varningssignal. Det är även bekymmersamt att byggkonjunkturen utvecklas svagt, inte minst eftersom regionen växer med två fullsatta SL-bussar varje dag och är i stort behov av nya bostäder.

Det säger Johan Treschow, ekonomisk analytiker på Stockholms Handelskammare. 

- Regeringen har nu ett gyllene tillfälle att föreslå kraftfulla infrastrukturinvesteringar i budgeten. Det är exempelvis dags att påbörja planering av Österleden och den kan finansieras och drivas privat, avslutar Johan Treschow.

Rapportens huvudpunkter:


• Stockholms näringsliv fortsätter att växa försiktigt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 5 till 11 under årets andra kvartal, vilket kan jämföras med genomsnittet sedan år 2000 på 12. Konjunkturindikatorn för hela landet ökar från 1 till 6. 

• Arbetsmarknaden i Stockholmsregionen fortsätter att minska i oförändrad takt under andra kvartalet, men minskningen förväntas övergå till viss ökning under tredje kvartalet. Sysselsättningen förväntas främst öka i uppdragsverksamheten och tillverkningsindustrin, medan den fortsätter att minska kraftigt inom byggindustrin. 

• Uppdragsverksamheten och livsmedelshandeln är de branscher som under kvartalet växer tydligast i Stockholms län. Byggindistrin fortsätter däremot att minska kraftigt och är den bransch som dämpar Stockholmskonjunkturen.

Pressbild på Johan Treschow finns på http://www.chamber.se/cldocpart/1099.jpg

Kontakta Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare, för mer information 073-633 55 55. 

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 400 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy