Skip to main content

Sysselsättningen viker i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 10:10 CET

Stockholms Handelskammare konstaterar att konjunkturen i Stockholms län fortsätter att dämpas. Sysselsättningen minskar och byggkonjunkturen fortsätter att utvecklas svagt och befinner sig på lika låga nivåer som 2009. Konjunkturindikatorn för fjärde kvartalet 2012 minskar från 3 till -1. 

- Trots global oro är läget i huvudstadsregionen bättre än rikssnittet tack vare vårt diversifierade näringsliv. Men att sysselsättningen viker är en allvarlig varningssignal om att Stockholm inte är en ö. Det är även bekymmersamt att byggkonjunkturen försämras, inte minst eftersom regionen växer med två fullsatta SL-bussar varje dag och är i stort behov av nya  bostäder.

Det säger Johan Treschow, ekonomisk analytiker på Stockholms Handelskammare.

- Stockholms befolkningstillväxt måste hanteras genom ökade statliga investeringar i huvudstadsregionen. Exempelvis behövs det statlig medfinansiering för att bygga ut tunnelbanan till Nacka och Täby. Regeringen bör också ge en signal om att planeringen av Österleden inleds. Här finns betydande möjligheter till alternativa finansieringar, avslutar Johan Treschow.

Rapportens huvudpunkter:

•  Stockholmskonjunkturen stannar upp och visar tecken på recession. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 3 till -1 under årets fjärde kvartal. Konjunkturindikatorn för hela landet minskar från -2 till -4.

•  Arbetsmarknaden minskar i Stockholmsregionen, vilket prognosticeras att fortsätta i ännu snabbare takt under första kvartalet. Antalet anställda minskar i samtliga branscher, särskilt i tillverkningsindustrin, byggindustrin och IT-branschen.

•  IT-branschen och livsmedelsbranschen är de branscher som under kvartalet växer i Stockholms län. Byggindustrin, tillverkningsindustrin och handeln med motorfordon minskar kraftigt.

Hela Stockholmsbarometern finns på www.chamber.se/stockholmsbarometern

Pressbild på Johan Treschow finns på http://www.chamber.se/pressbilder-ny.aspx

Kontakta Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare, för mer information 073-633 55 55. 

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 400 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy