Skip to main content

Tillsätt en nationell bokriskommission

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 10:45 CET

Stockholms Handelskammare välkomnar regeringens samarbetsinvit till oppositionen om bostadspolitiken. Bostadsbristen är akut i Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet. Krisen är djup, men den går att övervinna. Ett viktigt steg i den processen är att åstadkomma en blocköverskridande överenskommelse.

- De politiska låsningarna inom bostadspolitiken har skapat stora samhällsproblem och de kan bara lösas genom en klok helhetspolitik och en blocköverskridande överenskommelse. Det är därför glädjande att regeringen nu bjuder in oppositionen till samtal om bostadskrisen.

Det säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, i en kommentar till regeringens initiativ om blocköverskridande samtal om bostadspolitiken.

- Från Stockholms Handelskammares sida föreslår vi att det skyndsamt tillsätts en nationell bokriskommission som får i uppdrag att lämna slutsatser inom en tremånadersperiod. Assar Lindbeck bör leda kommissionens arbete. Den dysfunktionella bostadsmarknaden är ett av landets största tillväxthinder, avslutar Maria Rankka.

För ytterligare kommentarer kontakta Andreas Åström, kommunikationschef Stockholms Handelskammare, 073-633 55 55.

Stockholms Handelskammares bostadsförslag: 

 • Reavinstskatten vid försäljning av villor och bostadsrätter bör sänkas, liksom skatten på uppskov. Sänkningen bör finansieras med en låg och effektivt utformad fastighetsskatt. Pantbrevskatt och lagfartsavgift bör sänkas.
 • Genomför en gradvis omreglering av bostadsmarknaden. Detta ska göras på ett socialt ansvarsfullt och politiskt genomförbart sätt. Vi föreslår ett tillfälligt bostadsbidrag – finansierat av en tillfällig förmögenhetsskatt på äldre fastigheter – för att skydda hushåll med svag ekonomi. Hyresgästernas besittningsrätt värnas och skyddet mot oseriösa hyresvärdar skärps. Anpassningen till mer rättvisande hyror beräknas ta ett till två år i de flesta städer.
  I Göteborg fyra till fem år och i Stockholms stad över tio år. När detta är gjort har Sverige ett hyressystem som inte längre skapar svåra inlåsningseffekter.
 • Reducera antalet riksintressen och ta bort möjligheten att inrätta kommunala naturreservat.
 • Sänk bullernormerna ytterligare.
 • Snabbare planprocesser.
 • Minska möjligheterna att överklaga. Ge ökad tyngd åt översiktsplanen och minska betydelsen för detaljplanering samt snabba upp planprocessen.
 • Om Stockholms Handelskammare
  Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Agree With Privacy Policy