Skip to main content

Tillväxtmotorn Stockholm är rekordstark

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 10:14 CET

Stockholms Handelskammare konstaterar att konjunkturen i Stockholms län är urstark. Konjunkturindikatorn för fjärde kvartalet 2010 stärks från 33 till 40. Företagen fortsätter att öka antalet anställda.

- Huvudstaden är landets verkliga tillväxtmotor. Det är glädjande. Samtidigt gör den ekonomiska aktiviteten i kombination med befolkningsökningen att behovet av reformer på infrastrukturområdet i vid bemärkelse ökar. Det handlar bland annat om förbättrad bostadsmarknad, satsningar på transporter och kollektivtrafik samt att kompetensförsörjningen säkras.

Det säger Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare.

- Tillväxttakten för Stockholms näringsliv är den högsta på över tio år. Det är särskilt byggindustrin, handeln med motorfordon och konsultbranschen som driver på den urstarka utvecklingen, avslutar Johan Treschow, ekonomisk analytiker.

Rapportens huvudpunkter:
* Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen sedan undersökningen startade år 2000. Konjunkturindikatorn för hela landet ökar från 25 till 32, vilket också är en rekordnotering.  

* Arbetsmarknaden fortsätter att stärkas tydligt under fjärde kvartalet i Stockholm. Sysselsättningen förväntas öka under årets första kvartal och de nya jobben kommer främst i byggindustrin, handeln med motorfordon och konsultbranschen.  

* Tillverkningsindustrin stärks ordentligt med högsta tillväxttakten på tio år. Vid sidan av en redan stark hemmamarknad förbättras också exportmarknaden under fjärde kvartalet. Orderingång och lönsamhet ökar och företagen rekryterar mer arbetskraft.

* Uppdragsverksamheten stärks kraftigt under fjärde kvartalet med högsta tillväxttakten sedan år 2006. Efterfrågan på företagens tjänster ökar, priser och lönsamhet stiger och nyanställningar tar fart igen.

Hela Stockholmsbarometern finns på
www.chamber.se/stockholmsbarometern

Pressbilder på Maria Rankka och Johan Treschow finns på www.chamber.se/pressrum

Kontakta Andreas Åström, informationschef vid Stockholms Handelskammare, för mer information 073-633 55 55.

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är en näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Handelskammaren har 2400 medlemsföretag som i sin tur har en halv miljon anställda. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy