Skip to main content

Tillväxtmotorn Stockholm bromsar in

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 10:12 CET

Stockholms Handelskammare konstaterar att konjunkturen i Stockholms län bromsar in. Tillväxttakten dämpas och konjunkturindikatorn för tredje kvartalet 2011 minskar från 21 till 12. Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras något, men i långsammare takt än tidigare. För första gången på två år minskar sällanköpsvaruhandeln.

 - Trots den globala oron i ekonomin fortsätter Stockholm att växa. Det viktiga nu är att regeringen inte slår av på reformtakten utan fortsätter att förbättra näringsklimatet. Ur ett globalt konkurrensperspektiv har vi inte råd att vänta med att avskaffa värnskatten och öka flexibiliteten på arbetsmarknaden.

Det säger Johan Treschow, ekonomisk expert på Stockholms Handelskammare.

- Det är oroande att stockholmarnas grepp kring plånboken har hårdnat. Minskad konsumtion får direkt negativa effekter på tillväxten, avslutar Johan Treschow.

Rapportens huvudpunkter:

  • Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje kvartal. Konjunkturindikatorn för hela landet minskar från 15 till 4.
     
  • Arbetsmarknaden fortsätter visserligen att stärkas i Stockholm, men i betydligt långsammare takt än tidigare. Sysselsättningen har ökat sex kvartal i följd, men väntas minska något under nästa.
     
  • Den totala handeln i Stockholm minskar för första gången på två år. Det är framför allt sällanköpsvaruhandeln som kraftigt minskar, följt av livsmedelshandeln. Partihandeln är oförändrad medan handeln med motorfordon fortfarande växer något. 

Hela Stockholmsbarometern finns på www.chamber.se/stockholmsbarometern

Pressbilder på Johan Treschow finns på
http://www.chamber.se/pressbilder-ny.aspx

Kontakta Andreas Åström, kommunikationschef på Stockholms Handelskammare, för mer information 073-633 55 55.

Om Stockholmsbarometern
Stockholmsbarometern tas fram av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Materialet bygger på den rikstäckande Konjunkturbarometern, från vilken svaren för Stockholms län har brutits ut och bearbetats. Stockholms Handelskammare tolkar och analyserar resultatet. Stockholmsbarometern ges ut varje kvartal med siffror från första kvartalet år 2000.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är sedan 1902 den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 400 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Handelskammaren på www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy