Skip to main content

Uppmaning till Stockholms läns kommuner: Ta fram egna konsekvensanalyser av ett vinstförbud

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2018 10:03 CET

Stockholms Handelskammare uppmanar alla kommuner i Stockholms län att ta fram egna konsekvensanalyser för hur ett förverkligande av regeringens förslag om ett vinstförbud för välfärdsföretag riskerar att påverka välfärdskapaciteten lokalt.

Detta då någon nationell konsekvensanalys aldrig gjorts.

- Regeringen borde givetvis räkna med att den politik man för fram också kan bli verklighet och förbereda sig för det. Det har man inte gjort i det här fallet och då måste kommunerna ta det ansvaret, säger Maria Rankka, vd på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare menar att den demografiska utvecklingen ytterligare förstärker konsekvenserna av ett eventuellt genomförande av regeringens och Vänsterpartiets vinstförbud för välfärdsföretag.

- Vi vet att den privata välfärdssektorn är en väldigt stor och viktig del av Stockholms välfärd. Dessutom växer den privata välfärden snabbt i Stockholm och borde därmed vara ett viktigt verktyg för att möta den dramatiska demografiska utveckling som vi står inför, säger Maria Rankka.

Eftersom det saknas en nationell konsekvensanalys av hur ett vinstförbud påverkar välfärdskapaciteten så vill Stockholms Handelskammare uppmana kommunerna i Stockholms län att skyndsamt genomföra egna konsekvensanalyser.

- Det måste finnas en bra överblick på vilka konsekvenserna blir lokalt och regionalt om man genomför reformer som riskerar att slå ut delar av välfärden. Det behövs en djupare insikt i hur kommunernas åtaganden förändras och hur stora investeringar som skulle krävas om vinstförbudet blir verklighet, säger Maria Rankka.

Stockholms Handelskammare har tidigare presenterat siffror som visar att den demografiska utvecklingen i Stockholms län går snabbt. Såväl de yngsta åldersgrupperna som de äldsta åldersgrupperna kommer vara avsevärt mycket större än i dag redan år 2025.

Exempelvis kommer befolkningen i Stockholms län växa med 340 000 personer. Det innebär att det redan år 2025 kommer behövas 25 000 nya förskoleplatser och kapacitet för att ta hand om nästan 38 000 fler barn i grundskoleålder.

- Vi menar att det är förenat med ett väldigt stort risktagande från regeringens sida när man inte ens försökt ta reda på vilka konsekvenser som den egna politiken riskerar att få i hela landet, enskilda regioner eller kommuner. Man måste så klart kunna redogöra för hur man ska hantera en situation där den privata välfärdssektorn krymper samtidigt som befolkningen växer ovanligt snabbt i de grupper som har stora välfärdsbehov. Det kommer att ställa otroligt höga krav på kommunerna, då krävs en tydlig bild över konsekvenserna, säger Maria Rankka.

Bakgrund:

Här går det att hitta fördjupande siffror om behovet av fler förskoleplatser i respektive kommun i Stockholms län fram till år 2025.

Här går det att hitta fördjupande siffror om ökningen av äldre i respektive kommun i Stockholms län fram till år 2025.

Om Stockholms Handelskammare
Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Vi är en populär mötesplats för våra 2 000 medlemsföretag som har en halv miljon anställda. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy