Skip to main content

Verva tar ett viktigt steg mot effektivare upphandling

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 16:30 CET

Ett stadigt ökande antal leverantörer vill kunna lämna anbud via e-post vid offentliga upphandlingar. Likaså efterfrågar alltfler statliga myndigheter, kommuner och landsting denna möjlighet. Anbud via e-post sparar tid och resurser för såväl leverantör som inköpare. Verva som har en ledande roll i utvecklingen av offentliga upphandlingar har i dagarna i och med ett avrop på sitt eget ramavtal, ”Infratjänsten”, med WM data tagit ett stort steg närmare en helt elektroniskt baserad lösning för upphandling med garanterad sekretess.

Elektronisk offentlig upphandling förutsätter oberoende tredjepart

Förutom att elektronisk upphandling förenklar såväl distribution som hantering av anbud innebär förfarandet en kvalitetssäkring – även rent juridiskt. Den upphandlande enheten kan i efterhand bevisa att man agerat helt enligt LOU. Dessutom blir 24-timmarsperspektivet en realitet vilket tillgodoser leverantörernas önskemål om effektivare och säkrare dokumenthantering.

Med ChamberSigns oberoende tredjepartslösning, som ingår ramavtalet, uppfylls dessa förutsättningar. Utöver detta stödjer tredjepartslösningen också elektronisk signering och kontrasignering av elektroniska dokument. Bland upphandlande enheter som redan använder tjänsten för
e-Anbud kan nämnas Stockholms Stad, Eskilstuna Energi och Miljö samt Nutek.

– Vi vill verkligen vara föregångare när det gäller att förnya och förbättra rutinerna för offentliga upphandlingar, säger Vervas Christian Sagström, Enhetschef IT-upphandling. Med detta avrop visar Verva på möjligheterna med det nya elektroniska sättet att hantera anbud. Ett första steg mot att kunna få en upphandlingsprocess som är helt och hållen elektronisk och där ett underlag för beslut skulle kunna presenteras samma dag som anbuden öppnas.

Men redan detta första steg innebär att Enheten för ITupphandling ökar sin affärsmässighet samtidigt som det blir odiskutabelt att kraven på kommersiell sekretess uppfylls. Anbudsgivarna kan lämna in anbuden fram till en minut i tolv och de får till och med ett kvitto vid öppningsförfarandet med denna tjänst. Anbud via e-post är inte längre en vision utan en realitet.

För mer information kontakt se www.chambersign.se
eller kontakta
ChamberSign: Fredrik Tamm på 0707 12 43 57 eller
via e-post
fredrik.tamm@chambersign.se

Verva: Christian Sagström på 08 550 557 00 eller
via e-post på
christian.sagstrom@verva.se

WM-data: Kent Gryman på 08 670 20 00 eller
via e-post på
kegry@wmdata.com

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy