Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Superstark tillväxt inom IT-branschen

Superstark tillväxt inom IT-branschen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 11:15 CET

Stockholms Handelskammare konstaterar att ekonomin i Stockholms län stärkts under tredje kvartalet. Konjunkturindikatorn för tredje kvartalet 2016 ökar från 100,8 till 102,5. Ekonomin är starkare än normalt och växer mer än det historiska genomsnittet.

IT-branschen försämras kraftigt i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2012 10:12 CET

Stockholms Handelskammare konstaterar att konjunkturen i Stockholms län fortsätter att mattas av. Konjunkturindikatorn för länet går från 7 till 3 under årets tredje kvartal. IT-branschen utvecklar sig mycket negativt och befinner sig på den lägsta noteringen sedan 2002, vilket var i samband med IT-kraschen.