Skip to main content

Pressmeddelanden

Gör det lätt att göra rätt – arbetskraftsinvandring stärker svensk konkurrenskraft

Gör det lätt att göra rätt – arbetskraftsinvandring stärker svensk konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 10:59 CET

Det måste vara lätt för företag att rekrytera internationell talang till Sverige. Annars tappar vi i konkurrenskraft. Idag presenterades utredningen om arbetskraftsinvandring. Vi välkomnar förslaget om att företag ska kunna rätta till mindre fel i efterhand – ”Lex Tayyab” – även om vi gärna sett en mer långtgående förändring.

Superstark tillväxt inom IT-branschen

Superstark tillväxt inom IT-branschen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 11:15 CET

Stockholms Handelskammare konstaterar att ekonomin i Stockholms län stärkts under tredje kvartalet. Konjunkturindikatorn för tredje kvartalet 2016 ökar från 100,8 till 102,5. Ekonomin är starkare än normalt och växer mer än det historiska genomsnittet.

Tillväxtmotorn Stockholm bromsar in

Tillväxtmotorn Stockholm bromsar in

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2016 12:01 CEST

​Stockholms Handelskammare konstaterar att ekonomin i Stockholms län uppvisar den lägsta takten på tre år. Konjunkturindikatorn för andra kvartalet 2016 minskar från 101,8 till 100,7. Ekonomin är fortfarande starkare än normalt, men vi ser en avmattning.

Byggbranschen starkt uppåt i Stockholmsregionen

Pressmeddelanden   •   Aug 12, 2014 10:10 CEST

Stockholms Handelskammare konstaterar att Stockholms läns näringsliv fortsätter att växa och kvartalet visar att byggindustrin uppvisar den största vändningen på fyra år. Sysselsättningen förbättras och konjunkturindikatorn för Stockholms län är oförändrad på 19 under årets andra kvartal.

Kraftig jobbtillväxt i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2014 11:30 CEST

Stockholms Handelskammare konstaterar att Stockholms näringsliv fortsätter att växa och kvartalet uppvisar den kraftigaste sysselsättningsökningen på två år. Konjunkturindikatorn för första kvartalet 2014 minskar något från 23 till 19.

Hur utvecklar sig konjunkturen i Stockholm?

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2014 10:57 CEST

Stockholms län är Sveriges tillväxtmotor. Senaste Stockholmsbarometern visade på en viss förbättring av konjunkturen i huvudstadsregionen. Hur utvecklar sig konjunkturen? Hur utvecklas Stockholms stora tjänsteintensiva ekonomi? Vilka tecken kan vi se i den konjunkturkänsliga byggindustrin?

Pressinbjudan: Hur utvecklar sig konjunkturen i Stockholm?

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2014 11:37 CET

Stockholms län är Sveriges tillväxtmotor. Senaste Stockholmsbarometern visade på en viss förbättring av konjunkturen i huvudstadsregionen. Hur utvecklar sig konjunkturen? Hur utvecklas Stockholms stora tjänsteintensiva ekonomi? Vilka tecken kan vi se i den konjunkturkänsliga byggindustrin?

Byggbar mark är slut i Stockholm

Byggbar mark är slut i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2014 12:10 CET

Markbristen är påtaglig i Stockholms län. Stockholms Handelskammare visar i en ny rapport att restriktioner i praktiken gör att det inte finns någon byggbar mark i regionen. Men om politiska beslutsfattare varsamt lyfter ett antal restriktioner skulle det kunna byggas ett helt nytt Stockholm – i Stockholm.

Tillväxtmotorn Stockholm börjar varva upp

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2013 10:21 CET

Stockholms Handelskammare konstaterar att Stockholms näringsliv växer i allt snabbare takt. Byggkonjunkturen utvecklas svagt, men visar ändå på en viss förbättring. Konjunkturindikatorn för andra kvartalet 2013 ökar från 11 till 16.

Sysselsättningen försämras i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2013 10:10 CEST

Stockholms Handelskammare konstaterar att konjunkturen i Stockholms län fortsätter att växa försiktigt. Sysselsättningen i regionen fortsätter däremot att försämras och byggkonjunkturen utvecklas svagt och befinner sig på fortsatt låga nivåer. Konjunkturindikatorn för andra kvartalet 2013 ökar från 5 till 11.

Hur utvecklar sig konjunkturen i Stockholm?

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2013 10:32 CEST

Stockholms län är landets tillväxtmotor. Senaste Stockholmsbarometern visade på en inbromsning av konjunkturen i huvudstadsregionen. Hur allvarlig är egentligen konjunkturutvecklingen? Vilka tecken kan vi se i den konjunkturkänsliga byggindustrin? Hur utvecklas Stockholms stora tjänsteintensiva ekonomi?

Byggbranschen försämras kraftigt i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2013 10:10 CEST

Stockholms Handelskammare konstaterar att konjunkturen i Stockholms län nu växer försiktigt igen. Konjunkturindikatorn för länet går från 0 till 4 under årets första kvartal. Byggbranschen däremot utvecklar sig mycket negativt och befinner sig på den lägsta noteringen sedan 2003.

Hur utvecklar sig konjunkturen i Stockholm?

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2013 11:53 CEST

Stockholms län är landets tillväxtmotor. Senaste Stockholmsbarometern visade på en inbromsning av konjunkturen i huvudstadsregionen. Hur allvarlig är egentligen konjunkturutvecklingen? Vilka tecken kan vi se i den konjunkturkänsliga byggindustrin? Hur utvecklas Stockholms stora tjänsteintensiva ekonomi?

Sysselsättningen viker i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2013 10:10 CET

Stockholms Handelskammare konstaterar att konjunkturen i Stockholms län fortsätter att dämpas. Sysselsättningen minskar och byggkonjunkturen fortsätter att utvecklas svagt och befinner sig på lika låga nivåer som 2009. Konjunkturindikatorn för fjärde kvartalet 2012 minskar från 3 till -1.

Hur allvarlig är konjunkturnedgången i Stockholm?

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2013 16:27 CET

Stockholms län är landets tillväxtmotor. Senaste Stockholmsbarometern visade på en inbromsning av konjunkturen i huvudstadsregionen och sedan dess har en varselvåg dragit fram. Hur allvarlig är egentligen konjunkturutvecklingen? Vilka tecken kan vi se i den konjunkturkänsliga byggindustrin? Hur utvecklas Stockholms stora tjänsteintensiva ekonomi?

IT-branschen försämras kraftigt i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2012 10:12 CET

Stockholms Handelskammare konstaterar att konjunkturen i Stockholms län fortsätter att mattas av. Konjunkturindikatorn för länet går från 7 till 3 under årets tredje kvartal. IT-branschen utvecklar sig mycket negativt och befinner sig på den lägsta noteringen sedan 2002, vilket var i samband med IT-kraschen.

Hur allvarlig är konjunkturnedgången i Stockholm?

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2012 15:20 CET

Stockholms län är landets tillväxtmotor. Senaste Stockholmsbarometern visade på en inbromsning av konjunkturen i huvudstadsregionen och sedan dess har en varselvåg dragit fram. Hur allvarlig är egentligen konjunkturutvecklingen? Finns det likheter med den kraftiga konjunkturnedgången hösten 2008? Hur utvecklas Stockholms stora tjänsteintensiva ekonomi?

Stockholm är en internationell tillväxtmetropol

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2012 13:49 CEST

Stockholm står sig mycket väl i den hårda internationella konkurrensen, visar undersökningen Cities of Opportunity från PwC. I undersökningen som är beställd av Partnership for New York City hamnar Stockholm totalt på en femte plats.

Stockholm är en av världens bästa städer

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2012 10:07 CEST

Stockholm är en attraktiv stad att driva företag i och för allmänheten är det en stad med väldigt hög livskvalitet. Det visar siffror i Stockholms Handelskammares SWOT Stockholm där över 1000 stockholmare och 400 företagsledare intervjuats.

50 punkter för ett starkare Stockholm

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2012 11:30 CEST

Stockholm är en av de huvudstäder som växer snabbast i Europa. Och vi konkurrerar på den internationella arenan, om företagen, talangerna och investeringarna. Den internationella konkurrensen gör att vi måste vässa vår region.