Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Superstark tillväxt inom IT-branschen

Superstark tillväxt inom IT-branschen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 11:15 CET

Stockholms Handelskammare konstaterar att ekonomin i Stockholms län stärkts under tredje kvartalet. Konjunkturindikatorn för tredje kvartalet 2016 ökar från 100,8 till 102,5. Ekonomin är starkare än normalt och växer mer än det historiska genomsnittet.

Bra med omfattande tunnelbaneutbyggnad

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2013 11:38 CEST

Stockholms län är en av Europas snabbast växande regioner och en attraktiv plats för företagsetableringar. Därför välkomnar Stockholms Handelskammare att regeringens utredare förordar en omfattande utbyggnad av tunnelbanan i Stockholmsregionen. Handelskammaren har i två decennier pläderat för en utbyggd tunnelbana.