Skip to main content

Taggar

Chemrec skriver avtal med China Tianchen Engineering Corporation om anläggningar för andra generationens biodrivmedel

Chemrec skriver avtal med China Tianchen Engineering Corporation om anläggningar för andra generationens biodrivmedel

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2012 19:02 CEST

Chemrec skrev idag under ett samarbetsavtal med China Tianchen Engineering Corporation, TCC, för att globalt erbjuda kompletta och nyckelfärdiga anläggningar baserade på Chemrecs svartlutsförgasningsteknik och gemensamt marknadsföra tekniken – en överlägsen väg till andra generationens biodrivmedel eller grön el.

Chemrec enters into cooperation agreement with China Tianchen Engineering Corporation on advanced biofuel plants

Chemrec enters into cooperation agreement with China Tianchen Engineering Corporation on advanced biofuel plants

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2012 19:02 CEST

Chemrec today signed a cooperation agreement with China Tianchen Engineering Corporation, TCC, to provide an integrated offering of Chemrec plants on a global lump-sum turn-key basis and co-market the Chemrec black liquor gasification technology – a route to 2nd generation biofuels or green power.

Chemrec Receives Two Prestigious Awards

Chemrec Receives Two Prestigious Awards

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2011 07:00 CET

Chemrec AB, the technology and project development company, offering to turn pulp mills to biorefineries through gasification of the residual product black liquor and synthesis of the gas to biofuels, recently received two prestigious awards, the AlwaysOn GoingGreen Global 200 and the 2011 Global Cleantech 100, both for the third year running.

Chemrec får två prestigefyllda utmärkelser

Chemrec får två prestigefyllda utmärkelser

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2011 07:00 CET

Chemrec AB, teknologi- och projektutvecklingsföretaget, som omvandlar massabruk till bioraffinaderier genom förgasning av restprodukten svartlut och syntes av gasen till biobränsle, fick nyligen två prestigefyllda utmärkelser: AlwaysOn GoingGreen 200 och 2011 Global Cleantech 100, båda för tredje året i rad.

European Commission approves state support for development of second generation biofuels

European Commission approves state support for development of second generation biofuels

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2011 17:51 CET

The European Union has approved the SEK 500 million (€55 million, $75 million) R&D grant awarded by the Swedish Energy Agency towards the industrial scale demonstration biofuels plant based on Chemrec’s gasification technology at the Domsjö Fabriker biorefinery in Örnsköldsvik, Sweden. The plant will produce the renewable biofuels biomethanol or bioDME using forest harvest residues as feedstock.

Godkänt FoU-stöd till biodrivmedelsprojekt i Domsjö

Godkänt FoU-stöd till biodrivmedelsprojekt i Domsjö

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2011 17:51 CET

EU har nu godkänt det av Energimyndigheten beviljade forsknings- och utvecklingsstödet på 500 miljoner kronor för att bygga en storskalig demonstrationsanläggning för biodrivmedel baserad på Chemrecs förgasningsteknik vid bioraffinaderiet Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik. Anläggningen kommer att producera de miljövänliga bränslena biometanol och bioDME med skogen som råvarubas.

Chemrec får utmärkelsen 2010 Global Cleantech 100

Chemrec får utmärkelsen 2010 Global Cleantech 100

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2010 16:41 CEST

Chemrec, en svensk leverantör av en unik förgasningsteknologi som används i massa- och pappersbruk för produktion av miljövänliga biobränslen, har fått utmärkelsen 2010 Global Cleantech 100. Utmärkelsen ges till de hundra mest lovande enskilda cleantech-företagen globalt. Det är företag som av internationella experter på cleantech bedömts mest troliga att få stort genomslag på marknaden.

Chemrec Named a 2010 Global Cleantech 100 Company

Chemrec Named a 2010 Global Cleantech 100 Company

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2010 16:40 CEST

Chemrec, provider of a unique gasification technology used in pulp and paper mills to produce sustainable, low-carbon fuels, today announced it has been named in the prestigious 2010 Global Cleantech 100. The award goes to the most promising private clean technology companies from all around the world, companies likely to make the most significant market impact over the next 5-10 years.

Media no image

Chemrec named GoingGreen Silicon Valley Top 100 Winner

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2010 11:34 CEST

Chemrec, provider of a unique gasification technology used in pulp- and paper mills to produce sustainable, low-carbon fuels, today announced that it has been chosen by AlwaysOn as one of the GoingGreen Silicon Valley Top 100 winners. Chemrec was selected based on a set of five criteria: innovation, market potential, commercialization, stakeholder value, and media buzz.

Media no image

Chemrec utsedd bland världens 100 främsta inom grön teknologi av AlwaysOn GoingGreen Silicon Valley

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2010 11:33 CEST

Chemrec har för tredje året i rad valts ut bland världens 100 främsta privata företag inom grön teknologi av AlwaysOn GoingGreen Silicon Valley. Företagen bedöms enligt fem kriterier: innovation, marknadspotential, kommersialisering, värde för intressenterna och uppmärksamhet i media, av en jury med branschexperter från olika delar av världen.

World’s first BioDME renewable motor fuels plant inaugurated in Sweden

World’s first BioDME renewable motor fuels plant inaugurated in Sweden

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2010 10:53 CEST

On Thursday September 9 the world’s first plant for production of the renewable motor fuel BioDME was inaugurated. “A major step forward for the global biofuels market”, said Kyriakos Maniatis of the European Commission. The plant is built and operated by Chemrec, a Swedish-based technology company, at the company’s development plant located at the Smurfit Kappa paper mill in Piteå, Sweden.

Världens första anläggning för att framställa biodrivmedlet BioDME invigd

Världens första anläggning för att framställa biodrivmedlet BioDME invigd

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2010 10:52 CEST

Världens första BioDME fabrik har invigts intill Chemrecs utvecklingsanläggning i Piteå. ”Ett stort steg framåt för den globala biodrivmedelsmarknaden”, sade Kyriakos Maniatis från Europeiska kommissionen. Invigningen skedde med intresserade gäster från många håll, bl a Europa, USA, Japan och Kina. BioDME från skogsavfall reducerar utsläpp av växthusgaser med ca 95 %.

Inauguration of world’s first plant for BioDME production on September 9

Inauguration of world’s first plant for BioDME production on September 9

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2010 17:01 CEST

Pressinvitation to the inauguration on September 9 of the world’s first plant for production of the renewable fuel BioDME in Piteå, Sweden. The biofuels process is based on gasification technology from Chemrec AB and fuel synthesis technology from Haldor Topsøe A/S.

Invigning av världsunik drivmedelsfabrik i Piteå den 9 september

Invigning av världsunik drivmedelsfabrik i Piteå den 9 september

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2010 17:01 CEST

Pressinbjudan till invigningen av världens första anläggning för framställning av det förnyelsebara drivmedlet BioDME i Piteå. Pilotanläggningen är baserad på förgasningsteknik från Chemrec AB och syntesteknik för metanol och DME från Haldor Topsøe A/S.

Media no image

Max Jonsson takes over as CEO of Chemrec

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2010 11:21 CET

Max Jonsson takes over as CEO of Chemrec AB, following the resignation of former CEO Rick LeBlanc earlier this week. Mr Jonsson’s company, Nykomb, of which he is Chairman, is one of the owners of Chemrec. “The Board of Chemrec is confident that Max Jonsson will provide strong and effective leadership to Chemrec”, says Dr Bernard Bulkin of Vantage Point Venture Partners, and Chairman of Chemrec.

Media no image

Max Jönsson tar över som vd för Chemrec

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2010 11:20 CET

Max Jönsson tar över som vd för Chemrec efter Rick LeBlanc som avgick tidigare i veckan. Max Jönssons företag, Nykomb, där han är ordförande, är en av Chemrecs ägare. "Max Jönsson är en stark och effektiv ledare som med säker hand kommer att föra Chemrec vidare till nästa nivå", säger Bernard Bulkin, Vantage Point Venture Partners och ordförande för Chemrec.

Media no image

SEK 500 million in investment grant for biofuels project at Swedish Domsjö Fabriker

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2009 16:33 CEST

The Swedish Energy R&D Board today decided to provide an investment grant for demonstration in industrial scale of the Chemrec technology for production of the renewable motor fuels BioDME and Biomethanol. The plant will be built at the Domsjö Fabriker biorefinery in Örnsköldsvik. The grant of up to SEK 500 million (€49 million, $73 million) is contingent on approval by the EU Directorate General.

Media no image

500 miljoner kronor i investeringsstöd till biodrivmedelsprojekt vid Domsjö Fabriker

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2009 16:33 CEST

Energiutvecklingsnämnden beslutade idag att bevilja investeringsstöd för demonstration i industriell skala av Chemrecs teknologi för framställning av de miljövänliga biodrivmedlen BioDME och Biometanol. Anläggningen skall byggas vid bioraffinaderiet Domsjö Fabriker i Örnsköldsvik. Investeringsstödet på upp till 500 miljoner kronor är villkorat av ett godkännande från EU:s konkurrensmyndighet.

Swedish world premiere for a novel automotive fuel from the forest

Swedish world premiere for a novel automotive fuel from the forest

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2009 11:15 CEST

On Friday September 18, His Majesty King Carl XVI Gustaf of Sweden broke ground for the world’s first plant for the production of a renewable automotive fuel called BioDME. The plant will be built by Chemrec, a Sweden-based development company, within the company’s development unit located at the Smurfit Kappa paper mill in Piteå, Sweden.

Svensk världspremiär för nytt fordonsbränsle från skogen

Svensk världspremiär för nytt fordonsbränsle från skogen

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2009 11:15 CEST

Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf tog på fredagen den 18 september det första spadtaget vid uppförandet av världens första anläggning för framställning av det förnyelsebara motorbränslet Bio-DME. Anläggningen uppförs av Chemrec, ett svenskbaserat utvecklingsföretag, i anslutning till företagets utvecklingsenhet vid Smurfit Kappas massa- och pappersbruk i Piteå.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.