Skip to main content

Allt det här gjorde Childhood under 2015

Nyhet   •   Jan 20, 2016 09:59 CET

Under 2015 gav Childhood stöd till 100 projekt i 16 olika länder. Många av projekten har vi arbetat med under lång tid, andra är helt nya. Projekt som är väldigt olika sinsemellan, men som har det gemensamt att de syftar till att ge barn en trygg och kärleksfull barndom, fri från våld och övergrepp.

Ett viktigt nyckelord för oss på Childhood är FÖREBYGGA. Arbetet med att förebygga övergrepp mot barn genomsyrar alla projekt, på ett eller annat sätt. Tillsammans med alla våra partner runtom i världen ser vi till att barnen inte hamnar i våldsutsatta situationer.

Ett bra exempel är ett föräldra-barn-projekt i Gugulethu i Kapstaden, Sydafrika. Projektet går ut på att lära föräldrar hur de kan stötta sina barn och hur de kan uppfostra barnen utan våld. Utbildningen sker genom regelbundna träffar på ett center och genom hembesök.
Innan projektet startade var det en fjärdedel av föräldrarna som uppgav att de mot sina små barn använde våld och hot om våld i uppfostringssyfte. Nu har det minskat till 3 procent. Fler föräldrar läser nu för sina barn och nästan alla (97 %) uppger att de nu kan prata med barnen på ett annat sätt än tidigare.

Resultatet är tryggare och gladare barn, men även tryggare vuxna som nu är mer säkra i sin föräldraroll.

Här i Sverige fortsätter vi att ge stöd till bland andra Barnrättsbyrån, Maskrosbarn och Tjejzonen. Tjejzonen driver ett pilotprojekt för stödgrupper online för tjejer som utsatts för övergrepp, som lider av självskadebeteende eller som av andra skäl har behov av att anonymt kunna få stöd av, och stötta andra tjejer i samma situation.

Vi gav ett så kallat small grant till Stockholmspolisen för att de ska kunna göra studieresor och lära sig mer hur om andra länder hanterar problematiken med ensamkommande flyktingbarn som inte kan eller vill ta emot hjälp från myndigheter. Två poliser från Stockholm, Mikael Lins och Christian Frödén, är i stort sett de enda som arbetar uppsökande mot ensamkommande flyktingbarn från Nordafrika.

De glada barnen på bilden befinner sig i Odessa. I somras kunde de – tack vare ett så kallat ”Silver lining project”– göra en skojig utflykt till Svarta havet. Tillsammans med två pirater gick barnen på skattjakt, där vägen till skatten kantades av utmaningar, spel och knepiga uppgifter att lösa för att komma fram till själva skattkistan. Utflykten och skattjakten var otroligt lyckad och till stor glädje för barnen. För ett år sedan var situationen för interna flyktingar akut i Ukraina och då gick Childhood in med ett stöd till barn och föräldrar som flytt till Odessa. Eftersom läget fortfarande är svårt och flyktingarna inte kunnat återvända hem får projektet fortsatt bidrag från Childhood.

Vi har sett till så att barn som bor och arbetar på gatan i Kambodja kunnat återförenas med sina familjer och börjat skolan eller en yrkesutbildning. Romska barn i Lettland har fått tillgång till förskola och rätt att gå i samma skolor som andra barn. Vi stöder flera projekt i Nepal och när jordbävningen drabbade landet i april förra året startade vi en särskild insamling till våra existerande partners på plats. Tack vare generösa bidrag kunde de både arbeta med återuppbyggnad av sådant som blivit förstört och samtidigt fortsätta sitt viktiga arbete med utsatta barn och familjer i regionen.

Allt det här och mer ändå har vi lyckats åstadkomma tack vare alla generösa givare, såväl privatpersoner som företag, vår hängivna personal och inte minst alla de organisationer vi samarbetar med. Stort tack för ert värdefulla stöd.

Tillsammans ser vi till att barn i Sverige och i övriga världen kan få en trygg uppväxt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.