Skip to main content

Nobody’s Children Foundation ger viktigt stöd till familjer

Nyhet   •   Aug 01, 2012 09:19 CEST

Med framgång arbetar Nobody’s Children Foundation med familjer i utsatthet i Polen för att stärka föräldrar och därigenom förhindra barnmisshandel. Det som började som ett Childhood-finansierat pilotprojekt i ett distrikt i Warszawa 2008 har kommit att sprida sig runt om i huvudstaden och förhoppningen är att nå ut till familjer i hela Polen.

En av Childhoods målgrupper är barn i samhällets vård där Childhoods stöd bland annat går till projekt som arbetar för att förhindra att barn placeras på institution. En viktig del i det arbetet är stöd till familjer som befinner sig i utsatthet på grund av exempelvis fattigdom, sjukdomar, arbetslöshet eller missbruk. Genom stöd till utsatta föräldrar stärks möjligheterna för att barnen ska kunna bo kvar i sina familjer och dessutom, menar organisationen Nobody’s Children Foundation, att man kan förhindra många fall av barnmisshandel.

- I Polen saknar vi en myndighet som ansvarar för skydd mot barnmisshandel. Ansvaret är istället delat mellan flera instanser och myndigheter som inte har någon tradition av att arbeta tillsammans. Vi såg att det fanns ett behov av ett program som å ena sidan sammanför yrkesverksamma från olika verksamheter och som å andra sidan ger familjer med småbarn ett komplext stöd, säger Renata Szredzińska, projektkoordinator för projektet Good Parent – Good Start.

Childhoods stöd går till projektet Good Parent – Good Start som startades i samband med en konferens i Warzawa 2008. Projektet skulle först testas i distriktet Praga i Warszawa. Därefter var planen att i samarbete med myndigheter sprida projektet över Warszawa, för att slutligen införa arbetsmetoden i hela Polen. Idag har Nobody’s Children Foundation implementerat verksamheten i 14 av 18 distrikt i Warszawa och metoden har även spridit sig till staden Poznań. Men det är mycket arbete kvar för att nå ut i hela landet.

- Tyvärr finns det största intresset i dagsläget endast i enskilda NGOs och hos lokala myndigheter istället för på statlig nivå, berättar Renata och förklarar att spridningen i landet på så vis är en större utmaning.

Viktiga lärdomar

Childhood stödjer gärna nya oprövade metoder som projektet Good Parent – Good Start. Ofta har dessa projekt stor potential men svårt att hitta finansiering. Då kan Childhood hjälpa till i en uppstartsfas och finnas med tills projektet står på egna ben. Att få möjlighet att genomföra pilotprojektet i Warszawa har varit mycket viktigt för Nobody’s Children Foundation menar Renata:

- Från början var vårt arbete intuitivt och det baserades på våra kunskaper om vad som hade fungerat utomlands och som vi trodde kunde fungera i Polen. Men detta behövde testas i verkligheten.

Hon berättar att organisationen idag dragit lärdom av de första årens arbete i Warszawa och idag vet de vilka verktyg, modeller och lösningar som kan appliceras i Polen. Samtidigt är organisationen fortfarande mån om att tillåta flexibilitet i de enskilda distrikten.

Målet med Good Parent – Good Start är att minska vanvård och misshandel av barn under tre år. I arbetet för att uppnå målet erbjuds dels direkt stöd till föräldrar och dels stöd till yrkesverksamma. Tanken är att vårdcentraler, socialtjänstkontor, polisen, förskola, sjukhus och myndigheter ska samarbeta för att tidigt identifiera familjer där små barn riskerar att fara illa.

Familjerna får hjälp genom mängder av aktiviteter som syftar till att stärka dem i föräldraskapet. Men även om projekten riktar sig till familjer i utsatthet har Nobody’s Children Foundation valt att låta en bredare målgrupp ta del av vissa aktiviteter.

- Vi märkte att var lättare för föräldrar att ta del av våra aktiviteter som inte var strikt ordinerade till utsatta föräldrar utan öppna för alla. På det här sättet undviker vi stigmatisering och märkning av de familjer som är i kontakt med oss, förklarar Renata.

Agatha fick stöd i sin roll som mamma

För att förklara hur projektet kan hjälpa familjer i behov av stöd, delar Renata med sig av en berättelse om en kvinna som varit i kontakt med Nobody’s Children Foundation.

Hon heter Agatha och är 42 år. För två år sedan uppmuntrades hon av en barnmorska att kontakta Nobody’s Children Foundation. Agatha hade blivit gravid med en man som lämnade henne för att han inte kände sig redo att bli pappa. Hon hade själv inte planerat att skaffa barn och kände att barnet skulle bli ett hinder för hennes planer och jobbkarriär. Hon hade ingen familj i Warszawa och bara ett fåtal vänner. När hennes son föddes ville hon genast lämna bort honom. Rädslan för stigmatisering gjorde att Agatha inte ville adoptera bort pojken utan istället försökte hon överge honom anonymt. I sista stund ändrade hon sig och fick kontakt med Nobody’s Children Foundation. Hennes son var bara tre månader och Agatha var djupt deprimerad.

Agatha blev omedelbart erbjuden psykiatrisk hjälp för depressionen och terapeutiskt stöd i sin nya roll som mamma. Det hjälpte henne inse att hon var mogen att ta hand om en son på egen hand. Hon fick kontakt med sin bror som hjälpte henne med bostad och hennes arbetsgivare gav henne flexibla arbetstider. Agatha deltog i aktiviteter för att stärka banden till sin son och här fann hon även nya vänner. Idag, två år senare, står Agatha på egna ben tillsammans med sin son.

FRIDA GUSTAFSSON

Fotnot: Agatha heter egentligen något annat.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.