Skip to main content

Santa Fé skapar förutsättningar för en trygg framtid

Nyhet   •   Jun 03, 2013 13:17 CEST

BRASILIEN På Santa Fés boende för ungdomar som är gravida eller har barn bor flickor 11 – 18 år som har varit utsatta för sexuella övergrepp, levt på gatan, missbrukat eller är offer för prostitution eller våld. Här får de stöd i sin mammaroll och hjälp att bygga en grund för trygga och självständiga liv tillsammans med sina barn.

Det stora vita huset som utgör ett av Santa Fés boenden i centrala São Paulo är omgivet av en grönskande trädgård och skyddande staket. På en bänk intill husväggen ligger en flicka i femårsåldern och läser och i närheten står två tonårstjejer och pratar, en med en bebis i famnen och den andra gravid.

Missbruk och våld har präglat uppväxten för nästan alla ungdomarna som bor på Santa Fés boende. När de inte har stått ut längre hemma, när de har blivit utslängda eller när de bestämt sig för att skapa sig ett liv på egen hand, har de lämnat familjen och många gånger landat i nya svårigheter. Många har hamnat på gatan och så småningom börjat missbruka alkohol eller droger. En del har prostituerat sig och många har utsatts för fysiska och sexuella övergrepp. När en flicka i den här situationen blir gravid har hon ofta svårt att veta hur hon ska hantera situationen. Dels lever hon i en miljö som är skadlig och otrygg för såväl henne som barnet, dels saknar hon ett socialt nätverk och en familj som kan ge henne stöd. Med tanke på hennes uppväxt saknar hon egna erfarenheter kring vad ett barn behöver och vad rollen som mamma innebär, vilket ökar risken för en återupprepning av hennes egen uppväxt. Hon är ett barn i utsatthet som själv ska få barn.

- På Santa Fé arbetar vi för att förändra historia. Vi vill bryta den cirkel som generation efter generation följer i de här flickornas familjer, säger Márcia Ventura Dias, grundare och verksamhetschef på Santa Fé.

Bearbeta bakgrunden och förbereda för framtiden

Santa Fés tillfälliga boende för gravida flickor och unga mammor med barn syftar till att hjälpa ungdomarna att bygga ett självständigt och tryggt liv för sig själva och sina barn. Genom terapeutiskt stöd får flickorna hjälp att bearbeta det de har varit med om men också stöd för att förbereda sig för sin nya roll som mamma.

- De måste lämna sin komfortzon och våga diskutera varför de har hamnat hos oss, förklarar Márcia.

Tillsammans med personalen ansvarar flickorna för mat, städning och tvätt. På så vis får de nödvändiga kunskaper för ett liv på egen hand och samtidigt bidrar ansvaret till att de känner sig mer hemma under vistelsen på Santa Fé. Samtliga ungdomar har möjlighet att studera för att komplettera skolan eller för att få grunderna i något yrke för att de ska bli anställningsbara när de lämnar boendet. Det förbyggande arbetet genomsyrar all verksamhet samtidigt som stor hänsyn tas till varje individs unika bakgrund.

Under hela vistelsen arbetar Santa Fé med anknytning mellan mammor och barn vilket är en förutsättning för att barnen ska utvecklas både psykiskt och fysiskt, poängterar Márcia. Hon har en bestämd ton samtidigt som hon utstrålar ett enormt engagemang för barnen hon arbetar med. Márcia vet att resan för mammorna och barnen hos Santa Fé är allt annat än lätt men hon är fast besluten att se till att det går bra för dem långt efter att de har lämnat boendet.

- Vi arbetar för att bygga upp en relation med ungdomarnas familjer och med barnens pappor för att de ska få en långsiktig återhämtning. Vi tror på att skapa relationer för att överbrygga våld.

Utflykter och ansvar

Tatiana är mamma till en åtta dagar gammal dotter och har bott på Santa Fés boende i 5 månader. Hon berättar att hon trivs. De första månaderna studerade hon, men nu när hon nyss blivit mamma lägger hon all tid på sin dotter. Tillsammans med de andra flickorna som bor här hjälper hon till att städa, laga mat och ta hand om såväl barn som hemmet. Hon tycker att det är bra att flickorna får lära sig att ta ansvar.

- Men det roligaste är att åka på utflykter. Ibland åker vi till stranden, ser på teater och gör andra besök, berättar Tatiana.

Utflykterna är en viktig del i ungdomarnas och barnens utveckling. Genom dem får de möjlighet att uppleva och lära sig saker och samtidigt få upp ögonen för vad de kan göra när de ska stå på egna ben.

Arbete som gör skillnad

Santa Fés metoder i kombination med personalens stora driv ger resultat. När flickorna har bott på boendet syns en stor skillnad i deras roll som mammor. De visar mer iver och engagemang över sina barn och många får bättre kontakt med sina familjer.

Att Márcia brinner för barnen hon arbetar med på Santa Fé råder ingen tvekan om. Hon är en eldsjäl som är fast besluten om att se till att alla barn och ungdomar som hon kommer i kontakt med ska få växa upp med rättigheter och möjligheter som borde vara självklart för alla barn.

- Jag ser varje barn som om det vore mitt eget barn eller barnbarn. Ungdomarna ska alltid våga komma tillbaka hit om de får problem igen.

TEXT: FRIDA GUSTAFSSON

Fotnot 1: Tatiana heter egentligen något annat. Namnet är ändrat för att skydda flickans identitet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy