Skip to main content

Ytterligare spraytork från GEA Niro till Domsjö Fabriker

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 08:47 CEST

GEA Niro får förnyat förtroende av Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker att leverera även den
andra spraytorken för Lignin. Domsjö Fabriker beslutade för ett par veckor sedan att gå
igång med nästa steg i investeringsprogrammet, där en andra spraytork utgör en viktig
komponent. Förutom mer kapacitet ger det också möjlighet att parallellt producera
nyutvecklade produkter. Efterfrågan hittills har varit god och erfarenheterna på GEA Niros
spraytork likaså.

- Vi köper en funktion, inte bara utrustning, och behöver en leverantör som kan ta ansvar
även för utbildning av personal, kapacitet och produktens kvalitet. Vi bedömer att GEA Niro
har kompetens och erfarenhet att möta våra krav, säger Bengt Joensson, affärsområdeschef
för ligninverksamheten.

Den nya spraytorken kommer att tas i drift i slutet av 2011 och skall ha en kapacitet på
55000 ton torr lignosulfonat per år. Med flera pilotförsök på Niros testcenter i Köpenhamn har
anläggningen optimerats för Bioraffinaderiets produkter. Anläggningen har också anpassats
för att vara flexibel för olika energikällor, givetvis biobränslebaserade, och ge en effektiv
värmeåtervinning.

GEA Niro är en världsledande leverantör av spraytorkar med säte i Köpenhamn och
levererar ca 100 anläggningar årligen i varierande storlekar. I Svergie representeras
GEA Niro av Christian Berner AB.

För mer information kontakta Bengt Joensson på Domsjö Fabriker eller Daniel Frosterud på
Christian Berner AB (GEA Niro representant).

Christian Berner Invest-koncernen är en fristående privatägd företagsgrupp med inriktning på teknisk handelsverksamhet och metallindustri.
Koncernens fastigheter är samlade i Christian Berner Fastighets AB.
Christian Berner har mer än 110 års erfarenhet av europeisk gemenskap och vi levererar teknisk utrustning från ledande tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och i våra nordiska grannländer. Koncernen har cirka 210 anställda i hela Norden, och en försäljning på omkring 700 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer information om Christian Berner finns på
www.christianberner.com.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy