Mazvctkjjfayvnmtcpri

Allt vanligare med kommersiell barn- och ungdomsidrott

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 08:42 CEST

Den kommersiella barn- och ungdomsidrotten växer i Sverige samtidigt som föreningsidrottandet fortsätter att minska. Både föräldrar och föreningar ser fler kommersiella aktörer inom idrotten som något bra och naturligt. Det visar Centrum för idrottsforsknings analys av idrottens kostnader. I dag presenterar CIF årets uppföljning av statens stöd till idrotten för idrottsministern.

Mazvctkjjfayvnmtcpri

Dyrare idrott för barn och ungdomar

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 08:33 CEST

Idrott kostar allt mer för barn och ungdomar i Sverige. Eftersom möjligheterna att idrotta är ojämnt fördelade riskerar ökade kostnader att förstärka dessa skillnader. Det konstaterar Centrum för idrottsforskning i en ny regeringsrapport. I dag presenterar CIF årets uppföljning av statens stöd till idrotten för idrottsministern.

Mazvctkjjfayvnmtcpri

​Stora skillnader i statens LOK-stöd

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 08:14 CEST

Centrum för idrottsforskning har analyserat fördelningen av det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) till landets idrottsföreningar. En jämförelse mellan kommuner visar stora skillnader. Läs hur mycket statligt stöd din kommun får per idrottande ungdom. I dag presenterar CIF årets uppföljning av statens stöd till idrotten för idrottsministern.

Mazvctkjjfayvnmtcpri

Regeringsrapport: Så når idrotten olika samhällsgrupper

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 08:43 CEST

​Hur når idrotten olika grupper i samhället? Vilka skillnader finns när det gäller kön, ålder, bakgrund och socioekonomiska förhållanden? Hur dyrt är det att idrotta och vad avgör nivån på föreningars medlems- och träningsavgifter? På onsdag den 13 maj presenterar Centrum för idrottsforskning en rapport om statens idrottsstöd för regeringen.

Nrhsj0mgyudre563uc7d

​Pressinbjudan: Stopp för allvarliga fotbollsskador!

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 10:22 CET

​Hur undviker vi allvarliga skador på unga fotbollsspelare? Möt forskare i idrottsmedicin och psykologi med stor erfarenhet av verkligheten på och utanför planen. Seminariet riktar sig till tränare, ledare, fysioterapeuter och fystränare inom ungdomsfotbollen.

Nrhsj0mgyudre563uc7d

CIF får regeringsuppdrag om demokrati

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 14:00 CET

Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att göra en fördjupad analys av hur idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran och delaktighet bland befolkningen. Uppdraget ska redovisas för regeringen i maj 2016.

Wuuyh0jsvttamki5vwjd

Låt underlaget bestämma löpsteget

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 11:14 CET

Hur springer man på det mest energieffektiva sättet – och vad går fortast? Hur stor är risken för artros efter en allvarlig knäskada? Hur ser unga elitsimmare på sina kroppar? Löparen Dan Waern stängdes för att ha brutit mot amatörreglerna, men hur gick det egentligen till och hur agerade idrottsrörelsen? Svar på det och en hel del annat får du i det senaste numret av Svensk Idrottsforskning.

Nrhsj0mgyudre563uc7d

18 miljoner till svensk idrottsforskning

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 09:29 CET

​Centrum för idrottsforskning ger 18 miljoner kronor i bidrag till svensk idrottsforskning för år 2015. Se hela listan på projekt och forskartjänster på ​CIF:s webbplats. Varje år fördelar CIF forskningsbidrag till universitet och högskolor runt om i landet.

Hupyxy7sxjhyr7b7ebbn

Seminarium om idrottens etiska utmaningar

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 09:01 CET

Dopning, uppgjorda matcher, huliganism och hårt uppskruvade elitsatsningar inom barnidrotten är några exempel på idrottens etiska utmaningar. Under Träffpunkt Idrott arrangerar CIF ett seminarium med rubriken ”Idrottens etiska utmaningar – är good governance lösningen?”. Medverkande är Ulf Bjeleld, Anna Fyrberg Yngfalk och Björn Eriksson. Platsen är Svenska Mässan i Göteborg den 20 november.

Media-no-image

Pressinbjudan: Forskarfrukost om ätstörningar, energibrist och konsekvenserna

Pressmeddelanden   •   2014-11-03 13:18 CET

Ett osunt förhållande till kosten är ett stort problem i idrotter och kulturverksamheter där utseende och kroppsvikt har stor betydelse. Välkomna till ett frukostseminarium om de psykologiska mekanismerna kring ätstörningar och vilka konsekvenser som energibrist får för kroppen.

Medverkande:

Anna Melin – Fysiologiska konsekvenser av energibrist
Leg dietist och doktorand på Köpenhamns universitet. Anna har i flera år arbetat med ätstörningar inom dansk elitidrott. Hon forskar på energibrist och menstruationsrubbningar bland idrottare och de fysiologiska konsekvenser det får för hälsa och prestation.

Sanna Nordin-Bates – Strävan mot perfekt prestation – och en perfekt kropp?
Lektor med inriktning idrottspsykologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan. Sanna forskar om perfektionism och ätstörningar inom dans och estetiska idrotter.

Seminariet riktar sig till alla intresserade, inte minst till dem som jobbar med ungdomar och unga vuxna.

Tid: 6 november kl. 08.00-09.00
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Arrangör: Centrum för idrottsforskning

Anmälan journalist: Mejla till johan.pihlblad@gih.se senast 5 november kl 15.00

Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.

Ett osunt förhållande till kosten är ett stort problem i idrotter och kulturverksamheter där utseende och kroppsvikt har stor betydelse. Den 6 november arrangerar Centrum för idrottsforskning ett öppet seminarium om de psykologiska mekanismerna kring ätstörningar och vilka konsekvenser som energibrist får för kroppen. Medverkande är forskarna Anna Melin och Sanna Nordin-Bates.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Utredare
  • Uppföljning av statens stöd till idrotten
  • johan.norberg@mah.se
  • 070-562 06 18
Johan R Norberg är utredare, fil. dr. i historia och docent i idrottsvetenskap.

Om Centrum för idrottsforskning

Centrum för idrottsforskning (CIF) har regeringens uppdrag att initiera, stödja och informera om idrottsforskning. CIF ansvarar även för en årlig uppföljning av statens idrottsstöd.