Gqfxrx3js9jqqthfytgg

Unga rör sig för lite visar unik studie

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 06:55 CEST

Endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når rekommendationen om fysisk aktivitet. Det visar den första nationella studie som använt rörelsemätare. Allra minst rör sig flickor på gymnasiet. I dag presenteras CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten för regeringen.

Gqfxrx3js9jqqthfytgg

Unga rör sig minst på fritiden – mest i skolan

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 07:03 CEST

Ungas fysiska aktivitet i skolan debatteras flitigt. Men det är när skoldagen är slut och på helgerna de rör sig minst. Det konstaterar Centrum för idrottsforskning i en rapport till regeringen. På helger sjunker aktivitetsnivå kraftigt bland både pojkar och flickor i alla åldrar. Det gäller särskilt den kategori som rör sig allra minst – flickor på gymnasiet.

Gqfxrx3js9jqqthfytgg

Idrottskulturen hinder för unga som rör sig minst

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 07:00 CEST

De flesta unga når inte läkarkårens rekommendation om fysisk aktivitet. En grupp på cirka 6 procent är nästan inte alls fysiskt aktiv, varken i skolan eller på fritiden. Det visar CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten. – Det är den viktigaste och svåraste folkhälsopolitiska utmaningen, säger Johan R Norberg, utredare hos CIF.

Cxh1cs0gexsjtgyvsffu

​CIF undersöker jämställdheten i svensk idrott

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 14:04 CET

Regeringen har gett Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av jämställdheten inom idrotten. CIF ska bland annat undersöka hur olika idrotters utformning påverkar könsfördelningen bland aktiva och ledare.

Yflmc9enbkzo0moqbcdo

CIF satsar på forskning om hjärnskakningar

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 13:57 CET

​Hjärnskakningar är ett stort problem i många kontaktidrotter. I årets bidragsgivning har Centrum för idrottsforskning (CIF) beslutat ge medel till fyra forskningsprojekt som ska öka kunskapen om skadorna. Forskare ska till exempel kartlägga hjärnskakningarna i svenska ishockeyligan (SHL), och beskriva vilka fall som leder till kortvariga symptom och vilka som ger bestående hjärnskador.

X3megzvvvm7rdhn2rfzt

Två miljoner till gränsöverskridande idrottsforskning

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 14:10 CEST

Centrum för idrottsforskning satsar drygt 2,1 miljoner kronor extra på svensk idrottsforskning. Syftet med det särskilda stödet är att skapa nya samarbeten mellan lärosäten, ämnesområden och forskargrupper. Bidraget går till fyra gränsöverskridande projekt.

Takg5omvmqrstciptpqj

När idrotten ska lösa utanförskap blir individen problemet

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 09:42 CEST

Idrott är en trendig lösning på sociala problem som utanförskap och segregation. Inte för att det just har stöd i forskningen. Istället finns en idé om att idrott skapar aktiva, ansvarstagande individer och i förlängningen ett fostrande civilsamhälle. I en ny avhandling ifrågasätter sociologen David Ekholm föreställningar och vad idrotten kan och bör åstadkomma. Läs mer på Idrottsforskning.se

Rxpk5yx122ssrpybpqia

​Parasportare mer skadedrabbade

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2016 08:20 CEST

Paralympier är mer skade- och sjukdomsdrabbade än deltagare i OS. Enligt idrottarna själva är funktionsnedsättningen i sig en viktig orsak till skador. Skadorna påverkar också vardagslivet på ett mer påtagligt vis. Nu pågår en större skaderegistrering för en säkrare parasport.

Pz2deze7dzjkl59ucstv

Regeringsrapport om demokratin i idrotten

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 08:15 CEST

Föreningsidrott är en skola i demokrati. Det är en spridd uppfattning och en utgångspunkt för statens stöd till idrotten. Centrum för idrottsforsknings regeringsrapport visar att det inte riktigt är så enkelt. I dag presenteras den för idrottsminister Gabriel Wikström.

Pz2deze7dzjkl59ucstv

Ungdomar föreningsidrottar allt mindre

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 08:15 CEST

Den nedåtgående trenden i barn och ungdomars föreningsidrottande håller i sig. Även under 2014 minskade aktivitetsnivån mätt i antalet deltagartillfällen i det lokala aktivitetsstödet. Det gäller för både pojkar och flickor, särskilt äldre ungdomar. Flickor 17–20 år föreningsidrottar minst. I dag presenterar CIF en ny regeringsrapport för idrottsministern.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Föreståndare
  • chrigmstine.dadmadrtwuznsch@gih.se
  • 070-620 26 20
  • 08-120 537 60
Christine är disputerad molekylärbiolog och CIF:s föreståndare. Hon är även chefredaktör för CIF:s populärvetenskapliga webbtidning Idrottsforskning.se.

  • Presskontakt
  • Utredare
  • Uppföljning av statens stöd till idrotten
  • johan.norberg@mah.se
  • 070-562 06 18
Johan är utredare i CIF:s löpande regeringsuppdrag – att följa upp statens stöd till idrotten. Han är fil. dr i historia och docent i idrottsvetenskap vid Malmö högskola.

Om Centrum för idrottsforskning

CIF

Centrum för idrottsforskning (CIF) har regeringens uppdrag att initiera, stödja och informera om idrottsforskning. CIF ansvarar även för en årlig uppföljning av statens idrottsstöd.