Kvvmqfgtdkzdycgt1q0g

Idrotten överskattar sponsorerna

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 08:50 CEST

Idrottsföreningar i Sverige tenderar att överskatta sponsorernas betydelse. Det visar Centrum för idrottsforsknings analys av klubbarnas ekonomi och etik. Medlemsavgifter och det offentliga stödet är långt mycket viktigare. Sponsorer ger även idrotten en rad svåra etiska problem.

Media-no-image

Dåliga arbetsförhållanden ökar risken för matchfixning

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 17:05 CEST

Dåliga arbetsförhållanden och misstankar om att andra är korrupta ökar risken för matchfixning. Lösningen är nationellt och internationellt samarbete. Det visar Centrum för idrottsforsknings analys av etiken inom idrotten.

I kväll sänder SVT:s Uppdrag granskning ett program om matchfixning i svensk fotboll. Helt klart är att matchfixning på kort tid växt till ett av idrottens största problem. Centrum för idrottsforsknings analys visar däremot att vi inte vet hur omfattande problemet är i Sverige eller hur det mer exakt går till.

Den internationella forskning som finns och som främst handlar om fotboll vittnar om att risken för matchfixning ökar under vissa förutsättningar. Störst betydelse har de professionella fotbollsspelarnas arbetsförhållanden. I många länder har spelare låga ersättningsnivåer och oregelbundna eller helt uteblivna löneutbetalningar. Då ökar risken att de lockas till att medvetet underprestera mot betalning. Om spelarna dessutom tror att andra spelare, ledare och domare också är korrupta ökar deras incitament ytterligare.

– Det innebär också att idrottens egna organisationer aldrig kan bli trovärdiga samarbetsparters till offentliga myndigheter i kampen mot den organiserade kriminaliteten om de inte själva lyckas hålla rent i sitt eget hus”, säger Jens Sejer Andersen på Idrættens Analyseinstitut i Danmark och en av de ledande experterna på matchfixning i Norden.

För att bekämpa matchfixning krävs det enligt Sejer Andersen ett samarbete mellan idrottsorganisationer, spelföretag och myndigheter inom enskilda länder. Det krävs också ett samarbete mellan stater. Initiativen är däremot få och framför allt har ingen lust att betala, enligt Sejer Andersen.

– Därigenom kan snålheten och rädslan leda till att notan blir hög för både idrotten och för samhället, säger han.

Läs Jens Sejer Andersen i Centrum för idrottsforsknings antologi I gråzonen, sidan 122.
Läs också CIF:s analys av matchfixning och andra etiska problem inom idrotten.

Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.

Dåliga arbetsförhållanden och misstankar om att andra är korrupta ökar risken för matchfixning. Lösningen är nationellt och internationellt samarbete. Det visar Centrum för idrottsforsknings analys av etiken inom idrotten.

Läs vidare »
Stmratzsx1oja6ndxrnm

Träna långsamt, långt och länge

Pressmeddelanden   •   2014-10-03 09:00 CEST

Korta och intensiva intervallpass är ett trendigt sätt att förbättra sin kondition. Men för att bli en bra löpare, längdåkare eller cyklist måste man träna många långa pass i ett lägre tempo. Det konstaterar idrottsforskare det nya numret av Svensk Idrottsforskning.

Stmratzsx1oja6ndxrnm

Ridtjejer mer negativa till sina kroppar

Pressmeddelanden   •   2014-10-02 13:30 CEST

Stallet beskrivs ibland som en fristad. En plats där tjejer slipper alla krav på att se bra ut. Men det stämmer inte, enligt forskning från Göteborgs universitet. Bilden är snarare den motsatta. Ett av de tydligaste fynden är att tjejer som rider rapporterar mer problematiska förhållningssätt till den egna kroppen, i jämförelse med andra idrottande tjejer. Läs mer i Svensk Idrottsforskning.

Nrf6l4yswgny0pjjama7

Stora etiska utmaningar för VM:s lagläkare

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 09:00 CEST

Alla vill se de bästa spelarna på planen under VM, men till vilket pris? Lagläkarna har ett svårt jobb att stå emot kortsiktiga sportsliga krav för att värna om spelarnas hälsa. I det nya numret av Svensk Idrottsforskning skriver forskarna och lagläkarna Mats Börjesson och Jón Karlsson om läkarens relation till spelare, domare och tränare.

Nrf6l4yswgny0pjjama7

VM ökar skaderisken

Pressmeddelanden   •   2014-06-26 09:00 CEST

Daniele de Rossi, Jozy Altidore, Diego Lugano, Thomas Vermaelen. Listan på skadade VM-spelare blir allt längre. Men det är också väntat. Skaderisken är högre under ett VM eller EM jämfört med klubbfotboll på elitnivå. Det visar forskning som presenteras i det nya numret av Svensk Idrottsforskning.

Sulfmclxk7jifzjnudxi

Forskare granskar idrottens etiska problem i ny bok

Pressmeddelanden   •   2014-06-13 09:00 CEST

Massprotester mot korruption och dyra arenabyggen i Brasilien, hockey-VM i diktaturens Vitryssland, misstänkt matchfixning i svenska fotbolls- och basketmatcher och fall av fusk med LOK-stöd i föreningar. Strålkastarna är just nu riktade mot många av idrottens etiska problem. I gråzonen är en ny bok från CIF som ger perspektiv på idrottens etiska utmaningar och ger råd om hur de bör hanteras.

Media-no-image

CIF satsar tre miljoner för att undersöka effekten av mer idrott i skolan

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 10:40 CEST

Miljonsatsningen från Centrum för idrottsforskning går till att utveckla det mycket uppmärksammade Bunkefloprojektet i Malmö. Projektet har visat att daglig motion och idrott i skolan skärper inlärningsförmågan och utvecklar motoriken hos skolbarn.

Bidraget på tre miljoner kronor gör det möjligt att undersöka om mer fysisk aktivitet i skolan också har effekt på längre sikt. Forskarna bakom Bunkefloprojektet ska nu därför följa barnen högre upp i åldrarna.

– Den här forskningen är viktig för både idrotten och samhället. Vi på CIF ser att forskarna kring Bunkefloprojektet har stora möjligheter att ta fram värdefull kunskap som kan ha stor genomslagskraft i arbetet med att få barn och ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Forskningen är därför mycket viktigt ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv, säger Christine Dartsch föreståndare vid Centrum för idrottsforskning.

– Med detta nya stöd från CIF kommer vi ha möjligheter att slutföra studien och se om den ökade skolgymnastiken verkligen gav upphov till de positiva effekter vi hoppats på, säger Magnus Karlsson, professor vid ortopediska kliniken Malmö och ansvarig för studien.

Bunkefloprojektet har pågått sedan 1999. Där ingår över 4 000 barn som forskarna har följt under grundskoletiden. Hälften av barnen har haft daglig skolgymnastik, medan den andra halvan har fortsatt med 1-2 lektionstimmar per vecka.

Svenska barns skolresultat sjunker enligt den internationella PISA-undersökningen. Forskning visar samtidigt att ungdomars kondition och muskelstyrka har blivit sämre, vilket får konsekvenser för hälsan och för skolresultaten. CIF:s satsning på Bunkefloprojektet kommer att pågå i tre år.

Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.

Miljonsatsningen från Centrum för idrottsforskning går till att utveckla det mycket uppmärksammade Bunkefloprojektet i Malmö. Projektet har visat att daglig motion och idrott i skolan skärper inlärningsförmågan och utvecklar motoriken hos skolbarn. Bidraget från CIF gör det möjligt att undersöka om mer fysisk aktivitet i skolan också har effekt på längre sikt.

Läs vidare »
Sacc9beqisbcz6ajtqfn

Idrotten bör inte väja för etiska utmaningar

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 08:12 CEST

Ekonomiska regelbrott, uppgjorda matcher och kriminell infiltration är bara några exempel på idrottens etiska utmaningar. På regeringens uppdrag har Centrum för idrottsforskning gjort en analys av vad som kännetecknar god etik inom idrotten. Analysen utmynnar i en uppmaning till svensk idrottsrörelse att inte väja för etiska utmaningar.

Kvvmqfgtdkzdycgt1q0g

Elitidrott ovanligt i svenska föreningar

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 08:10 CEST

En majoritet av landets idrottsföreningar har färre än 200 medlemmar. Knappt en fjärdedel uppger att de bedriver elitverksamhet på seniornivå. Få föreningar har anställd personal. Det visar Centrum för idrottsforsknings rapport Etik och ekonomi i idrottsföreningar.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Föreståndare
  • christine.dartsch@gih.se
  • 070-620 26 20
  • 08-120 537 60

  • Presskontakt
  • Utredare
  • Uppföljning av statens stöd till idrotten
  • johan.norberg@mah.se
  • 070-562 06 18
Johan R Norberg är utredare, fil. dr. i historia och docent i idrottsvetenskap.

Om Centrum för idrottsforskning

Centrum för idrottsforskning (CIF) har regeringens uppdrag att initiera, stödja och informera om idrottsforskning. CIF ansvarar även för en årlig uppföljning av statens idrottsstöd.