Kraftsamling mot idrottsskador – CIF satsar drygt 7 miljoner

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 14:48 CET

​Centrum för idrottsforskning satsar 7,3 miljoner kronor på 21 projekt för att rehabilitera och förebygga idrottsskador. Hjärnskakningar och korsbandsskador är två exempel.

Ny ordförande i Centrum för idrottsforskning

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 09:00 CEST

Regeringen har utsett Susanna Hedenborg som ny ordförande för Centrum för idrottsforskning (CIF). ​Susanna Hedenborg är även professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. CIF delar varje år ut cirka 22 miljoner kronor i forskningsbidrag till universitet och högskolor i Sverige. CIF har dessutom regeringens uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten.

Ny rapport: Lång väg kvar till jämställd idrott

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 23:59 CEST

Fördelningen av resurser mellan kvinnor och mäns idrottande är ojämn. Den könsmässiga snedfördelningen är tydligast inom barn- och ungdomsidrotten. Idag går endast 39 procent av det offentliga stödet till flickors idrottande, och andelen minskar ju äldre flickorna blir. Det visar CIF:s rapport till regeringen, där även könsstereotypa normer och ideal lyfts fram som hinder mot en jämställd idrott.

Presskonferens: Lång väg kvar till jämställd idrott

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 13:14 CEST

Fördelningen av resurser mellan kvinnor och mäns idrottande och motionerande är ojämn. Den könsmässiga snedfördelningen är tydligast inom barn- och ungdomsidrotten. Det visar Centrum för idrottsforsknings rapport till regeringen, i vilken även könsstereotypa normer och ideal inom idrotten lyfts fram som hinder mot en jämställd idrott.

Idrotter som lockar unga kvinnor växer mest

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 09:03 CET

Svenska gymnastikförbundet är det idrottsförbund som växer mest i Sverige. Här har antalet träningstillfällen för barn- och ungdomar ökat med 55 procent sedan 2010. Det visar en undersökning från Centrum för idrottsforskning som presenteras på den nya sajten Idrottsstatistik.se.

Andra sporter som vuxit mycket under perioden är konståkning, taekwondo och karate, vilka alla ökat sina träningstillfällen med 20 till 30 procent.

– Gymnastiken och kampsporterna har varit duktiga på att locka unga kvinnor. Dessutom har parkour vuxit mycket och denna sport ligger idag inom gymnastikförbundet, säger Johan Faskunger, analytiker vid Centrum för idrottsforskning.

Undersökningar som denna finns nu att ta del av på den nya sajten Idrottsstatistik.se. Sajten redovisar aktuell och övergripande statistik kring olika idrottsrelaterade frågor för den som vill kunna följa utvecklingen och trenderna inom området.

– Sajten vänder sig till personer verksamma inom idrotten, men även till politiker och beslutsfattare, journalister, forskare och studenter. Den ger pålitlig information och en korrekt bild av utvecklingen inom idrottsrörelsen i Sverige, säger Johan Faskunger, analytiker vid Centrum för idrottsforskning.

Idrottsstatistik.se finns bland annat siffror som visar hur statens stöd till idrotten fördelas, vilka aktörer som har störst makt och inflytande inom Idrottssverige, samt hur långt jämställdhetsarbetet kommit inom idrotten.

– Tanken med Idrottsstatistik.se är att ge snabb och enkel tillgång till relevant data som presenteras på ett överskådligt sätt, säger Christine Dartsch, föreståndare vid Centrum för idrottsforskning.


>> Ska du till Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan i Göteborg 5-7 mars?
Kom då förbi Centrum för idrottsforsknings monter! Här berättar vi mer om hur du kan använda Idrottsstatistik.se. I vår monter träffar och lyssnar du även till aktuella forskare inom idrottsvetenskap samt testar din handgreppstyrka.

Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.

Svenska gymnastikförbundet är det idrottsförbund som växer mest i Sverige. Här har antalet träningstillfällen för barn- och ungdomar ökat med 55 procent sedan 2010. Det visar en undersökning från Centrum för idrottsforskning som presenteras på den nya sajten Idrottsstatistik.se.

Läs vidare »

Hur jämlik är svensk idrott?

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2017 10:53 CET

Centrum för idrottsforskning har i uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten och ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av jämlikheten inom idrotten.

Centrum för idrottsforskning (CIF) har fått i uppdrag av regeringen att analysera vad som kännetecknar jämlik idrott och motion. CIF ska bland annat titta på hur idrottandet skiljer sig över landet samt hur människors ekonomiska och sociala förutsättningar påverkar idrottandet.

– Detta är ett angeläget uppdrag då det behövs ökad kunskap om hur flickor och pojkars möjlighet att idrotta och motionera styrs av faktorer som bostadsförhållande, socioekonomi och härkomst, säger Johan R Norberg, utredare på CIF.

I fördjupningsuppdraget som CIF fått av regeringen ingår även att analysera det statliga och kommunala stödets betydelse och effektivitet för människors idrottande och motionerande.

– Vi kommer att undersöka hur det offentliga idrottsstödet kan användas för att motverka ojämlika förutsättningar inom idrotten. Detta väcker viktiga frågor om det statliga och kommunala idrottsstödets utformning och möjligheter, säger Johan R Norberg, utredare på CIF.

Beslutet fattades vid regeringssammanträde den 18 december och uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2019.

Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.

Centrum för idrottsforskning har i uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten och ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av jämlikheten inom idrotten.

Läs vidare »

Unga rör sig minst på fritiden – mest i skolan

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 07:03 CEST

Ungas fysiska aktivitet i skolan debatteras flitigt. Men det är när skoldagen är slut och på helgerna de rör sig minst. Det konstaterar Centrum för idrottsforskning i en rapport till regeringen. På helger sjunker aktivitetsnivå kraftigt bland både pojkar och flickor i alla åldrar. Det gäller särskilt den kategori som rör sig allra minst – flickor på gymnasiet.

Idrottskulturen hinder för unga som rör sig minst

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 07:00 CEST

De flesta unga når inte läkarkårens rekommendation om fysisk aktivitet. En grupp på cirka 6 procent är nästan inte alls fysiskt aktiv, varken i skolan eller på fritiden. Det visar CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten. – Det är den viktigaste och svåraste folkhälsopolitiska utmaningen, säger Johan R Norberg, utredare hos CIF.

Unga rör sig för lite visar unik studie

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 06:55 CEST

Endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når rekommendationen om fysisk aktivitet. Det visar den första nationella studie som använt rörelsemätare. Allra minst rör sig flickor på gymnasiet. I dag presenteras CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten för regeringen.

​CIF undersöker jämställdheten i svensk idrott

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 14:04 CET

Regeringen har gett Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av jämställdheten inom idrotten. CIF ska bland annat undersöka hur olika idrotters utformning påverkar könsfördelningen bland aktiva och ledare.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Föreståndare
  • chgfribostauinpqe.jddaxortbuscixh@xlgipsh.zhsebh
  • 070-620 26 20
  • 08-120 537 60
Christine är disputerad molekylärbiolog och CIF:s föreståndare. Hon är även ansvarig utgivare för CIF:s populärvetenskapliga webbtidning Idrottsforskning.se.

  • Presskontakt
  • Utredare
  • Uppföljning av statens stöd till idrotten
  • jogkhaewn.rgnoclrbsrermzg@mymatiu.ozseqy
  • 070-562 06 18
Johan är utredare i CIF:s löpande regeringsuppdrag – att följa upp statens stöd till idrotten. Han är fil. dr i historia och professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

Om Centrum för idrottsforskning

CIF

Centrum för idrottsforskning (CIF) har regeringens uppdrag att initiera, stödja och informera om idrottsforskning. CIF ansvarar även för en årlig uppföljning av statens idrottsstöd.