Skip to main content

Taggar

regeringsrappport

regeringsrapport

idrottsforskning 50 idrottsforskare 22 statens stöd till idrotten 20 Johan R Norberg 17 svensk idrottsforskning 15 barn och ungdomar 13 elitidrott 12 regeringsrapport 12 regeringen 10 idrott 10 etik 8 barn- och ungdomsidrott 7 forskningsbidrag 6 föreningsidrott 5 idrottspolitik 5 Fysisk aktivitet 5 hälsa 4 integration 4 jämställdhet 4 idrottsföreningar 4 fotbolls-vm 2014 3 hbtq 3 regeringsrappport 3 skola 3 skolan 3 skador 3 fotboll 3 äldre 3 idrott och hälsa 2 sport 2 ekonomi 2 löpning 2 huliganism 2 ungdomsidrott 2 idrottsskador 2 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 2 gabriel wikström 2 idrottsministern 2 lena adelsoh liljeroth 2 idrottsforskning.se 2 föreningsdemokrati 2 hjärnskakningar 2 neuropsykiatriska funktionshinder 1 teknologi 1 antioxidanter 1 paralympics 1 ishockey 1 björn eriksson 1 konstgräs 1 dopning 1 ulf bjereld 1 kosttillskott 1 parasport 1 kommersiell idrott 1 sportteknologi 1 kommuner 1 uppdrag granskning 1 smarta textilier 1 ätstörningar 1 kostnader 1 läkare 1 idrottslyftet 1 styrelse 1 folkhälsa 1 arne ljungqvist 1 populärvetenskap 1 David Ekholm 1 medieforskning 1 demokrati 1 forskning 1 regeringsuppdrag 1 idrottshistoria 1 ishockey-vm 1 delaktighet 1 kvinnors idrott 1 helena tolvhed 1 sponsring 1 idrottsstöd 1 webbtidning 1 barnidrott 1 idrottssociologi 1 barn 1 lok-stöd 1 adhd/asperger 1 sociala grupper 1 lokalt aktivitetsstöd 1 Centrum för idrottsforskning 1 adhd 1 teknik 1 funktionsnedsättning 1 socioekonomi 1 alkohol 1 angelica lindén hirschberg 1 mats börjesson 1 vem håller i klubban? 1 hälsotester 1 susanna hedenborg 1 bunkefloprojektet 1 korsbandsskador 1 matchfixning 1 SHL 1 träffpunkt idrott 1 idrottens himmel och helvete 1 innebandy 1 i gråzonen 1 undersökning 1 jens sejer andersen 1 matchfixining 1 tester 1 kondition 1 gymnastik 1 utanförskap 1 statistik 1 jämlikhet 1 träning 1 tvärvetenskap 1 ridsport 1 hästsport 1 Visa alla taggar
Kraftsamling mot idrottsskador – CIF satsar drygt 7 miljoner

Kraftsamling mot idrottsskador – CIF satsar drygt 7 miljoner

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 14:48 CET

​Centrum för idrottsforskning satsar 7,3 miljoner kronor på 21 projekt för att rehabilitera och förebygga idrottsskador. Hjärnskakningar och korsbandsskador är två exempel.

Ny ordförande i Centrum för idrottsforskning

Ny ordförande i Centrum för idrottsforskning

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 09:00 CEST

Regeringen har utsett Susanna Hedenborg som ny ordförande för Centrum för idrottsforskning (CIF). ​Susanna Hedenborg är även professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet. CIF delar varje år ut cirka 22 miljoner kronor i forskningsbidrag till universitet och högskolor i Sverige. CIF har dessutom regeringens uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten.

Ny rapport: Lång väg kvar till jämställd idrott

Ny rapport: Lång väg kvar till jämställd idrott

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 23:59 CEST

Fördelningen av resurser mellan kvinnor och mäns idrottande är ojämn. Den könsmässiga snedfördelningen är tydligast inom barn- och ungdomsidrotten. Idag går endast 39 procent av det offentliga stödet till flickors idrottande, och andelen minskar ju äldre flickorna blir. Det visar CIF:s rapport till regeringen, där även könsstereotypa normer och ideal lyfts fram som hinder mot en jämställd idrott.

Presskonferens: Lång väg kvar till jämställd idrott

Presskonferens: Lång väg kvar till jämställd idrott

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 13:14 CEST

Fördelningen av resurser mellan kvinnor och mäns idrottande och motionerande är ojämn. Den könsmässiga snedfördelningen är tydligast inom barn- och ungdomsidrotten. Det visar Centrum för idrottsforsknings rapport till regeringen, i vilken även könsstereotypa normer och ideal inom idrotten lyfts fram som hinder mot en jämställd idrott.

Idrotter som lockar unga kvinnor växer mest

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 09:03 CET

Svenska gymnastikförbundet är det idrottsförbund som växer mest i Sverige. Här har antalet träningstillfällen för barn- och ungdomar ökat med 55 procent sedan 2010. Det visar en undersökning från Centrum för idrottsforskning som presenteras på den nya sajten Idrottsstatistik.se.

Hur jämlik är svensk idrott?

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2017 10:53 CET

Centrum för idrottsforskning har i uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten och ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av jämlikheten inom idrotten.

Unga rör sig minst på fritiden – mest i skolan

Unga rör sig minst på fritiden – mest i skolan

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 07:03 CEST

Ungas fysiska aktivitet i skolan debatteras flitigt. Men det är när skoldagen är slut och på helgerna de rör sig minst. Det konstaterar Centrum för idrottsforskning i en rapport till regeringen. På helger sjunker aktivitetsnivå kraftigt bland både pojkar och flickor i alla åldrar. Det gäller särskilt den kategori som rör sig allra minst – flickor på gymnasiet.

Idrottskulturen hinder för unga som rör sig minst

Idrottskulturen hinder för unga som rör sig minst

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 07:00 CEST

De flesta unga når inte läkarkårens rekommendation om fysisk aktivitet. En grupp på cirka 6 procent är nästan inte alls fysiskt aktiv, varken i skolan eller på fritiden. Det visar CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten. – Det är den viktigaste och svåraste folkhälsopolitiska utmaningen, säger Johan R Norberg, utredare hos CIF.

Unga rör sig för lite visar unik studie

Unga rör sig för lite visar unik studie

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2017 06:55 CEST

Endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når rekommendationen om fysisk aktivitet. Det visar den första nationella studie som använt rörelsemätare. Allra minst rör sig flickor på gymnasiet. I dag presenteras CIF:s årliga uppföljning av statens stöd till idrotten för regeringen.

​CIF undersöker jämställdheten i svensk idrott

​CIF undersöker jämställdheten i svensk idrott

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 14:04 CET

Regeringen har gett Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av jämställdheten inom idrotten. CIF ska bland annat undersöka hur olika idrotters utformning påverkar könsfördelningen bland aktiva och ledare.

CIF satsar på forskning om hjärnskakningar

CIF satsar på forskning om hjärnskakningar

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 13:57 CET

​Hjärnskakningar är ett stort problem i många kontaktidrotter. I årets bidragsgivning har Centrum för idrottsforskning (CIF) beslutat ge medel till fyra forskningsprojekt som ska öka kunskapen om skadorna. Forskare ska till exempel kartlägga hjärnskakningarna i svenska ishockeyligan (SHL), och beskriva vilka fall som leder till kortvariga symptom och vilka som ger bestående hjärnskador.

Två miljoner till gränsöverskridande idrottsforskning

Två miljoner till gränsöverskridande idrottsforskning

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 14:10 CEST

Centrum för idrottsforskning satsar drygt 2,1 miljoner kronor extra på svensk idrottsforskning. Syftet med det särskilda stödet är att skapa nya samarbeten mellan lärosäten, ämnesområden och forskargrupper. Bidraget går till fyra gränsöverskridande projekt.

När idrotten ska lösa utanförskap blir individen problemet

När idrotten ska lösa utanförskap blir individen problemet

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 09:42 CEST

Idrott är en trendig lösning på sociala problem som utanförskap och segregation. Inte för att det just har stöd i forskningen. Istället finns en idé om att idrott skapar aktiva, ansvarstagande individer och i förlängningen ett fostrande civilsamhälle. I en ny avhandling ifrågasätter sociologen David Ekholm föreställningar och vad idrotten kan och bör åstadkomma. Läs mer på Idrottsforskning.se

​Parasportare mer skadedrabbade

​Parasportare mer skadedrabbade

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2016 08:20 CEST

Paralympier är mer skade- och sjukdomsdrabbade än deltagare i OS. Enligt idrottarna själva är funktionsnedsättningen i sig en viktig orsak till skador. Skadorna påverkar också vardagslivet på ett mer påtagligt vis. Nu pågår en större skaderegistrering för en säkrare parasport.

Ungdomar föreningsidrottar allt mindre

Ungdomar föreningsidrottar allt mindre

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 08:15 CEST

Den nedåtgående trenden i barn och ungdomars föreningsidrottande håller i sig. Även under 2014 minskade aktivitetsnivån mätt i antalet deltagartillfällen i det lokala aktivitetsstödet. Det gäller för både pojkar och flickor, särskilt äldre ungdomar. Flickor 17–20 år föreningsidrottar minst. I dag presenterar CIF en ny regeringsrapport för idrottsministern.

Regeringsrapport om demokratin i idrotten

Regeringsrapport om demokratin i idrotten

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 08:15 CEST

Föreningsidrott är en skola i demokrati. Det är en spridd uppfattning och en utgångspunkt för statens stöd till idrotten. Centrum för idrottsforsknings regeringsrapport visar att det inte riktigt är så enkelt. I dag presenteras den för idrottsminister Gabriel Wikström.

Medelålders män styr idrottsföreningarna

Medelålders män styr idrottsföreningarna

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2016 10:18 CET

För första gången har en studie kartlagt ledningen i svenska idrottsföreningar. Den visar en stor manlig dominans. Och trots många unga medlemmar har tre av fyra föreningar inte någon person under 25 år i sin styrelse.

Inaktiva barn och ungdomar ger CIF nytt regeringsuppdrag

Inaktiva barn och ungdomar ger CIF nytt regeringsuppdrag

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2016 09:30 CET

Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att närmare studera de minst aktiva barn och ungdomarna i Sverige. CIF ska undersöka orsakerna bakom varför de i så liten utsträckning deltar i föreningsidrotten. CIF ska också analysera idrottsrörelsens och skolans arbete med att få fler i rörelse.

Idrottsforskning.se – ny populärvetenskaplig tidning

Idrottsforskning.se – ny populärvetenskaplig tidning

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2015 14:31 CET

Idrottsforskning.se är en ny populärvetenskaplig webbtidning med det senaste inom svensk idrottsforskning. Sajten vänder sig till alla med ett fördjupat idrottsintresse och presenteras av Centrum för idrottsforskning.

Den nya teknologin fyller Svensk Idrottsforskning

Den nya teknologin fyller Svensk Idrottsforskning

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2015 14:22 CEST

Ny teknik blir allt viktigare för de elitidrottare som vill hävda sig i konkurrensen. Läs om smarta textilier, rörelseanalyser och teknisk utveckling inom hästsporten i nya numret av Svensk Idrottsforskning.