Skip to main content

CIF ska analysera hur idrotten når olika samhällsgrupper

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 09:54 CET

Regeringen har beslutat att Centrum för idrottsforskning ska göra en fördjupad analys av hur idrotten når olika grupper i samhället. Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2015.

- Det är ett spännande uppdrag och ett angeläget område, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Hur idrotten ska nå olika grupper är en aktuell diskussion inom både idrotten och idrottsforskningen. Frågan är också tydligt kopplad till den rapport som vi lämnade till regeringen i våras. Den visar bland annat att barn och ungdomar föreningsidrottar i lägre grad än tidigare, säger Christine Dartsch föreståndare på Centrum för idrottsforskning.

Kulturdepartementet skriver att CIF första hand ska undersöka hur idrotten når olika grupper i samhället utifrån till exempel kön, ålder, sexuell läggning, utländsk bakgrund och socioekonomiska förhållanden. CIF ska särskilt titta på vilka kriterier som ligger till grund för idrottsrörelsens beslut om nivån på medlems- och träningsavgifter.

- En sådan analys kan bland annat ge svar på centrala frågor om hur idrottsrörelsens verksamhet förhåller sig till statens intresse av att idrotten ska nå så många som möjligt, vilket är ett av regeringens grundläggande mål för idrottspolitiken, säger idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Analysen ska peka på goda exempel inom idrotten som bidrar till att fler människor idrottar och motionerar. Förutom inom idrotten ska goda exempel hämtas från övriga föreningslivet, näringslivet samt från kommuner och landsting.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2015.

CIF har från och med år 2010 ansvaret att följa upp statens stöd till idrotten. Uppföljningen görs i form av en regelbunden och långsiktig uppföljning av det statliga idrottsstödets betydelse utifrån ett antal indikatorer, fördjupade analyser och kompletterande forskning.

Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera