Skip to main content

Två miljoner till gränsöverskridande idrottsforskning

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 14:10 CEST

Kan man mäta bollkänsla? Foto: Joel Marklund, Bildbyrån

Centrum för idrottsforskning satsar drygt 2,1 miljoner kronor extra på svensk idrottsforskning. Syftet med det särskilda stödet är att skapa nya samarbeten mellan lärosäten, ämnesområden och forskargrupper. Bidraget går till fyra gränsöverskridande projekt.

Projekten som får bidrag av Centrum för idrottsforskning (CIF) har en hög vetenskaplig kvalitet och präglas av nytänkande och originalitet. CIF vill genom den här satsningen stimulera gränsöverskridande forskningssamarbeten.

– Idrottens potential som innovations- och tillväxtmotor är outvecklad i Sverige. Genom samarbete mellan olika forskare kan idéer snabbt omsättas i praktiken vilket kan driva på utvecklingen. Sådan forskning kan också stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft. Forskningen om idrott och fysisk aktivitet utvecklas kontinuerligt och att uppmuntra till fler tvärvetenskapliga angreppssätt kan i sin tur kan leda till än mer innovativ forskning, säger Christine Dartsch föreståndare vid CIF.

Här är de projekt som får bidrag:

 • Titel: Red blood cell-derived nitric oxide. Novel regulator of exercise adaptation.
  Forskningen handlar om hur kväveoxid i blodet påverkar skelettmuskulaturen vid träning.
  Huvudsökande: Thomas Gustafsson, Karolinska institutet
  Bidrag: 600 000 kr
 • Titel: A novel web-based intervention to facilitate returning to sport after serious injury.
  Syftet är att skapa ett webbaserat verktyg för att underlätta rehabiliteringen efter en allvarlig skada.
  Huvudsökande: Joanna Kvist, Linköpings universitet
  Bidrag: 600 000 kr
 • Titel: Modeling and Measuring Ball Sense (Mamba).
  Studien vill ta reda på om bollkänsla är något som går att mäta.
  Huvudsökande: Konstantin Kougioumtzis, Göteborgs universitet
  Bidrag: 400 000 kr
 • Titel: Mechanisms underlying the performance gains and the changes in sympathetic control with endurance training.
  Syftet är att bättre förstå hur uthållighetsträning påverkar det sympatiska nervsystemet. Kunskapen är viktig för att optimera uthållighetsträning.
  Huvudsökande: Christoph Siebenmann, Kungliga tekniska högskolan
  Bidrag: 525 000 kr

Här kan du läsa mer om vilka övriga forskare som ingår i projekten.

Centrum för idrottsforskning delar varje år ut cirka 20 miljoner kronor i forskningsbidrag till svensk idrottsforskning. Beslut om övriga bidrag fattas av CIF:s styrelse 29 november.

Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning. CIF ansvarar för uppföljning av statens idrottsstöd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy