Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 10 träffar

Ny rapport: Lång väg kvar till jämställd idrott

Ny rapport: Lång väg kvar till jämställd idrott

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 23:59 CEST

Fördelningen av resurser mellan kvinnor och mäns idrottande är ojämn. Den könsmässiga snedfördelningen är tydligast inom barn- och ungdomsidrotten. Idag går endast 39 procent av det offentliga stödet till flickors idrottande, och andelen minskar ju äldre flickorna blir. Det visar CIF:s rapport till regeringen, där även könsstereotypa normer och ideal lyfts fram som hinder mot en jämställd idrott.

Presskonferens: Lång väg kvar till jämställd idrott

Presskonferens: Lång väg kvar till jämställd idrott

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 13:14 CEST

Fördelningen av resurser mellan kvinnor och mäns idrottande och motionerande är ojämn. Den könsmässiga snedfördelningen är tydligast inom barn- och ungdomsidrotten. Det visar Centrum för idrottsforsknings rapport till regeringen, i vilken även könsstereotypa normer och ideal inom idrotten lyfts fram som hinder mot en jämställd idrott.

Idrotter som lockar unga kvinnor växer mest

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 09:03 CET

Svenska gymnastikförbundet är det idrottsförbund som växer mest i Sverige. Här har antalet träningstillfällen för barn- och ungdomar ökat med 55 procent sedan 2010. Det visar en undersökning från Centrum för idrottsforskning som presenteras på den nya sajten Idrottsstatistik.se.

Hur jämlik är svensk idrott?

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2017 10:53 CET

Centrum för idrottsforskning har i uppdrag att följa upp statens stöd till idrotten och ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av jämlikheten inom idrotten.