Skip to main content

Större marknad för svavelfri europadiesel

Nyhet   •   Jan 22, 2010 15:57 CET

Som Sveriges ledande drivmedelsbolag arbetar vi för de breda lösningarna och för att bensin och diesel ska bli mer klimatanpassade. Idag kör 95 procent av alla bilister på bensin eller diesel. Därför arbetar vi för ökad låginblandning och för att kunna sälja den europeiska svavelfria dieseln som är tre procent mer effektiv än den svenska.

Att kunderna efterfrågar diesel är bra för klimatet. Och det görs i allt större utsträckning. Enligt statistik från Bilsweden var den totala nyregistreringen under 2009 av av persondieselbilar 87.505 stycken vilket motsvarar 41 procent av totala antalet nyregistreringar. Året innan registrerades motsvarande 36 procent.
Lägre bränsleförbrukning i dieselfordon ger lägre utsläpp av växthusgaser vilket är positivt för miljön. Statoil vill därför att den svavelfria europadieseln, som från början av 2009 är standardprodukt i hela Europa, ska få en större marknadsandel i Sverige.

Idag används i Sverige bara den så kallade MK1-dieseln. När den infördes 1991 var den världens renaste diesel och har varit viktig i vårt miljöarbete. Idag kan Statoil dock konstatera att MK1-dieseln inte längre spelar samma avgörande roll. Den svavelfria europadieseln är ett miljömässigt fullgott alternativ till den svenska MK1 dieseln, och på vissa punkter till och med bättre. Bland annat eftersom den är mer energieffektiv än MK1, vilket gör att bränsleförbrukningen blir något lägre. På grund av nuvarande dieselbeskattning kan vi idag inte sälja svavelfri europadiesel i Sverige, då denna inte kan säljas till konkurrenskraftigt pris. 

Läs mer om svavelfri europadiesel vs MK1 på statoil.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy