Skip to main content

Två kunder testar nya milesBIO HVO100

Nyhet   •   Maj 22, 2017 13:00 CEST

milesBIO HVO100 – en fossilfri diesel med miles additiv som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent.

I april lanserade Circle K sin nya produkt milesBIO HVO100 – en fossilfri HVO diesel med miles additiv. Mertz Transport AB och BST Berges Schakt & Transport AB är två kunder som har börjat köra på den nya klimatsmarta dieseln. Vi kommer att följa deras resa när de testar milesBIO HVO100.

Mertz Transport AB har varit kund hos Circle K sedan år 1991. Företaget verkar inom fjärrtrafik och distribution samt jobbar med terminal- och lagerverksamhet. Redan i december 2016 började man köra på HVO100 i mindre kvantiteter och i augusti 2016 körde man igång i stor skala. Nu går man vidare och testar milesBIO HVO100.

– Kundernas krav på bra och hållbart förnyelsebart drivmedel är vår framtid. Dessutom är det ett mycket bra drivmedel på många sätt. Det är mycket bättre än den traditionella MK1 dieseln som vi har kört på under många år tidigare, säger Thomas Jörme, vice VD på Mertz Transport AB.

En av cirka 20 milesBIO HVO100-pumpar i Sverige.

Företaget BST Berges Schakt och Transport AB är ny kund hos Circle K och arbetar med alla former av jord- och bergsschakter, inklusive lastningar och transporter till tippar och deponier. De testar nu också milesBIO HVO100.

– I vår verksamhet är det främst det växande koldioxidmolnet och växthuseffekten som vi kan påverka. Våra kunder ställer allt högre krav på att vi ska minska klimatpåverkan och det är en av våra kunder som har efterfrågat detta drivmedel, säger Jonathan Berge, Ekonomi- och personalchef BST Berges Schakt & Transport AB.

På Circle K är man glada över det stora intresset från kunderna.

– Utsläppen måste minska för att vi ska nå målsättningen om ett fossilfritt Sverige. Det är därför väldigt positivt att Mertz och BST väljer att börja köra på milesBIO HVO100. Vi vill göra det enkelt för våra kunder att välja fossilfria alternativ samtidigt som de har en hög prestanda. Därför planerar vi också för fler anläggningar under året, säger Jenni Alterling, Senior Fuel Product Manager på Circle K Sverige.

På Circle K:s hemsida går det att följa våra kunders resa när de testar milesBIO HVO100. Testet startar nu våren 2017, följs upp efter sommaren och avslutas under hösten. Läs om hela resan och testet här.

Om HVO100
HVO, hydrerad vegetabilisk olja, är en förnybar diesel som baseras på animaliska och vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter och fungerar utmärkt i vanliga dieselmotorer. HVO100 är ett klimatsmart alternativ till fossil diesel som minskar koldioxidutsläppen med upp till 90 procent

Om milesBIO HVO100
milesBIO HVO100 kombinerar teknisk och miljömässig prestanda. Den fossilfria dieseln medför att CO2-utsläppen reduceras avsevärt, samtidigt som produkten med tillsatt miles additiv har tillförts tekniska prestandaegenskaper likvärdig en fossil diesel. Till exempel har produkten god köldprestanda, extremt högt cetantal och med miles additivet så förstärks den rengörande verkan. Vanligtvis krävs heller inga extra serviceåtgärder på fordonet vid användning av milesBIO HVO100 eftersom denna typ av biodiesel förbränns extra rent.

För ytterligare information, kontakta:
Lisa Vejlo Degerman, Kommunikationschef, Circle K Sverige, 070-429 64 75, lisa.vejlodegerman@circlekeurope.com
Jenni Alterling, Senior Fuel Product Manager, Circle K Sverige, 070-429 63 29, jenni.alterling@circlekeurope.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.