Skip to main content

Minskad försäljning av E85 i november

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 09:46 CET

Under november minskade Statoils försäljning av etanol E85 med 12 procent jämfört med oktober. Jämfört med november förra året har försäljningen ökat med 15 procent.

Detta pressmeddelande finns även länsvisa.

– Det är beklagligt att användningen av E85 fortsätter att minska. Det är tydligt att även miljöbilisten är prismedveten. Första halvåret 2009 tankades 55 procent av etanolbilarna med E85 vilket är en dramatisk minskning mot 2008 då andelen var 90 procent. För att göra E85 mer konkurrenskraftigt vore det möjligt att göra som i Norge och inte ta ut någon energi- och koldioxidskatt på bensindelen i E85, säger Sofia Sjöström, drivmedelsansvarig på Statoil.

 Under november sålde Statoil drygt 5,23 miljoner liter E85. Statoil har under flera år satsat kraftigt på utbyggnad av E85 och säljer nu E85 på totalt 402 stationer över hela landet. Samtidigt som Statoil satsar på allt fler tankställen för E85 vill företaget också snabbt öka låginblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel.

– Ett effektivt sätt att minska trafikens klimatpåverkan är att öka låginblandningen av etanol i bensin, från dagens fem till tio procent. EU har gett klartecken och nu måste den svenska regeringen agera för att möjliggöra denna låginblandning så snart som möjligt, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Statoil.

Försäljningen vid Statoils stationer under november 2009 utgjordes till 8,1 procent av biodrivmedel (etanol i E85, biogas samt låginblandning i bensin och diesel). Andelen bensin utgjorde 56,4 procent, medan andelen diesel uppgick till 35,5 procent. Statoils totala försäljning av biodrivmedel i hela landet under november 2009 minskade utsläppen av växthusgaser med cirka 17 600 ton. Det motsvarar de årliga utsläppen från cirka 5 900 genomsnittliga bensindrivna personbilar.

Etanolen i Svenska Statoils E85 uppfyller Statoilkoncernens hållbarhetskrav som ställer krav på koldioxidreduktion, goda arbetsförhållanden och antikorruption. De emissionsfaktorer för etanol och biogas som ligger till grund för den beräknade utsläppsminskningen i november har uppdaterats med utgångspunkt i förändringen av bränslekvalitetsdirektivet 98/70/EG genom ändringen 2009/30/EG och de livscykeldata för biobränslen som anges där.

Läs mer om såväl förnybara som fossila drivmedel i Statoils drivmedelsrapport Vad har vi i tankarna?

För ytterligare information, kontakta:
Sofia Sjöström, drivmedelsansvarig, telefon: 08-429 66 92, 070-429 66 92, sofs@statoil.com
Tove Grönkvist, informatör Statoil, telefon: 08-429 64 45, 070-429 64 45, tovgr@statoil.com 

Svenska Statoil AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag med fokus på klimatfrågan. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, flygbränsle och gasol. I verksamheten ingår cirka 380 fullservicestationer, 150 automatstationer och Sveriges största truckdieselnät med 350 speciellt anpassade truckdieselanläggningar. Statoil Lubricants utvecklar, producerar och säljer smörjoljor. Under 2008 hade Svenska Statoil en omsättning på 35 miljarder kronor och i medeltal 1 668 anställda. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se. Vill du prenumerera på pressmeddelanden från Statoil anmäl dig på www.statoil.se/pressrum

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy