Skip to main content

Statoils E85-försäljning i juli – den högsta någonsin

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 13:06 CEST

Under juli sålde Statoil 3,8 miljoner liter E85, en ökning med 89 procent jämfört med juli 2006. För femte månaden i rad noteras den högsta försäljningen av E85 någonsin. Statoil fortsätter sin satsning på nya etanolpumpar och kommer före utgången av 2007 att ha mer än 260 tankställen för E85 under sitt eget varumärke över hela landet

– Satsningen på förnybara drivmedel är långsiktig och en allt viktigare del i vår produktportfölj. Därför är det glädjande att försäljningen ökar och att vi nu är marknadsledande. Stort fokus på klimatfrågan och den ökade nybilsregistreringen av miljöbilar till följd av regeringens miljöbilspremie är orsaker till rekordförsäljningen under juli, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Statoil.

Den snabbaste ökningen av Statoils E85-försäljning under juli syns i Uppsala följt av Värmland och Södermanland. Statoil har ökat antalet tankställen för E85 till 239 stycken, vilket kan jämföras med 103 tankställen för ett år sedan. Under 2007 öppnas ytterligare 21 tankställen för etanol, de flesta i Stockholms län, Västra Götaland, Skåne och Västernorrland.

– Låginblandning av etanol är det mest effektiva sättet att minska koldioxidutsläppen. Därför vill vi få möjlighet att öka inblandningen till tio procent etanol i bensinen och att regeringen fortsätter att driva på för att den europeiska skyddstullen på etanolen tas bort så fort som möjligt, säger Helena Fornstedt.

Statoils inblandning av fem procent etanol i vanlig 95-oktanig bensin innebär dessutom en försäljning av mer än 5,3 miljoner liter låginblandad etanol under juli. Enligt Vägverket motsvarar en enda procentenhets ökade inblandning av etanol mellan 50 000 och 100 000 nya E85-bilar.

Etanol E85 (85 procent etanol och 15 procent bensin) är anpassat för bränsleflexibla etanolbilar, det vill säga bilar som kan tankas med både E85 och bensin. Antalet nyregistrerade miljöbilar under juli var 19,5 procent jämfört med 12,8 procent i juli 2006, enligt branschorganisationen Bil Sweden.

Etanol är ett förnybart drivmedel som framställs ur bland annat spannmål. Att ersätta bensin med etanol leder till väsentligt lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer om såväl förnybara som fossila drivmedel i Statoils drivmedelsrapport ”Vad har vi i tankarna? Drivmedelsmarknaden 2006” på www.statoil.se/drivmedelsrapport.

För ytterligare information, kontakta:
Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil:
08-429 61 32, 070-429 61 32, shep@statoil.com

Nicholas Källsäter, drivmedelsansvarig Statoil:
08-429 66 48, 070-429 66 48, snks@statoil.com

Lisa Vejlo, informatör Statoil:
08-429 64 75, 070-429 64 75, lvej@statoil.com

Svenska Statoil AB är ett av Sveriges ledande energibolag med fokus på klimatfrågan. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, eldningsolja, el, energilösningar, gasol, flygbränsle, smörjolja och pellets till företag och privatpersoner. I verksamheten ingår även cirka 600 servicestationer. Under 2006 hade Svenska Statoil en omsättning på 30 miljarder kronor och i medeltal 2 287 anställda. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.