Skip to main content

Tre av fyra vill ha en klimatneutral arbetsgivare

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:24 CET

Hela 77 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att arbetsgivaren är klimatneutral. Det visar en ny Temoundersökning beställd av Statoil. Nu lanserar Statoil en tjänst som hjälper företag, organisationer och privat¬personer att kompensera för de utsläpp av växthusgasen koldioxid som inte kan uteslutas helt.

– Att tre av fyra vill ha en klimatneutral arbetsgivare visar att klimatfrågan är högt prioriterad. Genom vår nya tjänst ”klimatneutral förbrukning” vill vi ge våra kunder möjlighet att ta ansvar för den egna klimatpåverkan, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Statoil.

Statoils tjänst ”klimatneutral förbrukning” som lanserades den 22 november bygger på Kyotoprotokollets mekanismer. Genom att köpa utsläppsrätter som sedan inte används, reduceras den totala mängd koldioxidutsläpp som regleras genom systemet för utsläppsrätter.

– Förutom att minska sina koldioxidutsläpp, genom att exempelvis köra en bränslesnål bil eller etanolbil, blir det nu möjligt att kompensera för den klimatpåverkan man ändå åstadkommer. Vi stolta att som första oljebolag i Sverige kunna erbjuda våra kunder en möjlighet att klimatneutralisera sin förbrukning, säger Helena Fornstedt.

På Statoils webbplats, www.statoil.se/klimat, är det möjligt att fylla i sin årsförbrukning och få en uppgift om vad det kostar att köpa utsläppsrätter för motsvarande utsläpp. För en ”normalbilist”, som kör cirka 1 500 mil om året i en bensindriven bil, är kostnaden knappt 500 kronor. Statoils tjänst verifieras av certifieringsföretaget Det Norske Veritas.

Statoils eget arbete för att minska koldioxidutsläppen i transportsektorn omfattar bland annat att blanda in upp till fem procent förnybara drivmedel i både bensin och diesel samt att sälja förnybar E85 och biogas på totalt cirka 135 tankställen. Statoil har även gjort den egna personalens tjänsteresor klimatneutrala genom att investera i utsläppsrätter och projekt i Världsbankens kolfond.

Temoundersökningen är baserad på telefonintervjuer av 1 018 personer under perioden 1-7 november 2006. Följande fråga ställdes: ”Ett klimatneutralt företag arbetar för att minska sina egna utsläpp av växthusgaser och kompenserar för återstående utsläpp genom investeringar i klimatprojekt. Är det viktigt eller oviktigt för dig som anställd att det företag eller organisation som du arbetar på är klimatneutral?”

Svarsandelarna blev som följer: Mycket viktigt: 37 procent; Ganska viktigt: 41 procent; Varken eller: 9 procent; Inte särskilt viktigt: 4 procent; Inte alls viktigt: 2 procent; Vet ej: 8 procent.


För ytterligare information, kontakta:
Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil:
08-429 61 32, 070-429 61 32, shep@statoil.com


Svenska Statoil AB är ett av Sveriges ledande energibolag med fokus på klimatfrågan. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, biogas, diesel, E85, eldningsolja, el, energilösningar, gasol, flygbränsle, smörjolja och pellets till företag och privatpersoner. I verksamheten ingår även cirka 600 bensinstationer som bland annat erbjuder snabbmat, bil- och fritidsprodukter, livsmedel, biluthyrning och biltvätt. Under 2005 hade Svenska Statoil, inkl Statoil Detaljhandel AB, en omsättning på 40 miljarder kronor och i medeltal 1 557 anställda. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.