Skip to main content

Tre av tio småhus värms med biobränsle

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 09:10 CEST

29,5 procent av alla svenska småhus, motsvarande 465 000 småhus, använder helt eller delvis biobränsle för sin uppvärmning. Det visar ny statistik från SCB gällande år 2004. Andelen helt oljeuppvärmda småhus uppgår till knappt nio procent. Värmepumpar har ökat kraftigt under de senaste åren.

– Det är oroande att så många väljer värmepump i stället för pellets när de konverterar från olja. Uppvärmning med pellets leder till minst klimatpåverkan och är samtidigt ett bra sätt att minska uppvärmningskostnaderna, säger Helena Fornstedt, informationsdirektör på Statoil.

I de fall då värmepumparna ersätter konventionell elvärme blir miljönyttan uppenbar, men ett byte från oljeuppvärmning till elbaserad värmepump innebär ökad klimatpåverkan.

Beräkningar från statliga Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut visar att villaolja för ett årligt uppvärmningsbehov på 15 000 kWh släpper ut cirka 5,2 ton koldioxid, medan en värmepump ger upphov till utsläpp av cirka 5,5 ton koldioxid. Ett motsvarande hus som värms med pellets bidrar till utsläpp av cirka 0,36 ton koldioxid.

– Värmepumpens elanvändning orsakar alltså större klimatpåverkande utsläpp än villaoljans och hela 15 gånger större än pelletspannans, säger Helena Fornstedt.

Korrekta beräkningar av värmepumparnas klimatpåverkande utsläpp måste baseras på de förutsättningar som sedan ett antal år råder på den nordiska elmarknaden. Det innebär att i stort sett all el på marginalen produceras i kolkraftverk i Sveriges grannländer.

465 000 småhus, eller 29,5 procent av Sveriges småhus, använde under 2004 enbart biobränsle eller biobränsle i kombination med el eller olja för uppvärmning. En tydlig trend under de senaste trettio åren har varit en kraftig minskning av oljeanvändningen, samtidigt som användningen av el och biobränslen som värmekälla har ökat. Vid sidan av pellets räknas även ved samt flis och spån som biobränslen.


För ytterligare information, kontakta:

Helena Fornstedt, informationsdirektör Statoil:
08-429 61 34, 070-429 61 34 eller helena.fornstedt@statoil.com

Vivianne Habra, informatör Statoil:
08-429 64 18, 070-429 64 18 eller vivianne.habra@statoil.com


Svenska Statoil AB är ett av Sveriges äldsta energibolag med traditioner från 1860-talet. Verksamheten består av försäljning och distribution av bensin, diesel, eldningsolja, energilösningar, gasol, bitumen, flygbränsle, smörjolja och pellets till företag och privatpersoner. Huvudkontoret är beläget på Södermalm i Stockholm. Under 2004 hade Svenska Statoil en omsättning på 19,2 miljarder kronor och i medeltal 476 anställda. Svenska Statoil utsågs till ”Sveriges bästa arbetsplats 2004”. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy