Skip to main content

Youth in Action med Cirkus Cirkör

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 14:50 CEST

Den 6–13 augusti träffas 34 ungdomar och 9 ungdomsledare från 7 EU-länder i Cirkus Cirkörs cirkushall i Alby, Stockholm, för att lära känna varandra, utbyta erfarenheter och tillsammans arbeta fram en cirkusföreställning. Föreställningen kommer att spelas på ”We Are Sthlm” i Kungsträdgården, den 13 aug kl 14.00 och i Cirkus Cirkörs Cirkushall, Alby, Botkyrka kommun, den 12 aug kl 14.00.

Youth in Action (Ung och Aktiv i Europa) är ett europeiskt nätverk för ungdomar från olika länder som träffas för att träna cirkus tillsammans och arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter. Tanken är att ge ungdomarna tillfälle att träffas och utvecklas både artistiskt och personligt och att skapa nya kontaktytor och nätverk emellan EU:s länder. Att genom samarbete skapa förståelse och respekt för andra människor och kulturer och i förlängningen främja demokrati och jämställdhet i ett internationellt perspektiv.

Det som gör projektet intressant är att vi gör det med cirkusen som pedagogisk metod och unika möjlighet till konstnärligt uttryck. Cirkus Cirkör drivet detta EU-projekt tillsammans med partners från Finland, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Irland och Tjeckien. 


Projektet kommer att inledas med möten i Cirkus Cirkörs cirkushall där deltagarna kommer att visa upp små presentationer de förberett innan lägerveckan för att visa sina styrkor och kunskaper inom cirkusen. Veckans teoretiska inslag inspireras av värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet i förhållande till ungdomarna, fyra teman hämtade från de grundläggande rättigheterna inom EU. Hela veckan kommer att genomsyras av dessa teman och ungdomarna kommer att föra diskussioner och göra kreativa utbyten och övningar baserade på dem. De kommer att lära sig om sina kulturella likheter och olikheter och dela med sig av sina skilda erfarenheter från cirkusens värld. Under veckans gång utvecklar de gemensamt en cirkusföreställning med arbetsnamned ”Fresh3” och projektet kulminerar med att denna föreställning visas upp på festivalen ”We Are Sthlm” och i Cirkus Cirkörs cirkushall i Alby, Botkyrka. 


-Cirkus Cirkör är stolta och glada över att vara värdar för detta fantastiska projekt. Cirkörs inställning är att cirkusen och cirkushallen ska vara öppen och tillgänglig för alla oavsett mentala, fysiska, ekonomiska eller kulturella hinder. Vårt syfte är att ge ungdomar möjlighet att växa och utmanas genom glädje och entusiasm i och utanför cirkushallen. Det är underbart att se glöden tändas i deras ögon när de möts och tränar tillsammans eller försöker finna sätt att kommunicera utan ord, säger Mia Crusoe, verksamhetsledare för Kurser & Träning på Cirkus Cirkör.

Projektets aktiviteter
•   11 aug kl 16.00: Megaworkshop med akrobatik och dans enligt each-one-teach-one metoden, där ungdomarna lär varandra. Plats: Kulturhuset Lava, Stockholm
•   12 aug kl 14.00–14.45 föreställning. Plats: Cirkus Cirkörs cirkushall, Rotemannavägen 22, Alby, Botkyrka
•   13 aug kl 14.00–14.45 föreställning. Plats: Kungsträdgården, We are Sthlm

Vill du följa projektet? Kontakta oss eller ta del av dokumentationen
Projektet kommer att redovisas under hösten i en rapport, i bilder och som en dokumentärfilm. Allt material kommer att finnas på Cirkus Cirkörs hemsida. För mer information och frågor kring projektet kontakta Mia Crusoe, verksamhetsledare för Kurser och Träning på Cirkus Cirkör mia@cirkor.se
tel. 070-777 93 72

Projektet är finansierat av EU:s Youth in Action Programme, Botkyrka kommun och Cirkus Cirkör. Pressbild: Johan Stomberg

Mer information:

Mer om Youth in Action Programme (EU)

Botkyrka kommun

Cirkus Cirkör


Ung och Aktiv i Europa (bakgrund till projektet Ung och Aktiv i Europa hämtat från Ungdomsstyrelsens hemsida)
Ung och Aktiv i Europa är ett av EU:s verktyg för att genomföra den gemensamma europeiska ungdomspolitiken. Programmet Ung och Aktiv i Europa ger bidrag till organisationer som vill arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Målsättningen är bland annat att ge unga människor möjlighet till internationella erfarenheter, öka deras samhällsengagemang och stötta ungdomssamarbeten inom EU. I Sverige finns det ungefär 25 miljoner kronor att söka varje år.
Ung och Aktiv i Europa ska på europeisk nivå tillgodose ungdomars behov från tonårstiden till vuxen ålder. Syftet med programmet är att inspirera till ett aktivt europeiskt medborgarskap, att öka solidariteten och toleransen bland unga européer och göra dem delaktiga i att skapa unionens framtid. Programmet är en del av EU:s ungdomspolitiska ramverk som handlar om att olika delar av samhället ska samarbeta för att öka möjligheterna för ungdomar i hela EU. Dessutom stämmer programmet väl överens med de nya befogenheter för EU som antogs genom Lissabonfördraget, där EU uppmanas att uppmuntra ungdomar att delta i det demokratiska livet i Europa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.