Skip to main content

Video i vården minskar administration, kostnader och miljöpåverkan

Nyhet   •   Dec 10, 2009 15:54 CET

Att använda videokonferenser kan bidra till minskad administration, kostnader och miljöpåverkan inom vården. När samarbetet mellan olika kliniker och verksamheter kan koordineras via videokonferenser förenklas det dagliga arbetet, exempelvis när personalens resande minskar.

Ett konkret exempel är Landstinget i Dalarna som har investerat i 25 videokonferenssystem, vilket har resulterat i att Landstinget har sparat över 10 000 kronor per år. Samtidigt som att kostnaderna har minskat, har sjukhuset även reducerat koldioxidutsläppen med 91 ton om året.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera