Media no image

City Gross och facket är överens

Nyheter   •   Dec 15, 2017 14:29 CET

Arbetsgivaren City Gross i Norrköping och facket, Handelsanställdas förbund, har nu kommit till en ny överenskommelse om hur personalens arbetstid ska justeras. En lösning som båda parter är nöjda med.
– Jag är nöjd med överenskommelsen. Utifrån den situationen som vi befinner oss i är den bra för personalen men också för City Gross och butiken. Det är vi helt eniga om, säger Stellan Johnsson, Handels ombudsman på City Gross i Norrköping.

På grund av besparingsskäl tvingades City Gross tidigare under hösten minska antalet timmar för en del av personalen i butiken i Norrköping.
– Bakgrunden till det ursprungliga förslaget var en ambition att behålla så många medarbetare som möjligt och slippa uppsägningar. Men vi insåg att det beslut vi tog från början inte landade på ett bra sätt hos medarbetarna. Därför har vi nu gått facket till mötes, säger Niklas Karlsson, butikschef på City Gross i Norrköping.

City Gross och Handelsanställdas förbund har nu kommit överens om att åtta av de berörda får tillbaka samtliga sina ursprungliga timmar. Sedan tidigare har 19 medarbetare blivit erbjudna omplaceringserbjudanden med lägre sysselsättningsgrad vilket kvarstår.

En medarbetare har valt att lämna då denne har fått ett nytt arbete i en annan bransch.
– Det är alltid tråkigt att inte kunna behålla hela personalstyrkan men i den höga konkurrens som råder har det tyvärr varit nödvändigt att minska antalet timmar i butiken. Vi är nöjda med den överenskommelse som vi nu har gjort med facket och noga följt turordningen enlig LAS, Lagen om anställningsskydd, i återförandet av timmar, säger Niklas Karlsson.

Personalen har informerats om den nya överenskommelsen och de nya anställningsavtalen kommer att gälla från och med maj nästa år.
– Vi hoppas kunna ge tillbaka ytterligare timmar till de som påverkats innan de nya anställningsavtalen hinner träda i kraft. Vår långsiktiga plan har hela tiden varit att i samband med vakanser ge tillbaka timmar till de medarbetare som är drabbade av neddragningar. Det känns bra att vi redan haft möjlighet att göra det, säger Niklas Karlsson.

– Vi har en bra relation med City Gross i Norrköping och kommer fortsatt att gemensamt se till personalens bästa genom att se över rutiner och återinföra så många timmar som möjligt, säger Stellan Johnsson, ombudsman på Handelsanställdas förbund.

Bakgrund

  • Ett besparingskrav kom centralt från Bergendahls Food till City Gross butik i Norrköping. Anledningen var att kunna möte den hårda konkurrensen på marknaden.
  • Ett första förslag från City Gross i Norrköping presenterades för Handelsanställdas förbund den 27 juli i år.
  • Därefter påbörjades förhandlingar och ett beslut togs av City Gross den 25 oktober om att 28 personer i olika hög utsträckning berördes av sänkt arbetstid genom att de erbjöds nya tjänster genom så kallade omplaceringserbjudanden. Ambitionen var att behålla så många medarbetare som möjligt och att slippa uppsägningar.
  • Efter att ha omvärderat beslutet har åtta av de berörda fått tillbaka samtliga sina ursprungliga timmar medan 19 personer får ett omplaceringserbjudande med lägre sysselsättningsgrad. Butiken har varit noga med att följa turordningen enlig LAS, Lagen om anställningsskydd, i återförandet av timmar.
  • Den nya överenskommelsen mellan City Gross i Norrköping och Handelsanställdas förbund slöts den 14 december.

Arbetsgivaren City Gross i Norrköping och facket, Handelsanställdas förbund, har nu kommit till en ny överenskommelse om hur personalens arbetstid ska justeras. En lösning som båda parter är nöjda med.

Läs vidare »
Xtyv432wf4uk4iqfbrvz
J8tfcikxkbv1j6atioxl

City Gross står bakom att EM i grillning genomförs i Sverige 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 10:00 CET

Tillsammans med City Gross har Swedish Barbecue Association (SBQA) sedan 2013 genomfört Grill & BBQ-SM som ett sätt att öka intresset för att laga mat över öppen eld. Efter väl genomförda tävlingar 2013-14 fick man 2015 chansen att arrangera Grill & BBQ-VM i Sverige. Nu är det dags igen, då Grill & BBQ-SM kompletteras av Grill & BBQ-EM i samband med att Brösarps Matfestival går av stapeln i Skåne.

Xd19dwyqawh5kfij6wnp

City Gross utökar samarbetet med Jontefonden

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2017 08:15 CEST

City Gross bidrar sedan 2015 till Jontefondens verksamhet. Både City Gross Ytterby och dess anställda har i omgångar skänkt sammanlagt 300 000 kronor. Nu utvecklas samarbetet i och med att kunder i alla City Gross-butiker ges möjlighet att bidra genom att trycka på Jonteknappen när de pantar.

Media no image

City Gross och Stadium Sports Camp samarbetar om kostutbildning

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 08:15 CEST

City Gross vill som ny huvudsponsor av sommarens Stadium Sports Camp i Norrköping och Halmstad bidra till att de 8 000 ungdomarna och 1 200 ledarna orkar mer med vettig energipåfyllning. Samtidigt hoppas man genom en anpassad kostutbildning öka alla medverkandes kännedom om vikten av att äta rätt för att orka mer.

Under fyra veckor skrattar, sover, svettas och sportar 8 000 ungdomar och 1 200 ledare tillsammans, vilket kräver god tillgång till energi i rätt form. Det skapar samtidigt underlag för spännande diskussioner mellan de medverkande om hur man bäst kombinerar kost och träning.

Stadium Sports Camp är ett fantastiskt event med mer fokus på att alla får vara med och aktivera sig och ha roligt, än på tävlingsmomentet. Det stämmer väl överens med våra värderingar och vi hoppas utifrån bland annat vår kunskap om hur man med matkassar skapar vettiga måltider kunna bidra med en kostutbildning som blir en del av en rolig och aktiv upplevelse, säger Peter Mårtensson, event- och sponsoransvarig på City Gross.

Stadium Sports Camp arrangeras i år för tjugotredje året i rad tillsammans med lokala idrottsföreningar. Ca 25 procent av omsättningen går direkt tillbaka till föreningarna. 2016 delade Stadium Sports Camp ut 5,2 mkr till de 18 föreningarna som deltog. Under åren 1995-2016 har totalt mer än 50 mkr delats ut till idrottsföreningar som varit delaktiga i lägret. 2017 arrangeras lägret med början den 25 juni i Norrköping och i Halmstad.

Familjeägda Bergendahls är idag ett av landets fem största svenskägda familjeföretag och det 104:e största (enl Veckans Affärer). Man äger och driver bl a City Gross, landets fjärde största dagligvarukedja med 41 butiker och e-handel, där man framöver ser stora möjligheter i den pågående transformeringen av svensk dagligvaruhandel. Konsumenternas intresse för medveten matglädje ökar, oavsett om det gäller att enkelt få tillgång till varor av rätt kvalitet till rätt pris eller att få inspiration och hjälp med att få vardagspuss­let att fungera genom smidiga färskvarubaserade måltidslösningar i såväl butik som genom e-handel.

Bergendahls startades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen. Företaget driver parti- och detaljhandel i Norden och Tyskland genom Bergendahls Food (detaljhandel genom City Gross, landets fjärde största och snabbast växande dagligvarukedja med e-handel och 41 butiker, samt EKO, Hyllinge Cash och partihandel till bl a fria handlare inom Den svenska matrebellen och Matöppet), Glitter och Granit.

City Gross vill som ny huvudsponsor av sommarens Stadium Sports Camp i Norrköping och Halmstad bidra till att de 8 000 ungdomarna och 1 200 ledarna orkar mer med vettig energipåfyllning. Samtidigt hoppas man genom en anpassad kostutbildning öka alla medverkandes kännedom om vikten av att äta rätt för att orka mer.

Läs vidare »
Xd19dwyqawh5kfij6wnp

Bergendahls Food möter nya kundbehov med ny organisation

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 09:00 CEST

Bergendahls Food sjösätter idag en genomgripande omorganisation. Anledningen är att de senaste årens starka tillväxt i kombination med externa faktorer som digitalisering, e-handel, ökande prispress och branschglidning ökat behovet av styrning och kostnadseffektivitet för att möta nya kundbehov.

Media no image
M3zaywwhosoulkn3mar7

City Gross vill bidra till minskad förbrukning av plastpåsar

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 11:00 CEST

Intresset för att minska förbrukning av plastpåsar ökar till följd av en ökande medvetenhet om deras negativa miljöpåverkan. På City Gross försöker man i samarbete med kollegerna i dagligvarubranschen på olika sätt bidra till att användningen av plastpåsar minskar. Dit hör att genom information uppmuntra konsumenterna att använda alternativ till traditionella plastpåsar.

På City Gross menar man att det behövs ett helt nytt sätt att se på plastbärkassen för att minska dess användning och därmed negativa miljökonsekvenser.

– Fler borde se plastbärkassen som en flergångsartikel istället för att den används en gång och därefter lämnas i plastinsamlingen, blir till soppåse eller kastas tom i soporna och bränns. Bäst vore om fler konsumenter använde en flergångskasse i annat material när de handlar, säger Annica Hansson Borg, Miljö- och kvalitetschef på City Gross.

På City Gross arbetar man med information i kombination med att man framöver räknar med att kunna presentera fler nya och miljöeffektiva lösningar inom både det här och andra områden. Redan idag gäller dock bl a att:

- kedjans plastbärkassar till 80 % består av PCR (återanvänd plast).

- man på nya plastbärkassar tipsar om att de bör användas fleragånger innan de återvinns eller slutar som soppåsar.

- man erbjuder flergångskassar som billigare och mer slitstarka miljövänliga alternativ till plastbärkassar.

- man i frukt- och gröntavdelningen i en pilotbutik testar en flergångspåse i tvättbar polyester som alternativ till plastpåsarna på rulle.

Den ökade medvetenheten om plastens negativa miljökonsekvenser har utmynnat i ett EU-direktiv och därefter en nationell förordning som uppmuntrar handelns aktörer att informera konsumenter om plastbärkassars miljöpåverkan och fördelarna med att minska förbrukningen av dem, samt att ge tips om hur man kan minska förbrukningen av plastbärkassar. Inom dagligvaruhandeln arbetar man genom Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent för att minska antalet plastkassar till 90 påsar per person år 2019 och till 40 påsar år 2025.

Bergendahls startades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen. Företaget driver parti- och detaljhandel i Norden och Tyskland genom Bergendahls Food (detaljhandel genom City Gross, landets fjärde största och snabbast växande dagligvarukedja med e-handel och 41 butiker, samt EKO, Hyllinge Cash och partihandel till bl a fria handlare inom Den svenska matrebellen och Matöppet), Glitter och Granit. Bergendahls är idag ett av landets fem största svenskägda familjeföretag och det 104:e största (enl Veckans Affärer).

Intresset för att minska förbrukning av plastpåsar ökar till följd av en ökande medvetenhet om deras negativa miljöpåverkan. På City Gross försöker man i samarbete med kollegerna i dagligvarubranschen på olika sätt bidra till att användningen av plastpåsar minskar. Dit hör att genom information uppmuntra konsumenterna att använda alternativ till traditionella plastpåsar.

Läs vidare »
Xd19dwyqawh5kfij6wnp

Efterlängtad City Gross ökar konkurrensen i Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 08:15 CEST

Nu är det klart att City Gross öppnar en stormarknad i Tuna Park under 2018. Kedjans starka färskvaruprofil och inriktning på medveten matglädje till konkurrenskraftiga priser förväntas kraftigt öka konkurrensen om dagligvarukunderna i Eskilstuna med omnejd.

Media no image

MatHem byter grossist till Bergendahls

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 11:00 CEST

Sveriges största och mest framgångsrika aktör på e-handel med dagligvaror MatHem byter under hösten grossist till Bergendahls från Axfood. Anledningen är att Bergendahls erbjuder ett bättre upplägg såväl vad gäller prisnivå som service. För Bergendahls är bytet en bekräftelse på att man har en konkurrenskraftig modell för e-handel.

2006 funderade småbarnsföräldern Tomas Kull över hur han med hjälp av en webbplats skulle kunna bota bristen på inspiration till och framförhållning för familjens måltider. Tankarna landade 2010 i att han och hustrun Karolin startade MatHem och vad som idag är Sveriges största och mest framgångsrika aktör på e-handel med dagligvaror med en omsättning över miljarden. 250 egna kyl- och frysutrustade bilar levererar dagligen över stora delar av landet s k lösplocksvaror ur ett sortiment som överstiger 10 000 artiklar, varor utifrån recept och varor i färdigkomponerade matkassar.

Logistiken är komplicerad och ställer inte minst höga krav på ett effektivt grossistsamarbete. Att MatHem nu valt Bergendahls som grossist är en fjäder i hatten för de senare och en bekräftelse på att de har en konkurrenskraftig modell för e-handel.

– Att vi nu får MatHem som kund är ett kvitto på att vårt e-handelsupplägg är mycket konkurrenskraftigt. Det ger oss en större body och ökar våra inköpsvolymer, säger Peter Lund, koncernchef på Bergendahls.

Familjeägda Bergendahls är idag ett av landets fem största svenskägda familjeföretag och det 104:e största företaget i Sverige (enl Veckans Affärer). Man äger och driver bl a City Gross, landets fjärde största dagligvarukedja med 41 butiker, e-handel och partihandel som tillsammans omsätter över 10 miljarder kronor. På Bergendahls Food ser man framöver stora möjligheter i den pågående transformeringen av svensk dagligvaruhandel. Under City Gross varumärke möter man ett ökande kundbehov av medveten matglädje oavsett om det gäller att enkelt få tillgång till varor av rätt kvalitet till rätt pris eller att få inspiration och hjälp med att få vardagspusslet att fungera genom smidiga färskvarubaserade måltidslösningar, såväl i butik som genom e-handel.

Bergendahls startades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen. Företaget driver parti- och detaljhandel i Norden och Tyskland genom Bergendahls Food (detaljhandel genom City Gross, landets fjärde största och snabbast växande dagligvarukedja med e-handel och 41 butiker, samt EKO, Hyllinge Cash och partihandel till bl a fria handlare inom Den svenska matrebellen och Matöppet), Glitter och Granit. Bergendahls är idag ett av landets fem största svenskägda familjeföretag och det 104:e största totalt sett (enl Veckans Affärer).

Sveriges största och mest framgångsrika aktör på e-handel med dagligvaror MatHem byter under hösten grossist till Bergendahls från Axfood. Anledningen är att Bergendahls erbjuder ett bättre upplägg såväl vad gäller prisnivå som service. För Bergendahls är bytet en bekräftelse på att man har en konkurrenskraftig modell för e-handel.

Läs vidare »
Ii4lu3wr5tkl5hyjnhud

Succé när EKO öppnade stormarknad med taxfree-känsla i Västerås

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 18:53 CEST

53 år efter invigningen av första butiken slog EKO-kedjan idag upp dörrarna till en ny butik i Erikslund i Västerås, ett av Sveriges hetaste handelsområden. Att butiken saknar motsvarighet i Västerås med sitt stormarknadskoncept med taxfree-känsla inriktat på hem och fritid kan ha bidragit till den mer än 200 meter långa öppningskön och parkeringskaoset stor del av dagen.

Media no image

City Gross fasar ut ägg från burhöns

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 18:53 CEST

Bergendahls Food fullföljer utfasningen av ägg från burhöns det kommande året med följd att dessa ägg ej längre att finnas till försäljning på City Gross fr o m påsken 2018.

Beslutet är en naturlig följd av att Bergendahls Foods sedan flera år arbetat för att öka andelen ägg från frigående och/eller KRAV-höns och att tillgången på ägg från svenska frigående höns är på väg att bli tillräcklig för att möta efterfrågan.

–Vi är tillsammans med våra leverantörer på väg att nå en nivå på tillgången av ägg från frigående svenska höns som motsvarar efterfrågan och väljer därmed bort ägg från burhöns, säger Annica Hansson Borg, miljö- och kvalitetschef på City Gross.

På Bergendahls Food ser man framöver stora möjligheter i den pågående transformeringen av svensk dagligvaruhandel. Under City Gross varumärke möter man ett ökande kundbehov av medveten matglädje oavsett om det gäller att enkelt få tillgång till varor av rätt kvalitet till rätt pris eller att få inspiration och hjälp med att få vardagspuss­let att fungera genom smidiga färskvarubaserade måltidslösningar, såväl i butik som genom e-handel.

För mer information:

Annica Hansson Borg, miljö- och kvalitetschef Bergendahls Food, 0703-22 91 90

Bergendahls startades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen. Företaget driver parti- och detaljhandel i Norden och Tyskland genom Bergendahls Food (detaljhandel genom City Gross, landets fjärde största och snabbast växande dagligvarukedja med e-handel och 41 butiker, samt EKO, Hyllinge Cash och partihandel till bl a fria handlare inom Den svenska matrebellen och Matöppet), Glitter och Granit. Bergendahls är idag ett av landets fem största svenskägda familjeföretag och det 104:e största (enl Veckans Affärer).

Bergendahls Food fullföljer utfasningen av ägg från burhöns det kommande året med följd att dessa ägg ej längre att finnas till försäljning på City Gross fr o m påsken 2018.

Läs vidare »

Om City Gross

City Gross är den familjeägda svenska utmanaren inom dagligvaruhandeln. Vi bygger vår framgång på engagerade och lojala medarbetare som utifrån Bergendahlsandan vill litet mer varje gång.

Bergendahls startades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl i tredje och fjärde generationen. Bergendahl & Son AB (kortnamnet är Bergendahls med genitiv-s) driver parti- och detaljhandel i Norden och Tyskland genom Bergendahl Food AB (City Gross, M.A.T., EKO, Hyllinge Cash, Den svenska matrebellen, Matöppet), Granit och Glitter.

Adress

Vårt moderbolag