Media no image
Kmcfgvnzrdrmbx42zzad

MatHem byter grossist till Bergendahls

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 11:00 CEST

Sveriges största och mest framgångsrika aktör på e-handel med dagligvaror MatHem byter under hösten grossist till Bergendahls från Axfood. Anledningen är att Bergendahls erbjuder ett bättre upplägg såväl vad gäller prisnivå som service. För Bergendahls är bytet en bekräftelse på att man har en konkurrenskraftig modell för e-handel.

2006 funderade småbarnsföräldern Tomas Kull över hur han med hjälp av en webbplats skulle kunna bota bristen på inspiration till och framförhållning för familjens måltider. Tankarna landade 2010 i att han och hustrun Karolin startade MatHem och vad som idag är Sveriges största och mest framgångsrika aktör på e-handel med dagligvaror med en omsättning över miljarden. 250 egna kyl- och frysutrustade bilar levererar dagligen över stora delar av landet s k lösplocksvaror ur ett sortiment som överstiger 10 000 artiklar, varor utifrån recept och varor i färdigkomponerade matkassar.

Logistiken är komplicerad och ställer inte minst höga krav på ett effektivt grossistsamarbete. Att MatHem nu valt Bergendahls som grossist är en fjäder i hatten för de senare och en bekräftelse på att de har en konkurrenskraftig modell för e-handel.

– Att vi nu får MatHem som kund är ett kvitto på att vårt e-handelsupplägg är mycket konkurrenskraftigt. Det ger oss en större body och ökar våra inköpsvolymer, säger Peter Lund, koncernchef på Bergendahls.

Familjeägda Bergendahls är idag ett av landets fem största svenskägda familjeföretag och det 104:e största företaget i Sverige (enl Veckans Affärer). Man äger och driver bl a City Gross, landets fjärde största dagligvarukedja med 41 butiker, e-handel och partihandel som tillsammans omsätter över 10 miljarder kronor. På Bergendahls Food ser man framöver stora möjligheter i den pågående transformeringen av svensk dagligvaruhandel. Under City Gross varumärke möter man ett ökande kundbehov av medveten matglädje oavsett om det gäller att enkelt få tillgång till varor av rätt kvalitet till rätt pris eller att få inspiration och hjälp med att få vardagspusslet att fungera genom smidiga färskvarubaserade måltidslösningar, såväl i butik som genom e-handel.

Bergendahls startades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen. Företaget driver parti- och detaljhandel i Norden och Tyskland genom Bergendahls Food (detaljhandel genom City Gross, landets fjärde största och snabbast växande dagligvarukedja med e-handel och 41 butiker, samt EKO, Hyllinge Cash och partihandel till bl a fria handlare inom Den svenska matrebellen och Matöppet), Glitter och Granit. Bergendahls är idag ett av landets fem största svenskägda familjeföretag och det 104:e största totalt sett (enl Veckans Affärer).

Sveriges största och mest framgångsrika aktör på e-handel med dagligvaror MatHem byter under hösten grossist till Bergendahls från Axfood. Anledningen är att Bergendahls erbjuder ett bättre upplägg såväl vad gäller prisnivå som service. För Bergendahls är bytet en bekräftelse på att man har en konkurrenskraftig modell för e-handel.

Läs vidare »
Ii4lu3wr5tkl5hyjnhud
Kmcfgvnzrdrmbx42zzad

Succé när EKO öppnade stormarknad med taxfree-känsla i Västerås

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 18:53 CEST

53 år efter invigningen av första butiken slog EKO-kedjan idag upp dörrarna till en ny butik i Erikslund i Västerås, ett av Sveriges hetaste handelsområden. Att butiken saknar motsvarighet i Västerås med sitt stormarknadskoncept med taxfree-känsla inriktat på hem och fritid kan ha bidragit till den mer än 200 meter långa öppningskön och parkeringskaoset stor del av dagen.

Media no image
Kmcfgvnzrdrmbx42zzad

City Gross fasar ut ägg från burhöns

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 18:53 CEST

Bergendahls Food fullföljer utfasningen av ägg från burhöns det kommande året med följd att dessa ägg ej längre att finnas till försäljning på City Gross fr o m påsken 2018.

Beslutet är en naturlig följd av att Bergendahls Foods sedan flera år arbetat för att öka andelen ägg från frigående och/eller KRAV-höns och att tillgången på ägg från svenska frigående höns är på väg att bli tillräcklig för att möta efterfrågan.

–Vi är tillsammans med våra leverantörer på väg att nå en nivå på tillgången av ägg från frigående svenska höns som motsvarar efterfrågan och väljer därmed bort ägg från burhöns, säger Annica Hansson Borg, miljö- och kvalitetschef på City Gross.

På Bergendahls Food ser man framöver stora möjligheter i den pågående transformeringen av svensk dagligvaruhandel. Under City Gross varumärke möter man ett ökande kundbehov av medveten matglädje oavsett om det gäller att enkelt få tillgång till varor av rätt kvalitet till rätt pris eller att få inspiration och hjälp med att få vardagspuss­let att fungera genom smidiga färskvarubaserade måltidslösningar, såväl i butik som genom e-handel.

För mer information:

Annica Hansson Borg, miljö- och kvalitetschef Bergendahls Food, 0703-22 91 90

Bergendahls startades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen. Företaget driver parti- och detaljhandel i Norden och Tyskland genom Bergendahls Food (detaljhandel genom City Gross, landets fjärde största och snabbast växande dagligvarukedja med e-handel och 41 butiker, samt EKO, Hyllinge Cash och partihandel till bl a fria handlare inom Den svenska matrebellen och Matöppet), Glitter och Granit. Bergendahls är idag ett av landets fem största svenskägda familjeföretag och det 104:e största (enl Veckans Affärer).

Bergendahls Food fullföljer utfasningen av ägg från burhöns det kommande året med följd att dessa ägg ej längre att finnas till försäljning på City Gross fr o m påsken 2018.

Läs vidare »
Gk7oht0szdcv942u0ex2
Kmcfgvnzrdrmbx42zzad Fsaav80nxcglhqlkvlts

City Gross satsar på svensk friidrott

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 08:53 CEST

City Gross förlänger avtalet med Svensk Friidrott och fortsätter som nationell partner till och med 2019. Samarbetet omfattar en satsning på folkhälsan genom bl a motionslöpning, långlopp och aktiviteter för att främja god kosthållning i kombination med motion och friskvård.

Rmcemybojhriuvpresoh
Kmcfgvnzrdrmbx42zzad

Två Kristianstadpågar leder City Gross i fajten om matkunderna

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2017 08:15 CEST

När City Gross Kristianstad i höst slår upp dörrarna som första butik i nya handelområdet C4 Shopping är det med två glada hemvändande dagligvarurävar vid rodret. De laddar nu för att öka såväl stormarknads- som restaurangkonkurrensen i Kristianstad.

Media no image
Kmcfgvnzrdrmbx42zzad

City Gross kritiskt till PRO:s matprisundersökning

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 09:51 CET

City Gross är positivt till all form av seriös konsumentupplysning, men stämmer in i kören av kritiska röster mot PRO:s matprisundersökning som upprepas år efter år. Eftersom risken för felaktigheter i undersökningen visat sig vara stor väljer City Gross och flera andra stora dagligvarukedjor sedan flera år att ej medverka.

På City Gross har man sedan fem år valt att ej underteckna de protokoll varje butik får i samband med att PRO genomför sin undersökning. Detta trots att City Gross Borås 2011, det sista år man medverkade, var den butik som hade lägst pris av samtliga i PRO:s undersökning.

Anledningen till att man på City Gross tar avstånd från undersökningen är att antalet undersökta varor är för få för att ge en rättvisande bild, samt att den endast genomförs en gång per år. Priserna inom dagligvaruhan­deln förändras dagligen och trovärdiga matprisundersökningar förutsätter därmed genomsnitt av återkommande mätningar för att vara rättvisa.

Andra mycket viktiga anledningar till att man valt att ej delta är risken för felaktigheter. Det är vanligt att protokollen innehåller fel p g a att de som genomfört undersökningen i en butik valt varor som ej är jämförbara eller utgått från fel pris. Ett annat exempel på en grav felaktighet var att när undersökningen för 2015 presenterades angav PRO felaktigt vilken butik som var billigast. Felet upptäcktes ej av PRO, utan av butiken själv som kontaktade organisationen. Tidigare har dessutom oegentligheter konstaterats genom prissänkningar på varor som undersökningen omfattade under den tid den genomfördes.

– Vi framförde för några år sedan direkt i möte med PRO att deras matprisunder­sökning genomförs på ett sätt som gör att den inte är trovärdig och hur de skulle kunna göra för att förbättra den. Det är tacksamt för medier att sprida vad som synes vara vederhäftig information om var man handlar mat billigast, men det gagnar varken svensken i gemen eller priskänsliga pensionärer att PRO år efter år agerar på ett sätt som riskerar att skapa en felaktig bild av prisbilden inom svensk dagligvaruhandel, säger Mikael Lagerwall, informationsansvarig på Bergendahls.

På City Gross har man förståelse för det stora allmänintresset för matprisundersök­ningar och att de därmed får stort genomslag i media. Just därför anser City Gross att det är mycket viktigt att dessa undersökningar ej är vilseledande.

Bergendahls startades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl Mylonopoulos i tredje och fjärde generationen. Företaget driver parti- och detaljhandel i Norden och Tyskland genom Bergendahls Food (detaljhandel genom City Gross, landets fjärde största och snabbast växande dagligvarukedja med e-handel och 41 butiker, samt EKO, Hyllinge Cash och partihandel till bl a fria handlare inom Den svenska matrebellen och Matöppet), Glitter och Granit. Bergendahls är idag ett av landets fem största svenskägda familjeföretag och det 104:e största (enl Veckans Affärer).

City Gross är positivt till all form av seriös konsumentupplysning, men stämmer in i kören av kritiska röster mot PRO:s matprisundersökning som upprepas år efter år. Eftersom risken för felaktigheter i undersökningen visat sig vara stor väljer City Gross och flera andra stora dagligvarukedjor sedan flera år att ej medverka.

Läs vidare »
Xd19dwyqawh5kfij6wnp
O0mjsnqx81e0ktdbhpe7 Zhsjosra2tdbwfs71cjr

Ekovaror har blivit en hygienfaktor på City Gross

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 15:39 CET

Ekowebs sammanställning av försäljningen av ekologiska varor visar att Bergendahls försäljning av ekologiska varor genom bl a City Gross under 2016 ökade med 23 % till en andel på 6 % inräknat 1,4 % MSC-märkt fisk. Konsumentintresset för ekologisk mat är fortsatt högt och City Gross räknar framöver med en fortsatt försäljningsökning, om än i lugnare takt än tidigare.

Tcc6sov6pi1fzs7qftud
Kmcfgvnzrdrmbx42zzad Lveu1cvweduzedkkkiu4

City Gross ökar konkurrensen om matkunderna i Kristianstad

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 09:28 CET

Efter höstens framgångsrika etablering av City Gross i Hässleholm har nu turen kommit till grannorten Kristianstad, där familjeföretaget Bergendahls i höst öppnar sin 42:a butik. Med en stark färskvaruprofil, utvecklad e-handel och attraktiv prisnivå räknar man med att öka konkurrensen inom dagligvaruhandeln till gagn för boende i nordöstra Skåne.

Shygsrjabdkrdxvncagf
Kmcfgvnzrdrmbx42zzad

City Gross tar restaurangfajten med Tina som kökschef för nytt köksteam

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 08:15 CET

Tina Nordström är kökschef för City Gross nya satsning på ett köksteam som skall inspirera till godare vardagsmat. Hon och teamet skall få fler att våga testa nya smaker och rätter i recept och matkassar. Därmed tar City Gross nu fajten med restauranger och snabbmatskök om matkronan till en ny nivå.

Vszlnhqk4eoebxbesefy

City Gross satsar på fossilfritt bränsle

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 22:19 CET

City Gross har tagit ett helhetsperspektiv på miljöarbetet genom att Svanenmärka såväl alla butiker som grossistverksamheten. Nu tar man nästa steg med en övergång från traditionell diesel till fossilfri förnybar HVO100 framställd av skogsavfall, slakteriavfall och rester från växtriket. Tack vare det nya bränslet minskar koldioxidutsläppen från de egna lastbilarna med upp till 90 %.

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • qmalfcypmikatfel.lagerwaaoll@bertblkgendxtrzhhorahls.sgwe
  • 0708-47 21 00
  • 0730-64 55 00

Om City Gross

City Gross är den familjeägda svenska utmanaren inom dagligvaruhandeln. Vi bygger vår framgång på engagerade och lojala medarbetare som utifrån Bergendahlsandan vill litet mer varje gång.

Bergendahls startades 1922 och ägs idag av familjen Bergendahl i tredje och fjärde generationen. Bergendahl & Son AB (kortnamnet är Bergendahls med genitiv-s) driver parti- och detaljhandel i Norden och Tyskland genom Bergendahl Food AB (City Gross, M.A.T., EKO, Hyllinge Cash, Den svenska matrebellen, Matöppet), Granit och Glitter.

Adress

Vårt moderbolag