Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • Presskontakt
  • peljr.tjerztiksqsscyonoq@cpkitpsyitxsarbmverervtkawbn.qpsexk
  • +46 70 870 67 66

Om City i Samverkan

City i Samverkan – Stockholm

City i Samverkan är en ideell icke vinstdrivande medlemsförening. Medlemmar är Stockholms Stad, fastighetsägare, handeln, SL, Polisen samt enskilda företag och organisationer. Vår målsättning är en vacker, trygg, attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla.

Vi initierar och genomför samverkansprojekt för utveckling av platser och funktioner tillsammans med näringslivet, staden, privata och offentliga aktörer. T.ex. julbelysning, extra städinsatser och kvalitetshöjande insatser.

Adress

  • City i Samverkan
  • Korgmakargränd 2
  • 111 22 Stockholm
  • Vår hemsida