Skip to main content

Nyhetsbrev City i Samverkan juni 2013

Nyhet   •   Jun 17, 2013 14:14 CEST

Nyhetsbrev City i Samverkan juni 2013

Turistpaviljonger

Stockholms Fastighetskontor har utsett inte mindre än tre vinnare i den öppna idétävlingen om mobila paviljonger för information och tillfällig försäljning i stadsmiljön. Syftet med projektet, som drivs av Fastighetskontoret, är att ta fram goda lösningar för att skapa flyttbara serveringar, kiosker, informationskurer, serveringspaviljonger och andra små byggnader som kan fylla staden med liv och aktivitet.

Den första paviljongen ska nu byggas, enligt ritningar från det tyska arkitektkontoret 21-ARCH. Paviljongen kommer troligen att placeras på Sergelgatan under sommaren och är tänkt att innehålla turistinformation och ska bemannas av Hötorgscitys förvaltningsorganisation. En andra paviljong, i en annan utformning, kan komma att placeras i området runt Sergels Torg. Håll utkik efter paviljonger på stan i sommar!

Städande ungdomar

Även i år kommer sommararbetande ungdomar att hålla extra snyggt i City. Ungdomarna är anställda av Stockholms stad, via Trafikkontoret, och arbetar under ledning av City i Samverkans ordinarie Cityvärd Albert Nilsson. Dessa särskilda städinsatser kompletterar de ordinarie plockstädarna som arbetar året runt, i projektet Stockholm ren och vacker.

Den första gruppen om tio ungdomar börjar med att hålla snyggt i City under vardagarna från måndagen den 17 juni och håller på i tre veckor. Arbetet går ut på att ”plockstäda” skräp och fimpar på gågator och parker i City, främst i Kungsträdgården, Berzelii Park och på Sergels torg. Den 8 juli är det dags för den andra gruppen om tio ungdomar att börja sitt arbete, medan den tredje gruppen arbetar mellan 22 juli och 11 augusti. Varje grupp får först en introduktion till arbetet av City i Samverkan därefter informerar Stockholm Visitors Board om Stockholms varumärke, Capital of Scandinavia samt ger tips och råd om hur man bäst hjälper besökare till rätta i staden.

Håll utkik efter extra städvagnar och ungdomar i gula västar med plockpinnar i sommar. Och kom ihåg: det finns många arbetsuppgifter där resultatet bara märks om arbetet inte utförs på rätt sätt.  Att bidra till ett rent och snyggt City är en sådan uppgift, ibland otacksamt men viktigt för oss alla. Och släng gärna ditt skräp där det ska vara, i de papperskorgar som det finns gott om på stan!

Karaktärsbeskrivningar av platser och gator

Varför ska jag besöka en viss plats i en stad? Vilken helhetsupplevelse ger ett torg eller en gata till invånare, besökare och företag på jakt efter en lämplig lokal för sin verksamhet? Vad gör att en plats känns meningsfull och har en tydlig identitet? Vad är det som gör att vissa platser stannar kvar i minnet medan andra upplevs som helt anonyma eller ointressanta? Och framförallt, vad kan man göra och hur ska man bäst arbeta för att skapa platser med tydlig karaktär?

Marcus van Dijk på City i Samverkan arbetar just nu med den sortens frågor. Dels mera konkret i samarbetsprojekt med fastighetsägare och förvaltare längs Östra Kungsgatan, Norrlandsgatan och i Hötorgscity mellan Sergels Torg och Hötorget. Samtidigt håller Marcus på att ta fram en enkel manual för karaktärsbeskrivning av platser som kan användas även i andra stadsutvecklingsprojekt i City.

- Bakgrunden är att konkurrensen mellan olika platser blir allt tuffare, säger Marcus. Det gäller både i den lilla och den stora skalan, mellan gator som konkurrerar om att locka till sig intressanta hyresgäster och mellan städer och regioner. Jag tar nu fram en allmän beskrivning av hur man effektivt får med sig alla parter i ett gemensamt arbete för att hitta ”den röda tråden” i ett förbättringsprojekt.

- En ”karaktärsbeskrivning” kan beskriva platsens historia, dess unika värden, innehåll, verksamheter och dess känslomässiga laddning. När man tillsammans enats om beskrivningen – som  också innehåller en vision om framtida funktion och karaktär – blir arbetet med praktiska frågor enklare. Det kan gälla saker som skyltning, hemsida, event, underhåll, belysning, investeringar och vilka verksamheter man ska försöka fylla platsen med.

Ny belysning längs Västra Kungsgatan

Trafikkontoret arbetar för tillfället tillsammans med belysningsföretaget Ljusarkitektur, för att ta fram ett förslag till ny ljusdesign längs Kungsgatans västra del, dvs mellan Sveavägen och Kungsbron. Arne Nedstam på City i Samverkan samordnar fastighetsägarnas deltagande i projektet, vad gäller utformning och finansiering. Planen är att förslaget ska vara klart under hösten.

Stark Cityhandel i april

Sällanköpshandeln i City höll ställningarna under april. Det visar City i Samverkans aktuella redovisning av handelsindex. Detta index bygger på siffror från ett antal nyckelföretag i City som visar hur sällanköpshandeln har utvecklats sedan januari 2005 då mätningarna startades och index sattes till 100. Detta index redovisas i löpande siffror.

-Vi hade förväntat oss ett index för april 2013 på 130, säger Arne Nedstam på City i Samverkan.  Vi baserade det på flera faktorer: dels ett stärkt konsumtionsunderlag, genom att fler invånare i Stockholm ger ett högre index. Samtidigt räknade vi på en ökad konkurrens såväl inom City som i länet i övrigt, vilket borde sänka index en aning. Samtidigt borde den ganska svaga konjunkturen påverka index i negativ riktning, alltså mot en lägre nivå.

Mätningen i april gav dock ett högre index än förväntat. Det blev 135. Detta är en ökning med 7 procent, jämfört med april förra året. En orsak är goda resultat av handlares olika kampanjer och marknadsföringsaktiviteter.

Som jämförelse kan nämnas att sällanköpshandeln i hela riket bara ökade med 3 procent, jämfört med april förra året. Cityhandeln är således fortsatt stark, vilket är ett glädjande resultat för oss, menar Arne Nedstam.

Besöksräknare på Drottninggatan

Stanna gärna till i hörnet av  Drottninggatan och Bryggargatan om du promenerar i City i sommar. Om du ser dig om ordentligt kan du förmodligen upptäcka den nya mätningsutrustning som City i Samverkan har låtit sätta upp för att hålla koll på flödena längs gatan.

- Genom räknaren kan vi numera se exakt hur stora flödena är längs gatan, säger Per Eriksson. Det går att få fram flöden räknade per timme, per dag eller vecka. Den här sortens automatiska och fasta besöksräknare kompletterar våra manuella mätningar av gångtrafiken som vi genomför på ett flertal platser i City vartannat år. I samarbete med andra stadskärneföreningar, i nätverket ”Key Cities Group” kan vi med hjälp av mätutrustningen göra jämförelser med hur flöden och besöksmönster utvecklas i andra städer, både i Sverige och internationellt.

Under lunchtid på vardagar och lördagar passerar i genomsnitt ca 6 000 personer mätpunkten under en timme. Under timmen 17-18 passerar i genomsnitt 6 500 personer mätpunkten. Så här såg flödena ut längs Drottninggatan under den första veckan i juni:

Måndag 3 juni: 58 712 personer.

Tisdag 4 juni: 60 797 personer.

Onsdag 5 juni: 52 645 personer.

Torsdag den 6 juni: 46 532 personer (nationaldag).

Fredag 7 juni: 70 320 personer, (klämdag, mellan nationaldag och helg).

Lördag 8 juni: 59 178 personer (prinsessbröllop).

Söndag 9 juni: 40 658 personer.

Cityvärdarna tar hand om stockholmsturisterna

Cityvärdarnas nya modell för månadsrapporter har nu varit i bruk i fem månader. Syftet är att mäta och rapportera Cityvärdarnas arbete med att kvalitetssäkra citymiljön. Rapporten för maj visar att turistsäsongen har dragit igång på allvar. Under maj fungerade Cityvärdarna som guider och svarade på frågor från besökare vid sammanlagt 1 000 tillfällen. Det kan gälla att hjälpa till med mindre praktiska problem, frågor om trafik och butiker eller om att hjälpa besökare till rätta.

Anton, Lennart, Albert och Hasse intygar att det knappast går att visa sig på stan i Cityvärdsjackorna med texten ”Street manager” utan att folk kommer fram och ställer frågor. ”Varifrån går Drottningholmsbåtarna?” ”Var finns närmaste toalett?” ”Varifrån går spårvagnen ut till Djurgården?”  ”Var ligger NK, närmaste tunnelbanestation eller Slottet?” är exempel på vanliga frågor. Cityvärdarnas arbete med att ta hand om besökare är en viktig del i arbetet för ett City i världsklass. Cityvärdarnas arbete är en viktig del av att visa att Sverige är ett välkomnande land och att Stockholm är en trygg stad.

Stadens Dag – 24 oktober

Den 24 oktober är det dags igen. Då arrangerar City i Samverkan tillsammans med föreningen Svenska Stadskärnor en heldag om stadsutveckling för tjänstemän, politiker, företag och organisationer. Vår första gemensamt arrangerade konferens samlade omkring 170 deltagare från Sverige och våra nordiska grannländer. Eftersom anmälningslistorna snabbt blev fulltecknade och vi tvingades säga nej till ett stort antal intresserade har vi beslutat att Stadens Dag ska bli ett årligt återkommande arrangemang, placerat i Stockholm. Syftet är att inbjuda stadsutvecklare, fastighetsbolag, politiska företrädare, organisationer, konsulter och företag till gemensam dialog för att stärka stadskärnan som mötes-, handels-, bo- och arbetsplats.

Årets centrala tema blir ekonomi, finansiering och förutsättningar för investeringar och avkastning i stadsmiljön. Några rubriker ur programmet, som ännu inte är helt spikat:

Handeln åter i staden

Vision, myt eller faktisk verklighet?

Högre fastighetsvärden genom attraktiv stadsmiljö

Arbetsmodeller, kalkyler och hårda fakta.

Framtidsspaningar

Hur påverkar e-handel, demografi och trafiksystem stadens framtid?

Det globala perspektivet

Internationella exempel på stadsutveckling utöver det vanliga.

De små städernas utmaningar

Kraftsamling i den lilla skalan, politiska initiativ och samverkansprojekt.

Evenemanget är kostnadsfritt för Stockholms stads medarbetare.

För medlemmar i Svenska Stadskärnor eller City i Samverkan är deltagande gratis för två medlemmar per organisation, 995 kronor för ytterligare deltagare.

Icke medlemmar erlägger en konferensavgift på 1 995 kronor.

Om du känner till ett projekt, har en idé eller ett exempel på en bra modell för investeringar eller har tips på ovanliga och nyskapande perspektiv på dessa frågor, kontakta oss gärna redan nu: jerker.soderlind@cityisamverkan.se

Anmäl ditt deltagande till: lotta.hammar@cityisamverkan.se

Frukostseminarium i höst

Även om hösten kan kännas långt borta nu i försommarvärmen vill vi gärna att du noterar våra två kommande frukostseminarier i kalendern. Frukostseminarierna hålls alltid på Stockholm Business Region, Drottninggatan 33. Fredag 6 september: City under konkurrens.

Hur kan City möta den allt starkare utmaningen och konkurrensen från andra centrum, regionala stadskärnor och handelsplatser i regionen? Vi får exempel på projekt och utveckling på andra platser i länet och diskuterar Citys roll framöver.

Fredag 6 december: Upplevelser i City.

Lagom till julhandeln belyser vi hur en stadskärna kan stärka sin roll som mötes- och eventplats. Vi diskuterar arbetsmetoder, organisation och förutsättningar för event och aktiviteter i stadsmiljön, staden som arena och folklig mötesplats.

Lyckad konferens om idéburen stadsutveckling

Den 16 maj satte City i Samverkan ett förmodligen svårslaget rekord i konsten att presentera olika stadsutvecklingsidéer på samma scen på kortast tid. Platsen var Konserthuset och eftermiddagskonferensen ”Idéburen stadsförbättring”. Konferensen inleddes av Kultur- och Fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt, Jan Gehls arkitektkontor i Köpenhamn, analys- och trendspaningsföretaget United Minds och handelsutvecklarföretaget Steen & Ström.

Under den avslutande timmen presenterade inte mindre än 15 aktörer sina förslag till en levande och vacker stad. Några exempel var blomsterprakt kring Klara Kyrka, avstängning av biltrafik vid Gustaf Adolfs Torg, mobila försäljningsställen på två (cykel)hjul och konstgjorda vattenfall i stadsmiljön. En komprimerad version av idékavalkaden finns sedan tidigare på City i Samverkans hemsida.

Formuleringen ”Idéburen stadsförbättring” har myntats av kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin, i presentationen av stadens budget för 2013. Tanken är att staden kan öppna upp förbisedda delar av den gemensamma stadsmiljön och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala. Stockholmarna inbjuds att komma med förslag på hur till exempel tomma lokaler eller ogästvänliga betongytor kan rustas upp eller hur en central gata tillfälligt kan stängas av för trafik. Hör gärna av dig till oss om du har en bra och realistisk idé för ett trivsamt City!

Solstolarna på plats!

Måndagen den 17 juni var det dags att återigen ställa ut City i Samverkans solstolar på Sergels torg. Detta är tredje året i rad som Stockholmarna erbjuds möjligheten att förbereda sommarsolbrännan mitt i folkvimlet utanför Kulturhuset. Solstolarna är bara en liten pusselbit i City i Samverkans arbete för att befolka Sergels Torg och bidra till att göra torget till en tryggare och mer attraktiv plats.

Åtgärdsförslag för Sergels Torg

I början av juni träffades återigen City i Samverkans samverkansgrupp för utveckling av Sergels Torg. Gruppen samlar ett stort antal engagerade personer, från Polisen, Kulturhuset, arkitekter, handlare och fastighetsägare, tjänstemän från Trafikkontoret, Skönhetsrådet och organisationer. Gruppen arbetar för tillfället med att ta fram förslag till aktiviteter och utformningar av närmiljön, som kan bidraga till att torget ska kunna uppfattas som attraktivt även under tiden som staden genomför reparationer och underhåll av konstruktionerna under gatan de så kallade tätskikten. Gruppen har även tagit fram en kort dokumentation av nuläget kring torget, med tankar och förslag till åtgärder på kort och lång sikt. Den kommer inom kort att kunna hämtas från City i Samverkans hemsida.

I mitten av Maj anordnade Stockholms stad tillsammans med Polisen en workshop som fokuserade på sociala problem och åtgärder för att öka tryggheten och motverka brottslighet i området.

Vi på City i Samverkan önskar alla samarbetspartners och besökare en lång, solig och fantastisk sommar, i City liksom på andra platser!


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy