Skip to main content

Svagt avslut på handeln i City 2015

Nyhet   •   Feb 29, 2016 16:48 CET

Den svaga försäljningen under det fjärde kvartalet i City drog ner årets resultat som trots detta nådde plus 4%. Såväl riket som rikets kläder ökade under året med 7%.

Kvartal fyra blev oförändrat i City i jämförelse med samma kvartal föregående år, medan årets första tre kvartal ökade med 6%. En av flera orsaker till att det fjärde kvartalet inte blev så starkt i City berodde på ett starkt fjärde kvartal 2014. Riket ökade med 6-7% oavsett kvartal.

November och december blev två svaga månader i City med 2% respektive 4% i minskad försäljning jämfört med samma månader föregående år. Oktober däremot visade för City ett positivt resultat med en uppgång om 7%.

Ett par orsaker till den svaga försäljningsutvecklingen i City under årets två sista månader var dels omfattande ombyggnader av handelslokaler (som ingår i handelsindexet) och dels ökad konkurrens från externa köpcentra. Mall of Scandinavia öppnade under november månad. Andra orsaker såsom byggnadsarbeten i gaturum och terrorattentatet i Paris spelar också in. Sammantaget har dessa faktorer bidragit till en negativ försäljningsutveckling under november och december.

Källor statistik: Handelsindex Stockholms City samt SCB

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.