Skip to main content

Taggar

Civilekonomerna i media

Blogginlägg   •   Okt 26, 2018 09:32 CEST

Nyheten om att Civilekonomerna och Jusek vill bilda ett gemensamt förbund uppmärksammades av ett stort antal publikationer.

Humaniora ska rädda ekonomerna

Blogginlägg   •   Dec 22, 2011 11:01 CET

Kriserna i ekonomin avlöser varandra. Finanskris, eurokris - och vad kommer sen? Ekonomernas rykte får sig samtidigt en törn. Blickarna riktas mot grundvalen för ekonomernas yrkesutövning - utbildningen.

Omdiskuterade regler föremål för förhandlingar

Blogginlägg   •   Nov 03, 2011 10:38 CET

PTK och Svenskt Näringsliv inleder förhandlingar om ett flertal viktiga frågor. Civilekonomerna är medlemmar i PTK och därför berörs medlemmar i företag med kollektivavtal av förhandlingarnas resultat. Men det är ingen lätt resa som nu börjar.

Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa måste uppmärksammas mer

Blogginlägg   •   Okt 14, 2011 11:16 CEST

Högt arbetstempo, ständiga deadlines och känslan av att alltid kunna göra allt bättre är utmärkande för en Civilekonoms vardag. Civilekonomerna har gjort en undersökning bland medlemmarna som visar att 80 procent har haft fysiska ohälsosymptom under senaste året.

Danmark är inget idealland

Blogginlägg   •   Sep 29, 2011 10:08 CEST

Danmark utmålas av en del debattörer som närmast ett paradisiskt land. Ungdomsarbetslösheten är låg. Det beror på att det inte finns någon lag om anställningsskydd med besvärande turordningsregler. Sägs det. Men dansk ekonomi brottas med betydande problem och unga akademiker dansar inte på rosor.

Efterfrågan på ekonomer är fortsatt stark

Blogginlägg   •   Sep 27, 2011 08:44 CEST

Det behövs ibland en motvikt till Arbetsförmedlingens ständigt förstämda prognos för ekonomer. Civilekonomernas årliga rapport visar att civilekonomer är efterfrågade på arbetsmarknaden både i hög- och lågkonjunktur.

Regeringen ser hot vid horisonten

Blogginlägg   •   Sep 20, 2011 14:28 CEST

Årets budgetproposition är redan ordentligt genomlyst och diskuterad - innan den föreläggs riksdagen. Regeringen förväntar sig sämre tider och föreslår mer pengar till Arbetsförmedlingen. Till de kontroversiella förslagen hör sänkningen av restaurangmomsen.

Sjukvårdsförsäkring är en rimlig medlemsförmån

Blogginlägg   •   Sep 19, 2011 08:30 CEST

Civilekonomerna har, liksom flera andra förbund, sjukvårdsförsäkring som en medlemsförmån. Är det inte fel att ha förmåner som riskerar att undergräva det offentliga systemet? frågar kritikerna.

Låga befattningar bromsar kvinnors löneutveckling

Blogginlägg   •   Sep 13, 2011 11:16 CEST

Medlingsinstitutet konstaterar i sin rapport att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat inom samtliga sektorer mellan åren 2005-2010. För tjänstemän inom privat sektor, där många av civilekonomernas medlemmar är anställda, har dock löneskillnaderna på 5 år endast minskat med 0,5 procent och kvinnors lön i procent av mäns lön är knappt 90,7 procent.

Vill politikerna det som lärosätena vill?

Blogginlägg   •   Jun 21, 2011 14:26 CEST

Civilekonombloggen återvänder, med risk för att upplevas lika variationsrik som ett gökur, till hur lärosätena agerar. Politikerna inrättar utbildningar och beviljar medel. De tänker sig troligen att de ska gå till att utbilda studenter efter intresse. Men på lärosätenas vanity fair är det inte alltid så.

Tar lärosätena ansvar för studenternas livslön?

Blogginlägg   •   Jun 10, 2011 12:02 CEST

Det är förvånansvårt många studieinriktningar som leder till en negativ avkastning jämfört med att börja arbeta direkt efter studierna. Ekonomiinriktningar hör, som tur är, inte dit. För de grupper som förlorar på sin utbildning finns bara två sätt att hamna rätt.

Nästa steg i karriären - CareerDays i Göteborg 20 maj

Blogginlägg   •   Maj 12, 2011 11:07 CEST

I september 2010 arrangerades CareerDays för första gången i Sverige. Evenemanget ägde rum på Globen i Stockholm. Många besökare och stor framgång - ett helt nytt sätt att skapa förutsättningar för ekonomer och arbetsgivare att hitta varandra.

Förvirring för studenter - är studiemedel inkomst?

Blogginlägg   •   Apr 12, 2011 11:03 CEST

Socialförsäkringssystemen är viktiga trygghetssystem för landets medborgare. Transparens och överblickbarhet brukar vara viktiga begrepp. För studenter är det en helt annan fråga. Studiemedel räknas ibland som inkomst ibland inte.

Sifferlösa avtal under diskussion

Blogginlägg   •   Apr 06, 2011 18:54 CEST

I gp.se publiceras idag en artikel där Finansförbundets 1:e vice ordförande angriper Saco-förbunden och Ledarna. Det är svårt att förstå den hätska tonen - olika organisationers medlemmar kan faktiskt ha olika åsikter. Jag utvecklar det nedan.

Ett decennium av framgång

Blogginlägg   •   Mar 31, 2011 14:17 CEST

Anna Ekström är att gratulera till utnämningen som Generaldirektör för Skolverket. Hon kan se tillbaka på ett framgånsrikt decennium för Saco och Saco:s medlemsförbund. Nu startar en viktig process för att få en ny ordförande för akademikerfederationen.

Nu kommer kvalitet att vara i fokus

Blogginlägg   •   Mar 18, 2011 09:08 CET

Utbildningsministern var tydlig i denna del när han medverkade i konferensen Högre utbildning formar individ och samhälle i Malmö i veckan. Äntligen!

Löne- och befattningsskillnader ännu inte utraderade

Blogginlägg   •   Mar 08, 2011 11:10 CET

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män består. Det faktum att kvinnor i början av karriären återfinns i lägre befattningar i högre grad än män kan också försvåra möjligheterna till VD-jobb och styrelseplatser.

Arbetslöshetsförsäkringen lovar mer än den håller

Blogginlägg   •   Feb 21, 2011 11:34 CET

Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska ge 80 procent av inkomsten vid arbetslöshet. Genom den fiffiga konstruktionen med ett tak för dagpenningen blir det allt färre som idag verkligen har 80 procent av inkomsten. Bara en liten minoritet - mindre än 4 procent - av före detta heltidsarbetande får idag den nivån.

Oanvänt gödsel

Blogginlägg   •   Feb 10, 2011 12:44 CET

Riksrevisionen har uppmärksammat att de forskningsbidrag riksdagen beviljar inte används. Regeringens iver att prioritera spetsforskning framför satsningar på kvaliteten i grundutbildningen blir därför ett slag i luften.

Arbetslöshet bland civilekonomer

Blogginlägg   •   Feb 07, 2011 14:40 CET

Detta inlägg är en fördjupning av innehållet i förbundsledaren i Civilekonomen nr 1/2011. Arbetslösheten bland civilekonomer har under 2010 sjunkit med15 procent - från 2,23 procent till 1,85. Det mått vi har är antal ersättningstagare i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa. I absoluta tal var 459 personer arbetslösa i december 2010 mot 542 ett år tidigare.