Skip to main content

Dåligt anställningsskydd – chock för många chefer

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2017 08:57 CET

Camilla Bång Berg, ombudsman på Civilekonomerna

Pressmeddelande: Chefsjobb förknippas ofta med generösa anställningsvillkor. Men det många inte känner till är att anställda i företagsledande ställning inte alltid omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS). – Många chefer tror att de sitter säkert. Men omfattas du inte av LAS kan du bli uppsagd utan grund. Det kan komma som en chock för den som drabbas, säger Camilla Bång Berg, ombudsman på Civilekonomerna

Uppsägning är inte det första som en vd eller chef tänker på när han eller hon kliver på en ny tjänst. Full av energi inför nya uppdraget struntar därför många i att studera detaljerna i det egna anställningsavtalet och vad som gäller vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Konsekvenserna kan bli stora.

– Som vd omfattas du inte av LAS eller kollektivavtal och har därför ett mycket svagt anställningsskydd. Företagets styrelse kan avbryta din anställning utan att behöva ange några särskilda skäl till det. För den som drabbas kan det komma som en chock, säger Camilla Bång Berg, ombudsman på Civilekonomerna.

Hon varnar även för att andra chefskategorier kan befinna sig i samma sits som en vd. Enligt svensk arbetsrätt kan det räcka med att ha en företagsledande ställning för att inte omfattas av LAS. I mellanstora företag kan det handla om vd:s ställföreträdare och tjänstemän med självständigt ansvar. I större bolag hamnar direktionsmedlemmar och chefer som ansvarar för en större gren av företagets verksamhet utanför LAS.

– Många chefer vet inte om att de står utanför LAS. Ibland har man inte anställningsavtalet färskt i minnet eller har nöjt sig med ett muntligt avtal, säger Camilla Bång Berg.

Hennes råd är att alltid kräva ett skriftligt avtal där det framgår om du omfattas av LAS eller inte. Att låta en expert granska avtalet är ett annat tips.

 –Vi granskar löpande våra medlemmars avtal. I de fall man inte omfattas av LAS är det extra viktigt att avtala vad som gäller vid exempelvis uppsägning. Avtalet ska ge dig trygghet både under och efter anställningen.

Exempel på vad som bör ingå i anställningsavtalet för vd och chefer i företagsledande ställning:

1.Lön och förmåner

2.Semester

3.Pension

4.Uppsägningstid

5.Avgångsvederlag

6.Försäkringar

För mer information:

Camilla Bång Berg, ombudsman på Civilekonomerna, 070-421 71 90 camilla.bang.berg@civilekonomerna.se

Torbjörn Askman, kommunikationsansvarig Civilekonomerna,

070-266 27 69, torbjorn.askman@civilekonomerna.se

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy