Skip to main content

Ekonomföretag skapar flest jobb

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 14:16 CEST

Sverige behöver en utbildningspolitik som stimulerar entreprenörskap. Sedan länge har de medicinska och tekniska utbildningarna lyfts fram som den främsta motorn för svensk tillväxt. En ny rapport från Civilekonomerna visar att det är ekonomers företag som skapar flest antal jobb, högst omsättning och de högsta löneutbetalningarna. Ekonomer skapade närmare 100 000 nya jobb i kunskapsintensiva branscher under åren 2004-2009.

– Det räcker inte med tekniska och medicinska innovationer för att trygga svensk tillväxt, det behövs också kompetens att kommersialisera idéer och produkter. Där har civilekonomerna en betydelsefull roll, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna.

Civilekonomernas rapport Akademiskt entreprenörskap ger samhällsekonomisk vinst visar att akademikers, och i synnerhet civilekonomers företag, har en viktig roll för framväxten av kunskapsintensivt företagande i Sverige. Rapporten redogör för mängden kunskapsintensiva företag som startats av olika akademikergrupper och gymnasieutbildade. Förbundet har bland annat mätt hur många arbetstillfällen och hur stora skatteintäkter dessa företag har genererat. Dessutom har vi beräknat kostnaden för dessa utbildningsgrupper för att se vad staten får tillbaka i form av entreprenörskap och tillväxt.

– Det är dags för politikerna att på allvar intressera sig för akademikers företagande och våga ompröva de enkelspåriga utbildningssatsningarna för tillväxt och nyföretagande, avslutar Alexander Beck.

Rapporten är författad av Lina Ahlin, CIRCLE och Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet, Jonas Gabrielsson, CIRCLE vid Lunds universitet och Högskolan i Halmstad, och Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm och Ratio, på uppdrag av Civilekonomerna.

Hela rapporten hittar du på Civilekonomerna.se

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akademiskt utbildade ekonomer. Med 44 000 medlemmar är vi Sveriges största nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy